PGE Narodowy

Warsztaty Chłodnicze na Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja

W tym roku Stowarzyszenie Polska Wentylacja poszerzyło zakres branżowy wydarzenia, organizowanego w Warszawie. Podczas targów Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja odbędą się Warsztaty Chłodnicze.

Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja to obecnie jedno największych wydarzeń branży. Na tegoroczną edycję zgłosiło się 150 wystawców z firm dostarczających rozwiązań wentylacyjno-klimatyzacyjnych, a także chłodniczych. Z myślą o tych ostatnich, których obecność na targach nie była dotychczas tak mocno eksponowana, organizatorzy postanowili wykorzystać potencjał wydarzenia do popularyzacji zagadnień także tej techniki.

 

Podejmowany podczas tragów temat tzw. alternatywnych czynników chłodniczych stanowi odpowiedź na nowe regulacje Unii Europejskiej, dotyczące branży. Warto wiedzieć, że najnowsze Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 wprowadza harmonogram wycofywania z rynku niektórych urządzeń zawierających czynniki HFC (tzw. F-gazy) o wysokim GWP oraz kontyngenty, prowadzące do ograniczenia ilości czynników HFC o blisko 80% do 2030 roku. Docelowo, będą je musiały zastąpić zamienniki o jak najniższym GWP, czyli czynniki naturalne (amoniak, dwutlenek węgla, węglowodory) oraz czynniki syntetyczne R32 (GWP=675) i hydrofluoroolefiny (HFO), m.in. R1234ze (GWP ok. 3).

 

Eksperci przewidują, że coraz więcej techników chłodnictwa, do tej pory specjalizujących się w czynnikach syntetycznych, będzie zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji z zakresu czynników alternatywnych. Potrzeba wiedzy powołała europejskie konsorcjum organizacji branżowych REAL Alternatives, które postawiło sobie za cel stworzenie teoretycznych szkoleń online, które pomogą technikom chłodnictwa zdobyć i usystematyzować wiedzę o czynnikach alternatywnych. Polskim partnerem przedsięwzięcia jest PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, dzięki czemu organizacja ta stała się partnerem merytorycznym Warsztatów Chłodniczych.

 

Premierowe Warsztaty Chłodnicze odbędą się pierwszego dnia targów Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja. Ich głównymi odbiorcami są wykonawcy i serwisanci instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, doradcy techniczni, dostawcy sprzętu chłodniczego i klimatyzacyjnego, nauczyciele ze szkół wprowadzających naukę zawodu “technika chłodnictwa i klimatyzacji”, a także szkoleniowcy, ich uczniowie i studenci.

 

Spotkanie będzie składało się z wykładów praktycznych i teoretycznych, konsultacji na stoisku PROZON oraz premiery polskiej wersji projektu REAL Alternatives – szkoleń online. Specjaliści w zakresie chłodnictwa będą mogli także posłuchać wykładów i porozmawiać z wykładowcami, a na odpowiednio przygotowanych stanowiskach komputerowych zapoznać się z platformą szkoleniową.

 

Program wykładów chłodniczych:

 

09.30 – 13.30, SALA B

 

  • REAL Alternatives – jak chłodzić bez ocieplania klimatu? - Krzysztof Grzegorczyk, PROZON Fundacja Ochrony Klimatu
  • Czynniki alternatywne - przyszłość chłodnictwa. Co to dziś znaczy dla wykonawców? - prof. dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz, Politechnika Białostocka
  • Obowiązki i wymagania wobec wykonawców, obsługi i serwisantów instalacji z czynnikami alternatywnymi - Sylweriusz Brzuska, Urząd Dozoru Technicznego
  • Sprężarki na CO2 bez tajemnic - prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis, Politechnika Krakowska
  • Wiedza o wykonawstwie instalacji amoniakalnych z pierwszej ręki - doświadczenia praktyka - Krzysztof Makowski
  • Instalacje na propan od strony praktycznej - dr inż. Andrzej Grzebielec, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska
  • Duże instalacje na propan - to da się zrobić! Doświadczenia ze stosowania chillerów na propan - Dariusz Galicki, COOL
  • Co dziś wiemy o "alternatywnych" czynnikach syntetycznych - dr inż. Waldemar Targański, Politechnika Gdańska
  • Kierunek R32! Z praktyki retrofitu - Daikin

 

Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja

3-4 marca 2015

Warszawa, Centrum Targowe MTPolska, ul. Marsa 56c


0.0
Napisz pierwszy komentarz