PGE Narodowy

Dzień OŹE i Czystego powietrza

Miasto : Wrocław
Miejsce : Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Data : 26.01.2017 - 27.01.2017
Godzina : 10:00 - 14:45
Status : zakończone
Dzień OŹE i Czystego powietrza
City Brand Energia Odnawialna wraz z Dolnośląską Szkołą Wyższą organizuje otwartą konferencję: „Dzień OŹE i Czystego powietrza” oraz targi OZE i efektywności energetycznej. Wydarzenie odbędzie się 26 i 27 stycznia 2017 roku, we Wrocławiu.

Konferencja „Dzień OŹE i czystego powietrza” organizowana przez Wydział Nauk Technicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz firmę City-Brand Energia Odnawialna, jest odpowiedzią na dynamicznie rozwijający się segment gospodarki i ochrony środowiska w zakresie technologii odnawialnych źródeł energii. W ciągu dwudniowej konferencji uczestnicy dyskutować będą na temat kierunków rozwoju, współpracy, szansach i zagrożeniach związanych z gospodarką energetyczną w Polsce.


Czym są odnawialne źródła energii? Jak powinno się je wykorzystywać? Jak wspierać i determinować do inwestycji w OZE? Czy staną się naturalnym zamiennikiem źródeł nieodnawialnych, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli? To pytania, jakie stoją przed uczestnikami konferencji.


W ramach „Dni OŹE 2017″ organizowane są również I Targi OZE oraz Efektywności Energetycznej w siedzibie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie firmy działające w branży OZE, efektywności energetycznej czy wspierające zrównoważony rozwój.


W programie m.in.:

 

 • redukcja emisji i zanieczyszczeń atmosferycznych z sektora bytowego,
 • projekt LIFE-APIS/PL – zintegrowany i innowacyjny system wspierania zarządzania jakością powietrza,
 • efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych,
 • efektywność energetyczna w przemyśle,
 • energetyka w Polsce – mix energetyczny w polskich realiach,
 • ustawa OZE wraz z nowelizacjami,
 • system aukcyjny – nowe zasady wsparcia dla dużych projektów,
 • wyniki pierwszych aukcji energii – wnioski i przemyślenia,
 • mikroinstalacje OZE,
 • OZE w przestrzeni miejskiej – oświetlenie miejskie zasilane energią fotowoltaiczną,
 • Lokalne Obszary Bilansowania szansą rozwoju małych elektrowni wodnych w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii,
 • sposoby finansowania inwestycji OZE,
 • działania na rzecz poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej realizowane na obszarze Dolnego Śląska.


Wstęp na konferencję oraz targi jest bezpłatny!


Więcej informacji

 


0.0
Napisz pierwszy komentarz