PGE Narodowy

Spotkanie dotyczące systemu DGNB już za nami

Relacja

Zgromadzeni wysłuchali prelekcji na temat zrównoważonego budownictwa
Zgromadzeni wysłuchali prelekcji na temat zrównoważonego budownictwa
22 kwietnia odbyło się wydarzenie organizowane przez PLGBC z okazji Światowego Dnia ziemi, podczas którego wprowadzono do systemu DGNB.

W hotelu Polonia Palace miało miejsce spotkanie z okazji Światowego Dnia Ziemi, zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (Polish Green Building Council) PLGBC oraz KARMAR S.A. i Royal HaskoningDHV. Wydarzenie połączone było ze wstępem do systemu DGNB i wiązało się z wieloma wykładami dotyczącymi tej tematyki. Partnerem spotkania był Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Współorganizatorami natomiast zostały takie firmy i instytucje jak Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Mostostal Warszawa SA, Instytut Techniki Budowlanej ITB, Sika Poland Sp. z o.o. oraz Activtek Sp. z o.o.

Jednym z kluczowych momentów spotkania było wystąpienie Stephana Andersa, który omówił kwestię Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Zrównoważonego – DGNB, którego jest przedstawicielem. W Polsce ten system oceny budynków dopiero się rozwija, a na świecie w jego ramach certyfikowanych jest ponad 700 projektów. Opiera się na analizie ogólnego cyklu życia produktów i ich kosztów, przy ujęciu budynku jako całości.  Kryteriami oceny zrównoważonego obiektu są aspekty środowiskowe, ekonomiczne i socjologiczne. W 2011 roku DGNB rozpoczęło projekt DGNB Urban Districts, czyli systemu dla dzielnic miejskich. Stephan Anders przeprowadził również drugą prelekcję, która prezentowała fazy adaptacji systemu DGNB w przypadku konkretnego kraju.

Kwestię zrównoważonej urbanistyki omówił także dr Michał Stangel, przedstawiciel PLGBC i właściciel Biura Projektów Urbanistyki i Architektury ARCA. Przedstawił on między innymi polskie i zagraniczne projekty nagradzane w konkursach „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” i „Zielone Tarasy w Oświęcimiu”.

Kolejnym prelegentem był Rafał Schurma, Prezydent PLGBC i właściciel visio | architects and consultants. Zapoznał on zgromadzonych z wszystkimi trzema obecnymi w Polsce systemami certyfikacji wielokryterialnej: LEED, BREEAM oraz DGNB. Zwrócił on uwagę, iż Polska, prócz krajów ze swoim własnym systemem, wśród państw europejskich ma największą liczbę zarejestrowanych projektów i budynków – 274. Przedstawił także Karty Zielonych Produktów.

Firmy współorganizujące wydarzenie omówiły swoje rozwiązania i produkty. Marta Podedworna-Łuczak z Royal HaskoningDHV zaprezentowała proces modernizacji siedziby firmy w Amersfoort w Holandii, natomiast Jakub Komala z KARMAR S.A. omówił budowę Miasteczka TP w Warszawie.

Swoim doświadczeniem i wiedzą podzielił się także Marcin Chłopek z ActivTek Sp. z o.o. Firma zajmuje się urządzeniami wykorzystującymi do uzdatniania powietrza aktywną technologię RCI – promieniową jonizację katalityczną, które omówione zostały podczas prezentacji.

O istotności dachów i posadzek zastosowanych w budynku opowiedział Piotr Lemieszek, przedstawiciel Sika Poland Sp. z o.o. Odpowiednie rozwiązania z tego sektora są niezbędne przy realizacji projektu zrównoważonego.

Ostatnim etapem spotkania był warsztat dotyczący projektu OPEN HOUSE, europejskiej metody obliczeniowej, służącej projektowaniu i budowie zrównoważonych budynków. Podstawowe jej założenia omówił Juliusz Żach z Mostostalu Warszawa S.A, natomiast kryteria oceny w niej wykorzystywane przedstawił dr inż. Michał Piasecki z Instytutu Techniki Budowlanej.

Działania miasta w ramach zielonych zamówień publicznych w budownictwie przybliżył Michał Wróblewski z Biura Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Omówiona podczas spotkania metoda OPEN HOUSE będzie stosowana do oceny projektu budynku przy ul. Siedmiogrodzkiej z przewidzianym pilotażowym wykorzystaniem ZZP do jego realizacji.

Wydarzenie było już piątą edycją Dnia Ziemi organizowaną przez PLGBC. Uczestniczyło w nim wielu specjalistów z dziedziny zrównoważonego budownictwa, między innymi architekci, urbaniści oraz przedstawiciele firm z branży.


0.0
Tagi: PLGBC
Napisz pierwszy komentarz