Giant

Wywiad rynkowy rodzi przewagę konkurencyjną

Relacja

12 września w Warszawie miała miejsce debata dotycząca wywiadu rynkowego w obrocie nieruchomościami.

W zeszły czwartek siedziba DTZ w Warszawie stała się platformą do dyskusji pod hasłem „Wywiad rynkowy w obrocie nieruchomościami”. Organizatorami spotkania byli DTZ oraz polski oddział Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP).

Celem spotkania było podwyższenie standardów w zakresie przeprowadzania transakcji na rynku nieruchomości, w tym kapitałochłonnych transakcji inwestycyjnych oraz umów najmu. Obserwować można wzrost zainteresowania deweloperów i inwestorów nowymi rynkami lokalnymi, które, mimo iż są dochodowe, są bardziej skomplikowane od rynków już znanych i sprawdzonych. Podczas debaty omówiono zagadnienie badania due diligence nieruchomości oraz zaprezentowano zakres analiz, które mogą ograniczyć ryzyko podejmowane przez inwestorów i deweloperów.

Badanie due diligence to istotny element procesu nabywania nieruchomości inwestorów instytucjonalnych, wspomagający proces decyzyjny i stanowiący podstawowe źródło informacji o przedmiocie kredytowania dla banku finansującego. Co więcej, odpowiednio przeprowadzone badanie pozwala na zidentyfikowanie rynku i ograniczenie ryzyka inwestycyjnego. Proces due diligence prowadzi do stworzenia kompendium wiedzy o danej nieruchomości, której przed sprzedażą nie posiadał nawet właściciel.

Przystępując do analizowania nieruchomości nie można popadać w rutynę i skupiać się na standardowych obszarach analiz - mówi Łukasz Maciak MRICS, Dyrektor, Rynki Kapitałowe DTZ. Zapraszając gości i ekspertów chcieliśmy pokazać, że wybór zakresu badania oraz zebranie kompletnej wiedzy na temat inwestycji w sektorze nieruchomości ma znaczenie i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku. Chcemy, aby nasi klienci unikali inwestycji nierentownych oraz aby znali wszystkie ryzyka wiążące się z transakcjami i obrotem aktywami na rynku nieruchomości komercyjnych.

Spotkanie podzielone było na krótkie prelekcje, podczas których specjaliści podzielili się wiedzą dotyczącą kryteriów przy doborze zakresu badania due diligence, zaprezentowali polski rynek wywiadu biznesowego oraz wywiadu konkurencyjnego w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Uczestnicy omówili również niestandardowe zagrożenia pojawiające się podczas inwestycji w nieruchomości, a także symptomy niewiarygodności płatniczej najemcy powierzchni komercyjnej.

Uważamy, że nasi klienci zasługują nie tylko na typowe badania i analizy, które publikowane są systematycznie, ale także na wymianę doświadczeń i wiadomości o aktualnościach rynkowych lub zagadnieniach nowatorskich, dlatego w przyszłości planujemy więcej wydarzeń tego typu - skomentował Łukasz Maciak.
 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz