Kinnarps 01.06-30.06

VIII Konferencja Rynku Zarządzania Nieruchomościami

Lista wydarzeń

Miasto : Warszawa
Miejsce : Instytut Biocybernetyki PAN
Data : 15.05.2012 - 01.01.2008
Godzina : 08:00 - 00:00
Status : zakończone
Pobierz Adobe Flash Player
15 maja w w Instytucie Biocybernetyki PAN w Warszawie spotkają się przedstawiciele grup zawodowych związanych z nieruchomościami i budownictwem.

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w VIII Konferencji Rynku Zarządzania Nieruchomościami, która odbędzie się 15 maja 2012 r. w Instytucie Biocybernetyki PAN w Warszawie, w godzinach 8-17.

Konferencja skierowana jest do:

 • zarządców nieruchomości;
 • pośredników w obrocie nieruchomościami;
 • spółdzielców;
 • pracowników administracji komunalnej;
 • deweloperów;
 • wspólnot mieszkaniowych;
 • grup zawodowych związanych z nieruchomościami i budownictwem.


Tematem przewodnim seminarium będzie „Utrzymanie nieruchomości wspólnej według prawa i najnowszego orzecznictwa sądów”

Program seminarium

 1. Specyfika zarządzania nieruchomością wspólną oraz granice zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej w zarządzaniu nieruchomością wspólną
 2. Zakres obowiązków formalno-prawnych wspólnoty mieszkaniowej związanych z jej rejestracją i działalnością  oraz jej odpowiedzialnością za zarządzanie nieruchomością wspólną z mocy prawa oraz z mocy odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej
 3. Kto i w jakim zakresie odpowiada za eksploatację garaży?
 4. Obowiązki wspólnoty mieszkaniowej w zakresie eksploatacji nieruchomości wspólnej
 5. Nowe przepisy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz ustawy o odpadach
 6. Obowiązki wspólnoty mieszkaniowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektów nieruchomości wspólnej
 7. Jak wykorzystać regulacje przepisu techniczno-budowlanego w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania w nieruchomości wspólnej oraz dla osób trzecich?
 8. Szczególne obowiązki ustawowe w zakresie usuwania azbestu z obiektów nieruchomości wspólnej
 9. Obowiązki wspólnoty mieszkaniowej w zakresie utrzymania technicznego nieruchomości wspólnej według prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej
 10. Obowiązki w zakresie ochrony przyrody i ochrony zwierząt
 11. Regulamin porządku domowego, zakres i jego funkcje według orzecznictwa sądów

Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi:

 • 123zł - osoby zgłoszone przed 15.02.2012 r.
 • 136zł - osoby zgłoszone po 15.02.2012 r.

Dla firm zarządzających nieruchomościami będącymi klientami Portalu Wspólnota Mieszkaniowa (www.wspolnotamieszkaniowa.pl) i Portalu Zarządzania Nieruchomościami (www.zarzadcy.com.pl) mających wykupioną prezentację udział w konferencji jest bezpłatny.

Po zakończeniu Konferencji każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. ,w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami ,oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 140, poz. 945). W ramach Konferencji przyznawne jest 8 godzin szkoleniowych

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konferencji prosimy o wypełnienie formularza on-line lub pobranie formularza i przesłanie na nr fax (22) 201 34 82.

Warunkiem uczestnictwa na Konferencji jest wniesienie opłaty na konto:
Grupa Medialna Nieruchomości
65 1020 1026 0000 1702 0138 1862
ul.Jedności Robotniczej 29
05-092 Łomianki


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz