Giant

Akademia Biznesu zaprasza na szkolenia

Szkolenia dla wszystkich interesujących się kwestią podatków, rachunkowości, finansów i controllingu.

Akademia Biznesu wchodzi w skład grupy kapitałowej MDDP Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy i jest organizatorem szerokiej gamy szkoleń i kursów. Dla osób zainteresowanych branżą nieruchomości i budowlaną firma stworzyła szkolenia pozwalające na zdobycie wiedzy związanej z podatkami, rachunkowością i controllingiem.

Szkolenie „Podatek CIT w 2013 r. w branży budowlanej i deweloperskiej nowe zasady rozliczania kosztów i przychodów od 1.01.2013 r. oraz inne zmiany – nowa wykładnia organów podatkowych” odbędzie się 26 marca w Warszawie. Skierowane jest do członków zarządu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych oraz pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę budowlaną i deweloperską.

Na szkolenie „Zmiany CIT i VAT w 2013 r. w branży budowlanej i deweloperskiej – nowelizacja przepisów, najnowsze orzecznictwo oraz aktualne problemy” Akademia Biznesu zaprasza 26 – 27 marca do Warszawy. Trwają one dwa dni, podczas których uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zasad rozliczania podatku VAT i CIT w działalności firm z branży budowlanej i deweloperskiej, ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji przepisów, która wejdzie w życie od 1 stycznia oraz 1 kwietnia 2013 r., jak również od dnia 1 stycznia 2014 r.

27 marca w Warszawie odbędzie się kurs pod hasłem „Nowelizacja ustawy o VAT w 2013 r. w branży budowlanej i deweloperskiej – uchwalone zmiany, najnowsze orzecznictwo oraz aktualne problemy”. Zaproszonymi osobami są członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, kierownicy i specjaliści działów finansowo-księgowych, komórki zajmujące się wyliczaniem zobowiązań podatkowych oraz pozostała kadra menedżerska reprezentującej branżę budowlaną i deweloperską. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zasady rozliczania podatku VAT w branży budowlanej i deweloperskiej, ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji przepisów, która wejdzie w życie od 1 stycznia oraz 1 kwietnia 2013 r., jak również od dnia 1 stycznia 2014 r.

Dwudniowe szkolenie „Nowe regulacje rachunkowości dla deweloperów według polskich i międzynarodowych standardów – stan obecny oraz projektowane zmiany” odbędzie się 21 marca w Katowicach, 4 kwietnia w Poznaniu, 16 maja w Gdańsku, 6 czerwca we Wrocławiu i 20 czerwca w Warszawie. Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, departamentów rachunkowości oraz pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę deweloperską.

10 kwietnia w Warszawie będzie miało miejsce szkolenie pod nazwą „Podatek od nieruchomości w 2013 r. w branży budowlanej i deweloperskiej najnowsze orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych”. Celem kursu jest szczegółowe omówienie najważniejszych problemów związanych z rozliczaniem podatku od nieruchomości.

Wszyscy użytkownicy portalu, na hasło e-biurowce.pl, otrzymają rabat w wysokości 5 proc.


0.0
Napisz pierwszy komentarz