Giant

Nowe regulacje rachunkowości dla deweloperów według polskich i międzynarodowych standardów – stan obecny oraz projektowane zmiany

Lista wydarzeń

Miasto : Katowice, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Warszawa
Miejsce :
Data : 21.03.2013 - 22.03.2013
Godzina : 10:00 - 15:00
Status : zakończone
Nowe regulacje rachunkowości dla deweloperów według polskich i międzynarodowych standardów – stan obecny oraz projektowane zmiany

MDDP Akademia Biznesu zaprasza na szkolenie:

Nowe regulacje rachunkowości dla deweloperów według polskich i międzynarodowych standardów – stan obecny oraz projektowane zmiany


Szczególny charakter działalności deweloperskiej determinuje specyficzne zasady jej ewidencji i rozliczania dla potrzeb sprawozdawczości finansowej. Problem ten jest zauważany zarówno na gruncie międzynarodowych regulacji rachunkowości (por. np. IFRIC 15) jak również regulacji krajowych, które są obecnie w końcowej fazie projektowania (Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ewidencji i rozliczania działalności deweloperskiej). Celem szkolenia  jest wprowadzenie uczestników w zakres wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących między innymi takich zagadnień jak:

• przegląd i usystematyzowanie regulacji rachunkowości (międzynarodowych i krajowych) dla branży deweloperskiej;
• wpływ nowej ustawy o ochronie praw lokatorów na działalność deweloperską i jej ujęcie w księgach rachunkowych;
• rachunkowość w spółkach celowych powołanych do realizacji jednego przedsięwzięcia deweloperskiego;
• ujęcie przychodów i kosztów z działalności deweloperskiej;
• identyfikacja początku i końca przedsięwzięcia deweloperskiego;
• budowa nieruchomości na wynajem;
• zasady rozliczania przychodów i kosztów z działalności deweloperskiej.

Program szkolenia został ściśle dopasowany do aktualnych potrzeb rynkowych branży deweloperskiej. Uwzględnia on zarówno zmiany regulacji prawnych, które zaszły w ostatnim okresie, jak również szczegółowo prezentuje planowane regulacje krajowe, które zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

ADRESACI SZKOLENIA:
Zajęcia skierowane są do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, departamentów rachunkowości, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę deweloperską.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem wykładowcy z zakresu
"Sprawozdawczości finansowej w jednostkach prowadzących działalność deweloperską"

Program
1. Specyfika działalności deweloperskiej i jej wpływ w pomiar w rachunkowości
2. Wpływ nowej ustawy o ochronie praw lokatorów na działalność deweloperską i jej ujęcie w księgach rachunkowych.
3. Przegląd krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości objaśniających zasady rachunkowości działalności budowlanej i działalności deweloperskiej
4. Podstawowe definicje
5. Spółki celowe powołane do realizacji jednego (lub kilku) przedsięwzięć deweloperskich.
6. Budowa nieruchomości na wynajem.
7. Identyfikacja momentu rozpoczęcia działalności deweloperskiej.
8. Dzielenie i łączenie przedsięwzięć deweloperskich.
10. Grunt w przedsięwzięciu deweloperskim: wycena, klasyfikacja, podział, ujęcie (inwestycje w nieruchomości, towary handlowe, produkcja w toku)
11. Zakres kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego
12. Zasady ustalania i ujęcia rezerwy na przewidywaną stratę na przedsięwzięciu deweloperskich
oraz odpowiednich odpisów aktualizujących.
13. Ustalanie przychodów i kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego
14. Zakończenie przedsięwzięcia deweloperskiego
15. Ujawnianie informacji dotyczących działalności deweloperskiej.
16. Korekty zasad rachunkowości z poprzednich okresów.
17. Przykłady liczbowe ewidencji i rozliczania działalności deweloperskiej.
18. Metoda stopnia zaawansowania i metoda zysku zerowego:
19. Pytania i odpowiedzi – dyskusja, konsultacje

Szczegółowy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na:
http://www.akademiamddp.pl/kategoria,162,Budownictwo.html

Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 1490 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1390 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Użytkownicy portalu otrzymają dodatkowo 5% rabatu na szkolenie (na hasło E-Biurowce.pl).

Termin:
2013.03.21 - 2013.03.22 Katowice (SOP 13268)
2013.04.04 - 2013.04.05 Poznań (SOP 13269)
2013.05.16 - 2013.05.17 Gdańsk (SOP 13270)
2013.06.06 - 2013.06.07 Wrocław (SOP 13271)
2013.06.20 - 2013.06.21 Warszawa (SOP 13272)

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć:
Dzień I: 10:00 – 16:00
Dzień II: 9:00 – 15:00
 
Miejsce zajęć: hotel w centrum w/w miast

Informacje:
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/48, fax (22) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.

Zapraszamy serdecznie!


0.0
Napisz pierwszy komentarz