Giant

EKO VI Forum Gospodarcze „Energia i Środowisko”

Lista wydarzeń

Miasto : Warszawa
Miejsce : Centrum Rozwoju Biznesu
Data : 11.12.2012
Godzina : 08:00 - 18:00
Status : zakończone
Pobierz Adobe Flash Player

Kilkuset przedsiębiorców oraz samorządowców będzie dyskutować 11 grudnia w Warszawie o kwestiach dotyczących ochrony środowiska, energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu. Pretekstem do wymiany doświadczeń będzie VI Forum Gospodarcze „Energia i Środowisko”, które odbędzie się 11 grudnia w Centrum Rozwoju Biznesu. Dyskusja panelowa została tak podzielona, aby uczestnicy zainteresowani konkretnym tematem mieli możliwość do wymiany poglądów i doświadczeń.

Forum merytorycznie wspierają Ministerstwa: Gospodarki, Rozwoju Regionalnego, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W sesjach plenarnych głos zabierze 60 wysoko wykwalifikowanych ekspertów branżowych.  W agendzie znalazły się najważniejsze aktualne tematy dotyczące energii odnawialnych i ochrony środowiska zarówno w skali naszego kraju jak i całej Europy.

Tematami przewodnimi Forum będą:

 • Odnawialne źródła energii: Wiatr, Słońce, Woda
 • Odnawialne źródła energii: biomasa, biogazownie, biopaliwa
 • Klastry gospodarcze, organizacja przyszłości
 • Gospodarka odpadami komunalnymi
 • Gospodarka odpadami opakowaniowymi i zużytym sprzętem
 • Złota era gazu
 • Zrównoważony Rozwój i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
 • Efektywne wykorzystanie energii i Energia skojarzona
 • PPP i finansowanie inwestycji proekologicznych
 • Oświetlenie uliczne i drogowe
 • Chemia - Wyzwania Biznesowe - Polityka Eneregtyczno-Klimatyczna
 • Budownictwo ekologiczne

VI Forum Gospodarcze „Energia i Środowisko” zakończy Uroczysta Gala, w trakcie której zostaną nagrodzone najlepsze branżowe firmy statuetkami Lidera Zrównoważonego Rozwoju.


0.0
Napisz pierwszy komentarz