Giant

Jak Ustawa OZE wpłynie na przyszłość zielonych inwestycji?

Kwestia ta będzie jednym z głównych tematów poruszanych na konferencji organizowanej przez City Brand Energia Odnawialna wraz z REECO Poland.

Pierwszy projekt Ustawy OZE pojawił się w grudniu 2011 roku. Po pięciu latach prac nad nowymi regulacjami, Ustawa nadal nie przyjęła ostatecznego kształtu. Przełomowy miał być styczeń 2016 r., w którym to miała wejść zasadnicza część Ustawy przygotowanej przez ówczesny Rząd. Obecnie nie jest przesądzone czy system aukcyjny oraz taryfy gwarantowane dla mikroinstalacji ruszą w lipcu 2016 r. Z zapowiedzi Ministerstwa Energii wynika, że czekamy na całkowicie znowelizowany dokument, w którym znajdziemy nowy mechanizm wsparcia zielonej energii oraz likwidację dopłat bezpośrednich dla prosumentów.

Od jakiegoś czasu obserwujemy również chęć przebudowy polskiego miksu energetycznego, o czym świadczy projekt Ustawy „odległościowej”. 10-krotność całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej, to nowy pomysł na minimalną odległość instalacji od zabudowań mieszkalnych, parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów przyrody i obszarów "Natura 2000". Dodatkowo w projekcie poselskim wprowadzono zapis, że "całość" elektrowni wiatrowej to obiekt budowlany, co będzie skutkować większymi podatkami nałożonymi na inwestorów. Projekt wprowadza również obowiązek uzyskania decyzji o możliwości eksploatacji elektrowni wiatrowej, które wydawał będzie Urząd Dozoru Technicznego.

Niezależnie od formy dokumentu, faktem jest, że powinniśmy wdrożyć nowe regulacje jak najszybciej. Do 2020 r. musimy spełnić obowiązek uzyskania 15 proc. energii ze źródeł odnawialnych. W przypadku, kiedy nie osiągniemy tego pułapu, będziemy zmuszeni niedobór zielonej energii zakupić na drodze zagranicznego transferu energetycznego.

Ze względu na wiele problematycznych kwestii City Brand Energia Odnawialna wraz z REECO Poland organizują konferencję: „Przyszłość zielonych inwestycji w świetle Ustawy OZE”, która odbędzie się 14 kwietnia na Stadionie Miejskim we Wrocławiu, podczas trwania Międzynarodowych Targów Energii ze Źródeł Odnawialnych oraz Efektywności Energetycznej „InEnerg 2016”.

Na wydarzeniu będą poruszane m.in. następujące kwestie:

 • system aukcyjny dla OZE,
 • pomoc publiczna dla OZE,
 • nowelizacja Ustawy OZE (stan prawny na kwiecień 2016),
 • porównanie systemu zielonych certyfikatów z systemem aukcyjnym,
 • finansowanie inwestycji proekologicznych,
 • wsparcie dla mikroinstalacji,
 • ustawa OZE z punktu widzenia inwestorów indywidualnych oraz przemysłowych w instalacje PV,
 • spółdzielnie energetyczne,
 • inwestycje w energetykę wiatrową w świetle Ustawy OZE oraz Ustawy odległościowej,
 • wpływ Ustawy OZE na zwiększenie zatrudnienia w sektorze,
 • pozaekonomiczne determinanty rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce,
 • magazynowanie energii a efektywności energetyczna OZE,
 • obrót świadectwami pochodzenia.

Dla czytelników portalu e-biurowce.pl organizatorzy przewidzieli na uczestnictwo w konferencji 10 proc. zniżki.

 


0.0
Napisz pierwszy komentarz