PGE Narodowy

Przyszłość Facility Management

Relacja

|
Spotkanie specjalistów działających na rynku nieruchomości odbyło się w warszawskim CB-F Nowy Świat.

Kolejne spotkanie specjalistów działających na rynku nieruchomości już za nami. 31 sierpnia 2011 roku w warszawskim Centrum Bankowo-Finansowym Nowy Świat odbyła się konferencja „Facility Management”. Zorganizowana przez MultiTrain i sponsorowana przez Otis, Probit i TRon dyskusja stała się szansą na wymianę doświadczeń – tematyka objęła zróżnicowane zagadnienia dotyczące nieruchomości komercyjnych.

Konferencję rozpoczął wykład prezesa Instytutu Zarządzania Ryzykiem – dr Bartłomieja Śliwińskiego, który przybliżył problematykę dotyczącą rynku usług Facility Management (FM) w Polsce. Po krótkim zdefiniowaniu pojęć, omówił rynek rodzimy na tle innych rynków europejskich, by następnie przejść do wskazania trendów w rozwoju tego sektora. Wykazał także przewagę zarządzania w ujęciu procesowym nad zarządzaniem zachowawczym. Swoje wystąpienie zakończył krótką charakterystyką występujących w kraju i na świecie certyfikatów jakości i norm, jakie powinny spełniać budynki komercyjne.

Druga prezentacja dotyczyła systemów transportu pionowego i poziomego. Przedstawiciele firmy Otis, Krzysztof Dubiel i Kinga Nowakowska, omówili proponowane przez firmę instalacje, które mogą być stosowane praktycznie we wszystkich rodzajach budynków. W ofercie modernizacji wind, schodów i chodników ruchomych zawarli też oferowane rozwiązania z zakresu obsługi prewencyjnej prowadzonej na terenie całego kraju przez wyspecjalizowanych podwykonawców.

Kolejny blok tematyczny otworzyła prezentacja Tomasza Żebrunia – wiceprezesa zarządu spółki TRon, która jest autoryzowanym partnerem Comarchu. Na wstępie opowiedział on o zaletach procesu informatyzacji i stosowania w przedsiębiorstwach oprogramowania zindywidualizowanego. W dalszej części wystąpienia omówił oferowane przez TRon narzędzie – TRIstan, dedykowane dla komercyjnych zarządców nieruchomości.

Tematyka następnego wykładu skupiała się wokół nowoczesnych ekranów montowanych w budynkach. Tomasz Wojciechowski z Eveo przedstawił UVRE – zaprojektowane i wdrożone przez firmę rozwiązanie do zarządzania ekranami i multimedialnym przekazem wyświetlanym na tychże nośnikach. Przekonywał, że zastosowanie takiej formy multimedialnej prezentacji nie służy wyłącznie celom reklamowym, a stosującej je firmie może przynieść znaczne oszczędności i prestiż. O ekranach mówił także Bartłomiej Płuciennik z firmy NEC Display Solutions. Przedstawiciel producenta sprzętu wyświetlającego obraz opisał instalacje, jakie dotychczas wykonała firma, począwszy od pojedynczych ekranów, a skończywszy na spektakularnych wdrożeniach złożonych nawet z 25 ekranów 40-calowych połączonych w całość. Prelegent także podkreślił szersze niż reklamowe znaczenie stosowanych rozwiązań. Zaprezentował sprzęt pełniący funkcję informacyjną, telekonferencyjną i monitorującą. Pokazał pozabiznesowe zastosowanie oferowanych produktów m.in. wysoce wyspecjalizowane rozwiązania stosowane w medycynie (ekrany używane podczas operacji).

O implementacji usług FM w budynkach komercyjnych mówił Tadeusz Sztop, odpowiedzialny za wdrażanie projektów w spółce HSG Zander Polska. Opowiedział o stosowanych w praktyce systemach utrzymania poziomu jakości dostarczanych usług – SLA (Service Level Agreement) oraz KPI (Key Performance Indicators) – metodzie pomiaru efektywności wdrożonych rozwiązań. Przedstawił zintegrowane, komercyjne i techniczne usługi FM oraz procesy optymalizujące funkcjonowanie nieruchomości.

Z kolei Monika Kowalczyk z Keen Property Management w swojej prezentacji scharakteryzowała specyficzne aspekty zarządzania komercyjnymi nieruchomościami mieszkaniowymi, które przeznaczone są pod wynajem. Opowiedziała o praktycznych metodach zarządzania zarówno pojedynczymi lokalami jak i kompleksami apartamentów o najwyższych standardach, które są w posiadaniu właścicieli indywidualnych, polskich czy zagranicznych.

Konferencję Facility Management zakończył wykład Barbary Olejniczak z kancelarii Olejniczak&Richardson, która poruszyła tematykę klauzul stosowanych w umowach najmu. Przybliżyła ich znaczenie w procesie negocjacji warunków kontraktu i oddziaływanie na wartość przyszłej umowy jako instrumentu finansowego. Zapisy te dotyczyły m.in. terminu przekazania nieruchomości, ustalenia sposobu płatności czynszu i opłat pozaczynszowych oraz wynagrodzenia dla zarządcy.


0.0
Napisz pierwszy komentarz