Giant

Mercure sprzedany

Echo Investment kupiło stołeczny hotel. Zburzy go, a na parceli zbuduje biurowiec.

21 grudnia spółka „Projekt Echo-70” (podmiot zależny od Echo Investment) stała się oficjalnym właścicielem hotelu Mercure, zlokalizowanego przy skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul. Grzybowskiej w Warszawie. Wcześniej obiekt należał do spółki Ravenna Warszawa.

Przedmiotem nabycia jest prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni ok. 3,3 tys. m kw. wraz z własnością stojącego na nim budynku dawnego hotelu. Wartość umowy to 31 mln euro, co na dzień sprzedaży stanowi równowartość ponad 137 mln zł. Nabycie zostanie sfinansowane z kapitałów własnych Echo Investment.

Po rozebraniu obiektu na zakupionej parceli Echo planuje realizację biurowca. Inwestor posiada już decyzję o warunkach zabudowy zezwalającą na wzniesienie budynku o wysokości 155 m i powierzchni biurowej ok. 50 tys. m kw. wraz z wielopoziomowym parkingiem podziemnym. Obecnie prowadzone są prace projektowe – koncepcję architektoniczną stworzy APA Kuryłowicz & Associates, związana z projektami takimi jak biurowiec Prosta Tower czy Gdański Business Court.

Echo Investment zajmuje się realizacją nieruchomości komercyjnych, takich jak biurowce, centra handlowe i hotele oraz mieszkaniowych. Poczatki spółki sięgają 1994 r. Jest to jedna z największych firm dewelopersko-inwestycyjnych posiadająca polski kapitał. Firma zrealizowała ponad 90 inwestycji w całym kraju o łącznej powierzchni ponad 800 000 mkw. Działa również w Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie. Od roku 1996 Echo Investment jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


0.0
Napisz pierwszy komentarz