Giant

8. PLGBC Green Building Symposium za nami

|
8. PLGBC Green Building Symposium
Podczas tegorocznego wydarzenia branży zielonego budownictwa, wraz z ponad 300 uczestnikami z 6 krajów, można było wziąć udział w 4 sesjach tematycznych odpowiadających 4 megatrendom green building, a także wysłuchać blisko 30 prelegentów.

Tegoroczną edycję sympozjum otworzył keynote speaker - Michal Kristof, partner i wspólnik CHYBIK+KRISTOF Architects and Urban Designers, którego Magazyn FORBES umieścił na liście „30 przed 30”. Ranking prezentuje najbłyskotliwszych młodych przedsiębiorców, przełomowe talenty i innowacyjne pomysły.


Pierwsza sesja podczas konferencji dotyczyła certyfikacji. Omówiono wówczas znaczenie wydawania certyfikatów budynkom i ich wpływ na eksploatację. Dyskutowano również o zrównoważonym życiu budynku i relacjach człowiek-środowisko. W tej części panelu dyskusyjnego udział wzięli: Ann Marie Aguilar (IWBI), Kay Killmann (GBCI Europe), Martin Townsend (BRE Global) oraz Cosmin Cotora (Cerway).


Tematem drugiego panelu były zdrowie i komfort w zrównoważonych budynkach. Podczas tej części sympozjum przedstawiono obszary i czynniki, które mają wpływ na kształtowanie środowiska wewnętrznego. Kolejni prelegenci przemawiali na temat: powietrza, które omawiał Grzegorz Pollak (Fellowes Polska), roli oświetlenia, którą poruszył Przemysław Skorupa (Helvar), oraz znaczeniu biophilic designu, poruszonej w prezentacji Bogusza Parzyszka. Podsumowaniem tej części dyskusji były korzyści, jakie daje świadome zastosowanie rozwiązań dla lepszego zdrowia, samopoczucia i oszczędności, mających kreować przyszłość.


Green innovations - trzecią część konferencji, rozpoczął drugi keynote speaker - Teemu Lehtinen, Chief Digital Officer w KIRA-digi Finland, który przedstawił projekty wzmocnienia cyfrowej transformacji w fińskich sektorach nieruchomości i budownictwa. Panel był przestrzenią do dyskusji o technologiach i materiałach, mających zasadniczy wpływ na kluczowe zmiany na rynku budownictwa i nieruchomości. Tematem przemówień były: potencjał ekologicznego betonu, o którym opowiedział Andrzej Losor (Grupa Górażdże), znaczenie innowacyjnych rozwiązań w architekturze, przedstawionych przez Rafała Schurmę (PLGBC) czy też cyfrowa i zrównoważona przyszłość budynków, omówiona przez wspomnianego keynote speakera tej części konferencji. Dyskusję zamykała tematyka zrównoważonego rozwoju, którą poruszyła Kinvary Jardine Paterson (World’s Largest Lesson) w swoim wystąpieniu nt. edukacji dla zrównoważonej przyszłości. Panel dyskusyjny był polem do rozmowy o zrównoważonym rozwoju w kontekście wartości biznesowej. Udział w nim wzięły: Maria Andrzejewska (UNEP/GRID Warszawa), Maria Shmelova (Fundacja CultureLab), Kinvara Jardine Paterson (World’s Largest Lesson). W roli moderatora wystąpiła Agnieszka Sławomirska-Chmarzyńska (AMMC/IFM).


Ostatnią część konferencji na temat zrównoważonych społeczności otworzyła prezentacja Joanny Ejsmont (Skanska Property Poland) nt. idei i znaczenia placemakingu. O zrównoważonych materiałach budowlanych i nacisku na zmniejszenie śladu węglowego opowiedziała Manuela Ojan (Heidelberg Cement/GBC Italia). Podczas panelu dyskusyjnego rozmawiano o ogromnym potencjale wykorzystania energii odnawialnej i rozwiązaniach zero carbon w naszych domach. Skonkludowano wówczas, że za pomocą naszych działań możemy walczyć z emisją gazów cieplarnianych, a nasze domy mogą być częścią procesu przejścia na zerową emisję dwutlenku węgla. Zastosowanie paneli fotowoltaicznych i ich ogromne korzyści dla zrównoważonego domu i środowiska podkreślił podczas swojej prezentacji Paweł Maśny (Ikea Retail). Flemming Idsøe, reprezentujący miejską spółkę zarządzającą obiektami w Oslo, opowiedział o coraz większym zainteresowaniu i wykorzystaniu zrównoważonych materiałów budowlanych i rozwiązań pozyskujących energię słoneczną. Przyszłość, jaką stanowią także inteligentne systemy zarządzania energią, opisał Tomasz Śmilgiewicz (Fortum Smart Living).


Sympozjum, swoją mową motywacyjną, zakończył podróżnik, kajakarz, zdobywca i odkrywca Aleksander Doba. Prelegent zdobył takie wyróżnienia jak „Optymista Roku 2018”, a także tytuł „Podróżnika Roku 2015” amerykańskiego magazynu „National Geographic”.


Tegoroczną edycję symposium wsparli: Business Finland (Złoty Sponsor), APA Group (Sponsor Główny) oraz Partnerzy: IKEA, AeraMax Professional / Fellowes Polska, BRITA, Grupa Górażdże, Helvar, Horizone Studio, Knauf Insulation, Heidelberg Cement, Sweco Consulting, Workplace Solutions, Zdrojownia, Skanska.


ród Patronów i Partnerów symposium znaleźli się: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP), Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB), Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH), Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD), Polska Federacja Rynku Nieruchomości (PFRN), Polska Izba Ekologii (PIE), Izba Projektowania Budowlanego (IPB), Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad (DAFA), Skandynawska Izba Gospodarcza (SPCC), Business Finland, British Polish Chamber of Commerce (BPCC), Fundacja CultureLab oraz World's Largest Lesson, Building Research Establishment (BRE), Cerway, GBCI Europe, International WELL Building Institute (IWBI) oraz International Facility Management Association (IFMA), Asset Management Master Class (AMMC).


0.0
Napisz pierwszy komentarz