EKO Pomysły na przyszłość

Relacja

|
Problematyka budownictwa zrównoważonego połączyła uczestników konferencji „Future4Build – Return on investment”.

Budynki mają trwałość rzędu setek lat. Dlatego każdy inwestor powinien zastanowić się, co pozostawia po sobie przyszłym pokoleniom. Właśnie z tej refleksji powstała idea budownictwa zrównoważonego.

Problematyka budownictwa zrównoważonego połączyła uczestników konferencji „Future4Build – Return on investment”. Wydarzenie odbyło się w dniach 17–18 października w stołecznym hotelu Mariott. Zorganizowane przez Blue Business Media spotkanie stało się szansą na wymianę doświadczeń specjalistów i popularyzatorów koncepcji zielonego budownictwa.

Sytuacja wyjściowa

Hasłem przewodnim pierwszego dnia konferencji była „Przyszłość zrównoważonego budownictwa w Polsce”. Cykl debat rozpoczął wykład Bruce'a Robinsona z Sapphire Ventures, który próbował odpowiedzieć na pytanie, czy zielone budownictwo jest tylko ideologią, czy też praktycznym rozwiązaniem, które może przynosić wymierne korzyści. Z kolei John Pike, sekretarz generalny International Sustainability Alliance, wskazywał na ekonomiczne i społeczne powody inwestowania w ekorozwój.

Kwestie implementacji dyrektyw Unii Europejskiej zostały poruszone w prezentacji Bogdana Atanasiu z Buildings Performance Institute Europe. Prelegent przedstawił wyzwania płynące ze stosowania w Polsce norm unijnych, w tym najważniejszej, dotyczącej wydajności energetycznej budynków. Podczas dyskusji panelowej Arkadiusz Węglarz, prezes Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, Aleksander Panek z Narodowej Agencji Poszanowania Energii, Szymon Liszka, prezes Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, i Krzysztof Sasin, reprezentujący firmę ABB, rozmawiali m.in. o polskich przekształceniach dyrektywy 31/2010/WE.

O stanowisku polskiej administracji i kondycji krajowej infrastruktury wobec wyzwań płynących z idei zrównoważonego budownictwa dyskutowali architekt i publicysta Czesław Bielecki, Piotr Fogel (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa), Leszek Drogosz (Urząd Stołecznego Miasta Warszawy) oraz Lubomir Wiśniewski (Łódzkie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego i Pasywnego „Zero Plus”). Z kolei wizje i szanse wykorzystania eko-rozwoju w szerszym kontekście, obejmującym kształtowanie zrównoważonych założeń urbanistycznych, rozważali Jolanta Pawlak (Pierwsza Warszawska Agenda 21), Marek Budzyński (Politechnika Warszawska), Jochen Rabe (Buro Happold), Magdalena Staniszkis (Staniszkis Architekt), Wojciech Januszczyk (Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu) i Andrzej Romiszewski (Krajowa Izba Urbanistów).

O trendach w światowym budownictwie zrównoważonym opowiedzieli Mariusz Zatylny i Mariusz Swat (Cohabitat Atelier) oraz Kamil Wyszkowski (United Nations Development Programme Project Office PL). Rozmówcy dyskutowali o kierunkach ewolucji budownictwa przyjaznego środowisku, od nieruchomości zabytkowych, przez termomodernizacje i budownictwo pasywne, po budynki plus-energetyczne i futurystyczne living machines.

Konkretne pytania

Program pierwszego dnia konferencji zamknęła dyskusja panelowa pt. „Energooszczędny, pasywny, zielony – od projektu do realizacji”. O idei eko-budownictwa w teorii i ujęciu praktycznym rozmawiali Barbara Kawecka-Zygadło (Murator Plus), Vincent Briard (Knauf Insulation), Jolanta Lessig (Pilkington), Ewa Kowalska-Ocneanu (WSP Enviro) i Devin Saylor (Colliers International).

Drugiego dnia tematyka wykładów i paneli podzielona była na dwa bloki: ekonomiczny i techniczny. W ramach pierwszego – „Inwestycje i fundusze” – o sposobach i źródłach pozyskiwania środków na inwestycje zrównoważone dyskutowali paneliści: Marek Broś (KRN media), Jan Rączka (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), Anna Łuszcz (Synergentia) i Mirosław Czarnik (Górnośląski Park Przemysłowy).
Kolejny blok tematyczny – „Technologie i innowacje” – otworzyła krótka prezentacja Andrzeja Kozłowskiego, dyrektora firmy Arup Polska. Opowiedział on o koncepcji zrównoważonego budynku jako zintegrowanej całości, posługując się w rozważaniach przykładem obiektu szpitalnego.

O kosztach i aspektach technicznych związanych z przystosowaniem budynku do norm wynikających z idei sustainable development rozmawiali Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, Ryszard Piotrowski („Fachowiec na budowie”), Bogdan Ślęk (Philips Lightning) i Krzysztof Apostolidis (Fabryka Biznesu). Rozważania dotyczące technologii kontynuowali uczestnicy drugiej dyskusji: Jerzy Sowa z Politechniki Warszawskiej, Ewa Kosmala z Kanuf Insulation, Maria Dreger reprezentująca polski oddział Rockwool, Ronald Leuck z BASF i Henryk Kwapisz, menadżer Grupy Saint-Gobain. Dyskutowali oni o najnowszych technologiach stosowanych w zrównoważonym budownictwie i szansach wprowadzenia ich na rynek polski.

Konferencję Future4Build zakończył panel dotyczący przyszłości eko-budownictwa w Polsce. Wśród prelegentów znaleźli się Craig Smith (Association of Green Building Professionals), Hans van de Sanden (Grontmij Polska), Guy Castelain Perry (Investments Environments), Ian Booth (Buro Happold) i Devin Saylor (Colliers International). Specjaliści ocenili szanse, perspektywy i korzyści płynące z realizacji budownictwa przyjaznego środowisku. Wskazali także kierunki rozwoju trendu na rynku polskim.


0.0
Napisz pierwszy komentarz