Proton Office

Przyszłość kogeneracji w Polsce

Wobec potencjału jaki upatrywany jest w kogeneracji, City Brand Energia Odnawialna wraz z REECO Poland organizują II edycję seminarium: „Rozwój inwestycji kogeneracyjnych w Polsce”, które odbędzie się 13 kwietnia we Wrocławiu.

Polska ma jedną z najlepiej rozwiniętych sieci ciepłowniczych w Europie. Chcąc wykorzystać ten potencjał, musimy inwestować w kogeneracje. Choć system wsparcia dla tego typu instalacji wygasa z końcem 2018 r., nadal widzimy szansę, aby kogeneracja znalazła się w czołówce naszego miksu energetycznego. Jak czytamy w dokumencie Polityka Energetyczna Polski do 2020 r., powinniśmy podwoić ilość wytwarzanej energii w skojarzeniu. Natomiast w Polityce Energetycznej Kraju do roku 2030 wskazano kogeneracje, jako priorytetową inwestycję, która pokryje stale rosnące zapotrzebowanie na energię, a także ograniczy emisje substancji szkodliwych do atmosfery. Ministerstwo Energii do 31.12.2015 zobligowane było do przedstawienia kompleksowej oceny potencjału wysokosprawnej kogeneracji. Obowiązek ten wynikał z Dyrektywy w/s efektywności energetycznej 2012/27/UE. Z raportu tego wynika, że wysokosprawna kogeneracja jest najbardziej efektywnym społeczno- ekonomicznie rozwiązaniem, które pozwala na pokrycie 40 proc. całkowitego krajowego zużycia ciepła.

Kogeneracja jest alternatywą w stosunku do użycia pierwotnych nośników energii, głównie węgla. Inwestycje te są efektywnym sposobem na przejście od gospodarki opartej na węglu do gospodarki niskoemisyjnej. Rozwój instalacji będzie odbywać się jednocześnie z dekarbonizacji energetyki, co przyczyni się znacznie do zwiększenia punktów procentowych w miksie energetycznym oraz poprawi znacząco stan środowiska naturalnego.

Kolejnym atutem technologii kogeneracyjnej jest możliwość wykorzystania instalacji w wielu gałęziach przemysłu takich jak: ciepłownictwo, zakłady produkcyjne, oczyszczalnie ścieków, biogazownie, spalarnie odpadów, aquaparki czy hotele i uzdrowiska.

Wobec potencjału jaki upatrywany jest w kogeneracji, City Brand Energia Odnawialna wraz z REECO Poland organizują II edycję seminarium: „Rozwój inwestycji kogeneracyjnych w Polsce”, które odbędzie się 13 kwietnia we Wrocławiu podczas trwania Międzynarodowych Targów Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej „InEnerg” 2016”.

W programie m.in.:

  • ramy prawne dla rozwoju kogeneracji w Polsce – dostępne formy wspierania inwestycji i najistotniejsze ograniczenia,
  • kierunki rozwoju jednostek kogeneracyjnych – aspekty ekonomiczne, energetyczne i środowiskowe,
  • kogeneracja od audytu startowego po proces badania i opiniowania danych do świadectw pochodzenia,
  • co dalej z systemem opartym na certyfikatach?, jak wspierać kogenerację?,
  • zagospodarowanie odpadów z wykorzystaniem i wytwarzaniem energii odnawialnej na przykładzie osadów ściekowych,
  • inwestycje kogeneracyjne w elektrociepłowniach firmy Fortum Power and Heat Sp. z o.o.,
  • kogeneracja z punktu widzenia elektrociepłowni w koncernie Tauron Ciepło Sp. z o.o.,
  • przyszłość kogeneracji w Polsce, systemy lokalne,
  • gazowe źródło kogeneracyjne, jako droga dojścia do samowystarczalności energetycznej,
  • mikrokogeneracja – przykłady zastosowań.

Dla czytelników portalu e-biurowce.pl organizatorzy przewidzieli na uczestnictwo w konferencji 10 proc. zniżki.
 


0.0
Napisz pierwszy komentarz