Giant

EKO Konferencja Facility Management & Property Management

Lista wydarzeń

|
Miasto : Warszawa
Miejsce : Airport Hotel Okęcie przy ul. 17 Stycznia 24
Data : 28.02.2013
Godzina : 08:00 - 23:00
Status : zakończone
Pobierz Adobe Flash Player
Warszawa. Na końcówkę lutego zaplanowano konferencję, która jest jednym z ważniejszych spotkań osób odpowiedzialnych za zarządzanie nieruchomościami.


W Airport Hotel Okęcie przy ul. 17 Stycznia 24 w Warszawie 28 lutego pod patronatem portalu e-biurowce.pl odbędzie się konferencja Facility Management & Property Management. Spotkanie będzie doskonałą platformą wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami.

Będzie to także próba odpowiedzi na pytania: jaka odpowiedzialność oraz prawa przysługują zarządcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej w nieruchomości, w jaki sposób utrzymać w sprawność techniczną urządzeń, systemów i instalacji przeciwpożarowych w obiekcie, jakie są niestandardowe rozwiązania problemów w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynkach oraz jakie są metody na ograniczenie kosztów utrzymania budynku i poprawę bezpieczeństwa użytkowników i środowiska – na przykładzie „Zielonej certyfikacji”. W konferencji wezmą odział między innymi właściciele różnego typu obiektów, inwestorzy czy zarządcy nieruchomości komercyjnych.

Program konferencji:

MODUŁ I

"Bezpieczeństwo pożarowe w nieruchomości"

    Odpowiedzialność oraz prawa zarządcy  w zakresie  ochrony przeciwpożarowej w  nieruchomości.
    Utrzymanie w  sprawności technicznej urządzeń, systemów i instalacji  przeciwpożarowych  w obiekcie  -     aspekty formalno - prawne i techniczne.
    Rozwiązania niestandardowe problemów  w  zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynkach.

MODUŁ II

„Zielona certyfikacja” metodą na ograniczenie kosztów utrzymania budynku i poprawę bezpieczeństwa użytkowników i środowiska.

1.    Idea „zielonej certyfikacji”
a.    Idea zrównoważonego rozwoju,
b.    Zielona certyfikacja na przykładzie systemów LEED i BREEAM,
c.    Obszary oceny stosowane w certyfikacji.

2.    Efektywność energetyczna w pryzmacie certyfikacji
a.    Efektywność energetyczna w obowiązujących rozwiązaniach prawnych,
b.    Metody poprawy efektywności energetycznej zalecane przez instytucje certyfikujące,
c.    Inteligentne rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną budynków.

3.    Bezpieczeństwo użytkowników i środowiska
a.    Ocena bezpieczeństwa użytkowników i środowiska,
b.    Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo zalecane w procesie certyfikacji,
c.    Rozwiązania mające bezpośredni wpływ na zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska.

4.    „Zielona certyfikacja” – czy warto?
a.    Nakłady na dostosowanie budynku do wymogów certyfikacji,
b.    Korzyści dla inwestora, użytkownika i środowiska.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 350 zł

W ramach opłaty:

- uczestnictwo w konferencji;
- materiały szkoleniowe;
- zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji;
- przerwy kawowe;
- lunch.

Nr konta do wniesienia opłaty za konferencję:

Grupa Medialna Nieruchomości
65 1020 1026 0000 1702 0138 1862
ul. Jedności Robotniczej 29
05-092 Łomianki

Po zakończeniu konferencji każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 140, poz. 945).

W ramach konferencji przyznawane jest 8 godzin szkoleniowych (wg Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej).

Warunki uczestnictwa:

    Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
    Warunkiem wstępu na konferencję jest dokonanie wpłaty przed spotkaniem na konto podane w fakturze proforma.
    W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
    Zaświadczenia będą wydawane po oficjalnym zakończeniu konferencji osobom, które dokonały płatności.
    Zaświadczenia nie będą rozsyłane pocztą.
    Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo na konferencji (wystawione zgodnie z wymogami Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej)  będą wydawane wyłącznie osobom, które podały swoje numery licencji (zarządcy, pośrednika i rzeczoznawcy).
    Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go do organizatora.
    Wypełnienie formularza równoznaczne jest ze zobowiązaniem się do uczestnictwa w konferencji i uiszczenia opłaty
    Osoby, które nie odwołają swej rejestracji, a nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
    Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
    Rezygnacja z konferencji możliwa jest najpóźniej na 14 dni przed konferencją, tj. do dnia 14.02.2013 r. (drogą mailową na adres biuro@konferencjafm.pl) Po upływie tego terminu osoba zgłoszona zostanie obciążona kosztami uczestnictwa w konferencji.

Kontakt z organizatorem:

Grupa Medialna Nieruchomości
tel. 22 839 82 86
fax. 22 201 34 82
e-mail: biuro@konferencjafm.pl
www.konferencjafm.pl


0.0
Napisz pierwszy komentarz