Giant

Polskie firmy inwestują

Dotychczas swoje środki inwestowało tylko 15 proc. polskich firm. Przewiduje się, że ten odsetek będzie rósł.

Dotychczas swoje środki inwestowało tylko 15 proc. polskich firm. Przewiduje się, że ten odsetek będzie rósł. Świadczy o tym zwiększone zainteresowanie inwestycjami w grunty oraz w sektor badań i rozwoju. Zwłaszcza w tym drugim obszarze przedsiębiorcy mogą liczyć na duże zachęty ze strony UE.

 

Ogólnie firmy w Polsce inwestują bardzo mało środków. 14-16 proc. firm nie inwestuje w ogóle. Jeszcze mniej przedsiębiorstw inwestuje w działania o charakterze innowacyjnym. Stąd bardzo duża część naszych instrumentów, czy to w latach 2007-2013, czy w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, współfinansuje inwestycje realizowane przez przedsiębiorców – tłumaczy Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

W poprzedniej perspektywie budżetowej UE w latach 2007-2013 dofinansowanie otrzymało wiele inwestycji infrastrukturalnych – przypomina Lublińska-Kasprzak. Część z nich przeprowadziły jednostki badawcze i firmy zainteresowane prowadzeniem działalności innowacyjnej. Powstawały m.in. centra badawcze. W obecnej perspektywie nacisk kładziony będzie przede wszystkim na jak najlepsze wykorzystanie tej infrastruktury.

 

Fundusze unijne to duża zachęta dla przedsiębiorców. Chociaż zwykle nie finansują całej inwestycji, to zachęta w postaci najczęściej 50-proc. dopłaty skłania firmy do wydania większej kwoty z własnych środków.

 

Ta infrastruktura publiczna, która powstała, będzie teraz wykorzystywana w kolejnych latach do wspierania przedsiębiorców i budowania tego potencjału innowacyjności. Przygotowaliśmy między innymi specjalny program w ramach Polski Wschodniej, który ma się przyczynić do tego, że ta infrastruktura zostanie zapełniona przez innowacyjnych przedsiębiorców – tłumaczy Lublińska-Kasprzak.

 

Wzrost zainteresowanie inwestycjami widać jednak nie tylko w obszarze badań i rozwoju. Firmy cały czas potrzebują nowych gruntów. W 2014 r. Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała 25 proc. więcej terenów niż rok wcześniej. Sprywatyzowanych zostało 128 tys. hektarów, co przyniosło Skarbowi Państwa ponad 2,3 mld zł. W tym roku poziom sprzedaży ma być nie niższy niż rok temu.

 

Być może jest to sygnał, że nadchodzi boom inwestycyjny w Polsce. Sprzedaliśmy w 2014 r. łącznie około 1500 hektarów gruntów inwestycyjnych. Myślę, że Agencja jest jednym z największych podmiotów na rynku, który w swoim zasobie posiada najbardziej zróżnicowane i najbardziej atrakcyjne grunty inwestycyjne podkreśla Leszek Świętochowski, prezes ANR.

 

Wzrost zainteresowania terenami inwestycyjnymi przekłada się na wzrost cen, co cieszy ANR. Agencja sprzedała w ubiegłym roku grunty na obrzeżach Warszawy w cenie przekraczającej 100 zł za metr kwadratowy.

 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz