Top Woman in Real Estate

Polacy wśród liderów Europy Środkowo-Wschodniej

Coface, międzynarodowa firma z branży ubezpieczeń należności przygotowała ranking Coface 500, w którym zestawiła największe przedsiębiorstwa z Europy Środkowo-Wschodniej w roku 2013, klasyfikowane pod względem wielkości obrotów.

W zestawieniu Coface znalazło się 148 polskich przedsiębiorstw, czyli o 13 proc. mniej niż w roku poprzednim.

 

Przesunięcia w rankingu 500 największych przedsiębiorstw dobrze ilustrują warunki ekonomiczne panujące w ubiegłym roku, a nie był to rok udany. Niski poziom eksportu wynikający ze słabości strefy euro oraz trudności w dostępie do kredytów sprawiły, że 2013 był dla firm rokiem trudnym i wymagającym. W rezultacie, 500 największych firm zakończyło go ze stabilnymi obrotami i niewielkim spadkiem poziomu zatrudnienia. Zwłaszcza u dużych graczy obserwowaliśmy problemy z utrzymaniem wyników z poprzednich latwyjaśnia Katarzyna Kompowska, zarządzająca Coface w regionie Europy Środkowej.

 

Za mała konsumpcja

 

Zdaniem ekspertów, wpływ na zmniejszenie liczby polskich firm w rankingu miała przede wszystkim sytuacja makroekonomiczna regionu i osłabienie popytu wewnętrznego w Polsce. Wzrost gospodarczy Polski w 2013 roku wyniósł 1,6 proc., czyli dokładnie tyle, ile w kryzysowym 2009 roku – uważa Grzegorz Sielewicz, Główny Ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnej. – Z tym że pięć lat temu mogliśmy mówić w Polsce o stabilnej konsumpcji prywatnej. Niestety, w ubiegłym roku tego czynnika zabrakło, zwłaszcza w pierwszej połowie roku.

 

Dynamika konsumpcji w roku 2013 była znikoma, przez co firmy odczuły spore spowolnienie w sprzedaży, związane także ze złą sytuacją w strefie euro – najważniejszego partnera handlowego Polski. Wobec narastających problemów ze zbytem, firmy zaczęły poszukiwać nowych rynków. Dynamika eksportu i jego wkład netto w PKB był więc dodatni. Natomiast uwarunkowania makroekonomiczne silnie odbiły się na sytuacji przedsiębiorstw, nawet tych największych – komentuje Sielewicz.

 

Na czele branża paliwowa

 

W rankingu 500 firm 2013 r. najlepiej zaprezentował się sektor ropy i gazu, a pierwsze dwa miejsca zestawienia Coface należą do polskiego koncernu PKN Orlen oraz węgierskiej spółki MOL. Ich obroty spadały – zwraca uwagę główny ekonomista Coface. – Firmy musiały działać w trudnych warunkach ekonomicznych. Odczuły skutki stabilizacji cen na rynkach surowcowych i ograniczonego popytu. To wszystko znalazło odzwierciedlenie w wynikach sektora. Do tego możemy jeszcze zaliczyć amerykańską rewolucję łupkową. Wcześniej do Stanów Zjednoczonych rafinerie europejskie eksportowały nadwyżki benzyny. Od ubiegłego roku kierunek jest odwrotny. USA sprzedają benzynę nie tylko do Ameryki Południowej, lecz także na rynek europejski. To wymusiło również presje na marże rafineryjne i bezpośrednio znalazło odzwierciedlenie w wynikach finansowych sektora ropy i gazu.

 

Zła sytuacja w budownictwie

 

Wśród wszystkich branż najgorzej wypada sektor budowlany, który nadal przechodzi trudności w Europie Środkowo-Wschodniej i podwyższa statystyki upadłości w wielu krajach regionu. W rankingu zaprezentowano wyłącznie sześć spółek z branży budowlanej, które łącznie osiągnęły obroty na poziomie 4,6 mld EUR (-17,7 proc.). Tendencja do cięcia zatrudnienia (-8 proc. w 2012 r.) nasiliła się – spadek w 2013 r. wynosił 16,9 proc. Nie najlepsza sytuacja także w branży telekomunikacyjnej (25 spółek, -4 proc. obrotów).

 

Prognozy

 

Rok 2014 ma być lepszy dla polskich przedsiębiorstw w związku z wyższym tempem wzrostu gospodarczego, a PKB w całym regionie może wzrosnąć nawet o 2,4 proc. Problemem może jednak okazać się ryzyko geopolityczne, związane z narastającym konfliktem polityczno-militarnym na Ukrainie.

 

Coface przewiduje, że w tym roku średni wzrost PKB krajów Europy Środkowo-Wschodniej zwiększy się około dwukrotnie – z 1,1% w 2013 r. do 2,4% w 2014 r.uważa Grzegorz Sielewicz. Wśród krajów, które zanotują najwyższy wzrost gospodarczy w regionie znajdzie się Polska ze wzrostem PKB o 3,2%, który będzie zasługą rosnącego popytu krajowego oraz lepszych perspektyw u głównych odbiorców polskiego eksportu. Niemniej jednak, pozytywny scenariusz ograniczany jest przez słabsze tempo ożywienia gospodarczego w strefie euro oraz ryzyko geopolityczne i trudności w kontaktach handlowych z Rosją.

 

Grupa Coface, światowy lider w obszarze ubezpieczeń należności, oferuje rozwiązania w zakresie ochrony przed ryzykiem niewypłacalności ich klientów, zarówno w transakcjach krajowych jak i eksportowych. W 2013 r. Grupa osiągnęła skonsolidowany obrót w wysokości 1,44 mld EUR. Coface publikuje co kwartał swoje oceny ryzyka kraju dla 160 państw. W Polsce firma jest obecna od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata i marketingowe bazy danych. Prowadzi monitoring i windykację należności B2B

 

Pełny raport w języku angielskim dostępny jest poniżej.

Pobierz PDF

0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz