Giant

Kongres Pożarnictwa FIRE|EXPO 2016

Miasto : Warszawa
Miejsce : Stadion Narodowy
Data : 21.07.2016
Godzina : 09:00 - 17:00
Status : zakończone
Kongres Pożarnictwa FIRE|EXPO 2016
21 lipca 2016 r. - Warszawa, Stadion Narodowy

Już 21 lipca br. odbędzie się coroczna największa specjalistyczna konferencja poświęcona bezpieczeństwu pożarowemu - Kongres Pożarnictwa FIRE|EXPO 2016. W samym sercu Warszawy, na PGE STADIONIE NARODOWYM, już po raz trzynasty spotkają się liderzy światowych marek zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej, projektanci oraz specjaliści ds. ppoż.

Tegoroczna edycja, podobnie jak w latach ubiegłych, posiada w programie m. in. bogaty panel warsztatów pożarowych, pokazów skutków wybuchu i pożaru, ćwiczeń z obsługi gaśnicy, wyposażenia dla jednostek straży pożarnych i ratownictwa medycznego. Kongresowi towarzyszyć będzie prowadzona przez PCK HDK Dar Serca, DKMS oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie specjalna akcja pod hasłem PRZYJDŹ NA KONGRES - URATUJ ŻYCIE, podczas której w krwiobusach odbędzie się zbiórka krwi.

40 osobowy skład RADY PROGRAMOWEJ FIRE|EXPO2016:

 • prof. dr hab.inż arch. EWA KURYŁOWICZ, Wiceprezes Zarządu Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o. Generalny Projektant, Kierownik Zakładu Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

 • nadbryg. prof. nadzw. dr RYSZARD GROSSET - SGSP Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 • prof. nadzw. dr hab. inż. ADAM MARKOWSKI, Politechnika Łódzka

 • st. bryg. prof. dr hab. MARZENA PÓŁKA, Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, SGSP Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 • dr hab. inż. ANDRZEJ WOLFF, Ekspert ds. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego

 • dr inż. DARIUSZ RATAJCZAK, Niezależny ekspert, współautor przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego

 • dr inż. DOROTA BRZEZIŃSKA, Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 • dr inż. JAROSŁAW WIATR Politechnika Białostocka

 • st. bryg. mgr inż. MAREK PODGÓRSKI, Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, były Zastępca Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń w KG PSP

 • bryg. mgr inż. DANIEL MAŁOZIĘĆ, Kierownik Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości – BW CNBOP-PIB

 • bryg. dr inż. DARIUSZ WRÓBLEWSKI - Dyrektor CNBOP-PIB

 • bryg. w st. spocz. mgr inż. JERZY CISZEWSKI, Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX

 • bryg. w st. spocz. mgr inż. JANUSZ SAWICKI, Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX

 • mł. bryg. dr inż. PRZEMYSŁAW KUBICA, Kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń SGSP Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 • mgr SYLWIA KRAWCZYŃSKA - Z-ca Dyrektora ds. Badań I Rozwoju CNBOP-PIB

 • mgr inż. arch. PIOTR ŻABICKI - Associate, Kierownik Projektu Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o., Rzeczoznawca IARP, Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

 • mgr inż. TOMASZ POPIELARCZYK - Z-ca Kierownika Zespołu Laboratoriów BA CNBOP-PIB

 • mgr inż. Tomasz SOWA - Specjalista z Zespołu Laboratoriów  Sygnalizacji pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA)

 • mgr inż. Urszula GARLIŃSKA -  Specjalista z Zespołu Laboratoriów  Sygnalizacji pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA)

 • mł. bryg. dr inż. ADAM KRASUSKI, doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, Zakład Informatyki i Łączności SGSP więcej

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE KONGRESOWI FIRE|EXPO 2016

 • WARSZTATY POŻAROWE POLON-ALFA

 • WARSZTATY NODEX - Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego

 • Warsztaty BMS

 • WARSZTATY CNBOP-PIB - DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE – WYMAGANIA, PODSTAWOWE PARAMETRY, DOBÓR PODZESPOŁÓW

 • Pokazy wozów strażackich i mobilnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych

 • Pokazy ratownictwa

 • Pokazy techniczne – montażowe i symulacyjne

 • Praktyczne ćwiczenia z użyciem gaśnic

 • Demonstracyjny pokaz wybuchów oraz skuteczności poszczególnych typów zabezpieczeń przeciwwybuchowych przygotowany przez GRUPĘ WOLFF

 • Pokaz z udziałem uczestników - System gaśniczy INERGEN® - będzie go można zobaczyć w wyjątkowej odsłonie podczas wyzwolenia w pomieszczeniu testowym przygotowanym specjalnie na to wydarzenie

 • Konkurs na najlepiej przygotowaną ekspozycję - wybór uczestników

 • Konkurs na najlepszą prezentację - wybór uczestników

 • Wręczenie Nagród Rynku Inwestycji za wdrażanie bezpiecznych rozwiązań na rzecz poprawy bezpieczeństwa

LIDERZY ŚWIATOWYCH MAREK ZABEZPIECZEŃ I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA KONGRESIE

Konferencji towarzyszyć będzie WYSTAWA wiodących dostawców rozwiązań i systemów. Liderzy branży zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej – producenci i dystrybutorzy światowych marek – zaprezentują nowości m. in. z zakresu ochrony przeciwpożarowej – monitoringu wizyjnego, sygnalizacji pożarowej, mechanicznych systemów zabezpieczeń, urządzeń i systemów kontroli dostępu, systemów sygnalizacji włamania i napadu po systemy ochrony danych, wyposażenia i sprzętu jednostek PSP, służb BHP, czy bierną ochronę przeciwpożarową.

 PATRONI HONOROWI FIRE|EXPO2016:

• Marszałek Województwa Mazowieckiego,

• SGSP Szkoła Główna Służby Pożarniczej,

• CNBOP Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy,

• ZOSP RP Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

• PIRC - Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej,

• SIBP - Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego,

• Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX,

• POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,

• PIIB Polska Izba Inżynierów Budownictwa,

• IFOA Międzynarodowe Stowarzyszenie Oficerów Pożarnictwa,

• PZITS Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych,

• Konsulat Honorowy Finlandii,

• GIG Główny Instytut Górnictwa,

• Fundacja 112,

• oraz liczne media branżowe jako Patroni Medialni wydarzenia.

Debiuty i innowacje podczas Kongresu FIRE|EXPO 2016

Nowością tegorocznej edycji będzie 5 aren tematycznych, szczególnie warta zainteresowania jest arena dedykowana specjalistom z zakresu SAP, DSO, KD/RCP, SSWIN, CCTV, LAN, BMS, AV, RTV czy SUG. Nowością kongresu jest również panel Strefy Praktyka, podczas którego prowadzone będą Warsztaty Techniczne. Uczestnicy będą mogli zasięgnąć porad i konsultacji z zakresu prawa budowlanego, dochodzenia odszkodowań, finansowania inwestycji oraz dobrych praktyk w zakresie projektowania i montażu systemów.

Szczegółowy program tegorocznej edycji FIRE|EXPO 2016 dostępny jest na stronie: www.fire-expo.pl

 


0.0
Napisz pierwszy komentarz