Giant

PremiumBrand

Lista wydarzeń

Miasto : Warszawa
Miejsce :
Data : 17.06.2013
Godzina : 19:00 - 23:00
Status : zakończone
PremiumBrand

Reputacja traktowana jest jako kluczowa wartość dla firm i marek. Jej siłę, w charakterze elementu przewagi konkurencyjnej, ocenia projekt PremiumBrand.

Jako jedyny na polskim rynku bada oraz nagradza marki, firmy oraz spółki giełdowe za reputację, którą cieszą się wśród konsumentów.

1 lutego 2013 roku wystartowała już VIII edycja projektu.

PremiumBrand przeprowadzany jest od 2006 roku. Na tle wielu projektów środowiska marketingowego projekt wyróżnia się tym, że laureaci nagradzani są na podstawie wyników niezależnych, profesjonalnie przeprowadzonych badań, a nie subiektywnych ocen jurorów. Co istotne, metodologia przygotowana została w oparciu o polskie realia, co sprawia, że tytuł PremiumBrad jest prestiżową nagrodą dla firm, spółek oraz marek na naszym rynku.

PremiumBrand dla firm, marek i spółek giełdowych

Konkurs PremiumBrand podzielony jest na trzy kategorie ze względu na podmioty badania:

- kategoria „Firmy”  - uczestnikami są rozpoznawalne na rynku podmioty gospodarcze

- kategoria „Marki” - uczestniakami są marki, których penetracja rynkowa wynosi więcej niż 5%

- kategoria „Spółki” obejmuje spółki giełdowe, które są obecne na rynku podstawowym na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Ponadto, od 2012 roku badany jest także rynek budowlany. By pomiary były jak najbardziej rzetelne, w każdej z kategorii badane są konkretne składniki reputacji. W przypadku firm oraz marek, pod uwagę brane są referencje, informacje pojawiające się w mediach, zaangażowanie społeczne. Bada się również to, jak firma jest postrzegana jako pracodawca. Dodatkowo podczas badania firm sprawdza się także to, jakim jest partnerem biznesowym.

Inne parametry badane są w przypadku kategorii spółek giełdowych. Tutaj bada się parametry takie jak orientacja na biznes, opinia o zarządzie, rzetelność oraz wizerunek. Do każdej z grup projektu dobierana jest także odpowiednia grupa respondentów.

Każda z firm, marek oraz spółek giełdowych, która przekroczy 60 na 100 możliwych do zdobycia punktów, zostanie nagrodzona tytułem Marki/Firmy/Spółki WYSOKIEJ REPUTACJI – PREMIUMBRAND 2013. Laureaci otrzymają także specjalny pakiet, który zawierać będzie szereg korzyści komunikacyjnych oraz promocyjnych, w tym także ogólny raport z przeprowadzonego badania oraz godło promocyjne - do wykorzystania w celach komunikacyjnych.

W związku z tym, że rzetelny proces badawczy wymaga dłuższego czasu, aplikację do projektu PremiumBrand należy zgłosić odpowiednio wcześniej. Ostateczny termin składania formularzy upływa 29 marca 2013 roku o godzinie 15.30. Wyniki zostaną ogłoszone 17 czerwca 2013 roku podczas oficjalnej gali, która odbędzie się w Warszawie.


0.0
Tagi: PremiumBrand
Napisz pierwszy komentarz