Giant

Rynek budowlany zmonitorowany

Relacja

Małgorzata Walczak-Gomuła, Prezes Zarządu ASM
Mowę otwarcia wygłosił Piotr Styczeń (w ubiegłych latach Podsekretarz Stanu Ministerstwa Transportu i Budownictwa)
Skuteczna sprzedaż produktów i usług w branży budowlanej wymaga stałego monitorignu oraz kompleksowego podejścia do procesu produkcji i dystrybucji.

28 października w warszawskim Sound Garden Hotel odbyła się organizowana przez ASM konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2014, którą Patronatem Honorowym objął Minister Gospodarki.

 

Konferencję zainaugurowało wystąpienie Małgorzaty Walczak-Gomuły (Prezes Zarządu ASM), a także mowa otwarcia wygłoszona przez Piotra Stycznia, który w ubiegłych latach pełnił funkcję Podsekretarza Stanu Ministerstwa Transportu i Budownictwa. Ekspert podkreślił znaczenie optymalizacji i informatyzacji w budownictwie.

 

Analizy i prognozy

 

Podczas tegorocznej konferencji obrady odbywały się w trzech sesjach – analityczno-prognostycznej, panelowej oraz marketingowej. Pierwsza z nich dotyczyła aktualnego stanu sektora budowlanego w Polsce oraz prognoz. Beata Tomczak (Główny Analityk Rynku ASM) zaprezentowała sytuację ekonomiczną kraju, z uwzględnieniem rynku makroekonomicznego, rynku pracy, a także koniunktury w budownictwie oraz prognozy jej rozwoju w przyszłym roku.

 

Kolejną prelegentką była Joanna Florczak-Czujwid (Senior Project Manager ASM), która wystąpiła z prezentacją "Wyniki budownictwa mieszkalnego i niemieszkalnego oraz perspektywy ich rozwoju." Skala budownictwa mieszkaniowego i niemieszkalnego została przedstawiona w kontekście najważniejszych wskaźników aktywności na rynku – liczby przekazanych do użytkowania obiektów, wydanych pozwoleń na budowę oraz liczby rozpoczętych budów. Zaprezentowana została również projekcja przyszłego potencjału budownictwa.

 

O głównych założeniach nowej perspektywy finansowania w odniesieniu do transportu kolejowego, drogowego oraz energetyki opowiedziała Marta Łuszczyńska (Project Manager ASM), a temat identyfikacji danych, niezbędny do stałego monitorowania rynku budowlanego przybliżyła ponownie występująca Beata Tomczak. Małgorzata Walczak-Gomuła i Dariusz Muślewski (Dyrektor Międzynarodowych Targów Budownictwa Budma) poruszyli kwestię standardów jakości obsługi klienta i skutecznej dystrybucji w kontekście Dnia Dystrybutora, który odbędzie się 10 marca 2015 r. podczas targów Budma. Pierwsza sesja konferencji zakończyła się prezentacją pt. „Przegląd zmian w polskim prawie cywilnym dotyczących odpowiedzialności za jakość towarów i usług. Implementacja dyrektywy unijnej 2011/83/UE z 25.10.2011 r. oraz jej skutki dla rynku budowlanego” wygłoszona przez radcę prawnego Marcina Błędowskiego.

 

Dyskusja o unijnych przepisach

 

W zorganizowanym panelu dyskusyjnym, moderowanym przez Przemysława Danę uczestniczyli: Urszula Maliszewska (Dyrektor Handlowy, Austrotherm), Janusz Komurkiewicz (Prezes Zarządu, Fakro), Jacek Michalak (Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju, Atlas), Henryk Kwapisz (Dyrektor Relacji Instytucjonalnych, Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. / Isover), Piotr Dauksza (Prezes Zarządu, H+H Polska) oraz Patryk Fiks (Adwokat, OBLIGO Sieczkowski i Spółka. Sp.k.). Eksperci poruszyli temat regulacji i wymogów unijnych związanych z ekologią, uwzględniając kwestie kosztów, rozwoju firm oraz specjalistycznego wykonawstwa.

 

Sesja marketingowa

 

Sesję marketingową rozpoczęła prezentacja Marty Łuszczyńskiej, podejmującej temat modernizacji w prezentacji "Marka, wizerunek, jakość obsługi – czyli na co zwraca uwagę statystyczny Kowalski podczas planowania remontu". Ostatnią prelekcją konferencji było wystąpienie "Badania w środowisku naturalnym najlepszą drogą do maksymalizacji osiągnięć w sprzedaży" wygłoszone przez Joannę Florczak-Czujwid i Michała Modlińskiego (Dyrektor ds. rozwoju biznesu, BTI Consulting), którzy poruszyli kwestię Mystery Shopping, które mają za zadanie wspierać budowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez dostarczanie rzetelnych informacji na temat poziomu świadczonych usług.

 

Wartością dodaną konferencji, na której pojawili się m.in. przedstawiciele przedsiębiorstw budowlanych, spółek inwestycyjnych, instytucji naukowych, firm zajmujących się marketingiem oraz mediów, była możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów biznesowych.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz