Kinnarps 01.06-30.06

Aktualne problemy podatkowe VAT, CIT 2013/14 oraz podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla firm branży budowlanej i deweloperskiej

Lista wydarzeń

Miasto : Sopot
Miejsce : Hotel Haffner
Data : 25.06.2013 - 28.06.2013
Godzina : 09:00 - 15:00
Status : zakończone
Aktualne problemy podatkowe VAT, CIT 2013/14 oraz podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla firm branży budowlanej i deweloperskiej

Aktualne problemy podatkowe VAT, CIT 2013/14 oraz podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla firm branży budowlanej i deweloperskiej
2013.06.25 - 2013.06.28 Sopot (SOP 13471)


Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie zasad rozliczania VAT, CIT oraz podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w działalności firm z branży budowlanej i deweloperskiej, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych nowelizacji przepisów.

Podczas szkolenia zaprezentujemy wszystkie zmiany, które nastąpiły lub mają nastąpić w trakcie 2013 r. oraz od 1 stycznia 2014 r., jak również zostaną przedstawione liczne przykłady związane ze stosowaniem w praktyce znowelizowanych reguł rozliczania VAT i CIT. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik uzyska kompletną wiedzę w przedmiocie nowelizacji przepisów obejmujących przedmiotowe podatki, co z kolei umożliwi wdrożenie niezbędnych rozwiązań w systemach finansowo-księgowych.

Program:
DZIEŃ I
Podatek VAT w branży budowlanej i deweloperskiej

1.Czynności podlegające opodatkowaniu VAT w świetle regulacji krajowych.
2.Klasyfikacja statystyczna a świadczenia wykonywane przez firmy branży budowlanej.
3.Zasady opodatkowania VAT czynności nieodpłatnych.
4.Usługa czy dostawa na płaszczyźnie VAT w działalności firm budowlanych i deweloperskich.
5.Rozliczenie refakturowania usług.
6.Fundamentalne zmiany przepisów od 1 stycznia 2014 r. w przedmiocie powstania obowiązku podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem branży deweloperskiej i budowlane – UWAGA na konieczność pilnego przygotowania się do zmian!
7.Podstawa opodatkowania po zmianach w przepisach.
8.Korygowanie obrotu po nowelizacji przepisów.
9.Stawka VAT w budowlance i deweloperce.
10.Usługi budowlane poza bryłą budynku mieszkalnego a stawka VAT – uchwała NSA.
11.Ulga na złe długi po nowelizacji.
12.Odliczenie VAT według znowelizowanych reguł.
13.Dokumentowanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT po zmianach w przepisach.
14. Podstawowe reguły istotne w przypadku nowelizacji przepisów.
15.Pytania i odpowiedzi.

DZIEŃ II
Podatki lokalne w branży budowlanej i deweloperskiej

1.Regulacje prawne istotne ze względu na opodatkowanie nieruchomości oraz obiektów budowlanych podatkiem od nieruchomości.
2.Zasady ustalania statusu gruntu a podatek rolny, leśny lub podatek od nieruchomości.
3.Prawo budowlane a podatek od nieruchomości.
4.Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem leśny oraz rolnym w działalności firm budowlanych oraz deweloperskich.
5.Podstawowe pojęcia wyznaczające zakres i wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości w przypadku podmiotów z branży budowlanej oraz deweloperskiej.
6.Prawidłowe określenie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
7.Podatnik podatku od nieruchomości.
8.Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku działalności firm budowlanych oraz deweloperskich.
9.Rozliczenia podatku przez współwłaścicieli.
10.Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe.
11.Ujęcie podatków lokalnych w rozliczeniu podatku dochodowego.
12.Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne oraz organów podatkowych dotyczące podatków lokalnych na przykładach z branży budowlanej oraz deweloperskiej.
13.Pytania i odpowiedzi.

DZIEŃ III
Podatek CIT w branży budowlanej i deweloperskiej

1.Planowane zmiany w CIT na rok 2014.
2.Przychody.
3.Koszty uzyskania przychodów.
4.Szczególne zasady rozpoznania kosztów uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.
5. Różnice kursowe.
6.Amortyzacja.
7.Zmiany w zakresie leasingu na rok 2013.
8.Podatek u źródła w transakcjach międzynarodowych.
9.Pytania i odpowiedzi.

Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 2850 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 2750 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.
Użytkownicy portalu otrzymają dodatkowo 5% rabatu na szkolenie (na hasło e-biurowce.pl).

Cena obejmuje:
- uczestnictwo w 3 dniach zajęć,
- autorskie materiały szkoleniowe,
- pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 25.06.13 do obiadu w dniu 28.06.13,
- przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć,
- zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych: od godz. 14.00 /25.06.13 do godz. 11.00 /28.06.13 (3 noclegi),
- zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym wiąże się z dopłatą 500 zł (za cały pobyt),
- możliwość korzystania z Centrum Rekreacji: basen, sauna, jacuzzi, siłownia,
- imprezy towarzyszące:
* wycieczkę do Malborka (przejazd autokarem do Malborka, zwiedzanie Muzeum Zamkowego z przewodnikiem);
* popołudniowe zwiedzanie Sopotu z przewodnikiem;
* uroczystą kolację z muzyką na żywo,
- certyfikat ukończenia szkolenia,
- ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu.

Uwaga:
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Zajęcia odbędą się w godzinach:
Dzień I 9:00-14:15
Dzień II i III 9:00-15:00
Miejsce zajęć:
Hotel Haffner ****,
ul. Jana Jerzego Haffnera 59, 81-715 Sopot

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.

Zapraszamy serdecznie!


0.0
Napisz pierwszy komentarz