Giant

Ogólnopolski Kongres Nieruchomości Geodetic 2017 przeszedł do historii!

Ogólnopolski Kongres Nieruchomości Geodetic 2017
Gościliśmy 130 osób z polskiego rynku nieruchomości, a tematami przewodnimi były te związane ze zwiększaniem korzyści w procesach inwestycyjnych i w zarządzaniu nieruchomościami. Jak przebiegał kongres? Zapraszamy na krótką relację!

 

Prelegenci Kongresu Geodetic 2017

Bez prelegentów kongres nie mógłby się odbyć. Pierwszą prelekcję, jako organizator Kongresu wygłosił Adrian Hołub – co-owner Geodetic – Polish Geodetic Group. Opowiedział, o tym jak wykonane pomiary powierzchni budynku mogą dać inwestorowi do kilkunastu % więcej zysków corocznie. Kolejną prelekcję wygłosiła Stella Brzeszczyńska, która udowodniła, że wiele absurdalnych sytuacji na szczeblach sądowych może mieć niekorzystny wpływ na kwestie podatkowe w nieruchomościach. Jej spostrzeżenia pozwolą zaoszczędzić inwestorom czas i pieniądze w procesach inwestycyjnych. Karol Tarniowy – adwokat Kaczmarczyk Orzechowski Sp. k. wystąpił, jako trzeci. Omówił w szczególe zapisy w umowach najmu – poruszył aspekty klauzuli „break option”, klauzuli relokacyjnej, kontrybucyjnej i waloryzacyjnej. Po części networkingowej swoje miejsce na kongresie miał panel dyskusyjny, w którym zasiedli Maciej Wójcikiewicz (Senior Director Valuation Department w CBRE), Jakub Parys (Senior Consultant w Savills), Sylwia Pytko-Burska (Senior Property Manager Colliers International), Małgorzata Fibakiewicz (Head of Office Agency w BNP Paribas Real Estate), Maciej Ozdoba (Asociate Director w Nuvalu Polska), Grażyna Zamorska – Wykrota (Wiceprezes zarządu Herbewo International). Moderatorem panelu dyskusyjnego była Justyna Drużyńska (Director of Office Operations Master Management Group Sp. z o.o.). Podczas panelu dyskusyjnego poruszono kwestie konstrukcji zapisów w umowach najmu, ze szczególnym uwzględnieniem współczynników powierzchni wspólnych, współczynnika budynkowego i piętrowego. Strony przedstawiły swoje podejście do ujmowania współczynnika kompleksowego, który obejmuje powierzchnie zieleni wokół wynajmowanych budynków komercyjnych. Poruszono też kwestie związane ze sposobami rozwiązywania problemów z najemcami. Paneliści omówili, jak z różnych perspektyw wygląda modyfikowanie norm pomiaru powierzchni i ujmowanie zapisów na ich temat w umowach najmu i w załącznikach graficznych. Była to ciekawa cześć kongresu ze względu na to, że dotyczyła umów najmu, rent rolli, wyceny nieruchomości, a więc tego wszystkiego co jest najczęściej przyczyną sporu pomiędzy wynajmującym a najemcą.

Po panelu dyskusyjnym na wiele pytań od publiczności po swojej prelekcji o aktualnych trendach w aranżacji biur udzieliła Monika Szawernowska – prezes Concept Space. Następną prelekcję, która wywołała duże zainteresowanie podczas przerw kawowych poprowadził Marcin Dudek – Business Development Manager z ista Polska Sp.z o .o. Omówił on możliwości zmniejszania kosztów energii w budynkach komercyjnych – kosztów, które stanowią największy udział, bo sięgają 35% wszystkich kosztów utrzymania nieruchomościami. Omówił on nieznany dotąd większości uczestników produkt ista Minute View, którym mocno zainteresowali się niektórzy zarządcy.

Po lunchu otworzony został drugi panel związany z „wyciskaniem” korzyści w procesie inwestycyjnym, na etapie przygotowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uzyskiwania WZ i pozwoleń na budowę. Panel otworzył dr Maciej Nowak, który omówił problemy i możliwości negocjacji inwestorów na etapie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jedną z ciekawszych prelekcji była ta poprowadzona przez architekta Bartosza Łopatę, który przedstawił wiele ciekawostek i tajników, których nie wykorzystuje wielu inwestorów podczas procesu inwestycyjnego. W prelekcję włączył się Adrian Hołub, który jako geodeta poruszył wiele zagadnień w inny sposób niż architekt. Trzecią odmienną stronę problemów poruszył w tej samej prelekcji dr Michał Fic, który przedstawił na te tematy stanowisko z punktu widzenia ochrony środowiska. Michał Fic poprowadził na ten temat kolejna prelekcję, podczas, której omówił bardziej szczegółowo problemy i błędy, jakie popełnia wielu inwestorów w procesie uzyskiwania oceny oddziaływania na środowisko i składania karty KIP. Jak na organizatora kongresu przystało część prelekcyjną zamknął Adrian Hołub, który przedstawił swoje autorskie zasady pomiaru kamienic do celów najmu, które mają odrębną specyfikę konstrukcji budynków, a dla których nie ma dedykowanej normy pomiaru powierzchni.

 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz