Giant

Z Gdańska na podbój Kosmosu!

Podpisanie listu intencyjnego: Polska Agencja Kosmiczna - Miasto Gdańsk - Pomorska SSE, źródło: InvestGDA
Prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz, Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej podczas wystąpienia w GPN-T, źródło: InvestGDA
Gdański Park Naukowo-Technologiczny stanie się siedzibą Polskiej Agencji Kosmicznej.

18 lutego w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się spotkanie z prof. dr. hab. Markiem Banaszkiewiczem, Prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK / POLSA od ang. Polish Space Agency). Naukowiec wygłosił prelekcję na temat wpływu PAK na rozwój pomorskiej przedsiębiorczości, a także wraz z przedstawicielami Miasta Gdańska oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podpisał list intencyjny, zgodnie z którym Gdański Park Naukowo-Technologiczny stanie się siedzibą Agencji. Podpisujący zadeklarowali współpracę i wzajemne wsparcie swoich działań.

 

Przede wszystkim deklarujemy gotowość do wsparcia, nie tylko dotyczącego lokalizacji, czy siedziby Agencji, ale również w postaci instrumentów, jakimi dysponuje Miasto - mam tu na myśli konkretne środki przeznaczone na inwestycje, na to by nasi przedsiębiorcy budowali swoją przyszłość właśnie w oparciu o technologie związane z kosmosem. Z drugiej strony oczywiście liczymy na to, że Agencja również przyciągnie do Gdańska nowy kapitał, a także że skorzystają z tej obecności trójmiejscy naukowcy - powiedział zastępca prezydenta Gdańska Andrzej Bojanowski.

 

Podczas swojego wystąpienia prof. Banaszkiewicz opowiedział o swoich prognozach dotyczących rozwoju przedsiębiorczości w regionie, a także przedstawił propozycję programu rozwoju kosmicznego sektora przemysłowego, która z jednej strony opiera się na współpracy z instytucjami naukowymi, a z drugiej - na współpracy międzynarodowej, dla której ogromne znaczenie mają działania podejmowane przez Europejską Agencję Kosmiczną.

 

POLSA ma przyczyniać się do usuwania barier w rozwoju firm i instytucji badawczo-rozwojowych z sektora kosmicznego, poprzez realizowanie zadań w zakresie badań i rozwoju techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej, a także ich zastosowania dla celów gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa państwa i naukowych. Agencja została utworzona niecałe dwa miesiące temu na wniosek senatora RP i byłego rektora Politechniki Gdańskiej Edmunda Wittbrodta. O tym, że siedziba Agencji ma znajdować się w Gdańsku, zdecydował Sejm RP. Choć typowano kilka lokalizacji, ostatecznie wybrano GPN-T, w którym działalność organizacja rozpocznie już za kilkanaście dni.

 

Myślę, że wybór Gdańska i GPN-T jest jak najbardziej trafny. My - gdańszczanie - nie zawsze pamiętamy jak blisko kosmosu nasze miasto bywało w swojej historii dzięki naukowcom i niezwykłym technicznym wynalazkom. Dziś znów zerkamy w kierunku gwiazd i - co więcej - możemy tam wspólnie sięgać - podsumował prezydent Andrzej Bojanowski.

 


0.0
Napisz pierwszy komentarz