Kreatorzy miejsc pracy

Tylko do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji „Kreatora miejsc pracy”. Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorców, którzy w 2014 r. utworzyli najwięcej nowych miejsc pracy.

W konkursie „Kreator miejsc pracy” nagrody będą wręczane w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma, a także duża firma przemysłowo-produkcyjna i duża firma handlowo-usługowa. Sytuacja na rynku pracy jest coraz lepsza. Pracuje już 16 mln Polaków. To najlepszy wynik od 1989 roku. Sukces ten zawdzięczamy przede wszystkim pracodawcom tworzącym nowe miejsca pracy. W konkursie wyróżniamy zarówno małe rodzinne firmy, jak i duże przedsiębiorstwa – komentuje Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

 

Dla kapituły konkursowej najważniejszym kryterium będzie wzrost zatrudnienia w firmie. Dodatkowe punkty pracodawcy będą mogli zdobyć za przyjęcie do pracy osób przed 30. rokiem życia, z grupy 50+ oraz niepełnosprawnych. Ponadto oceniana będzie rzetelność przedsiębiorców, m.in. zatrudnianie na umowach o pracę. Doceniamy liczbę miejsc pracy, ale też ich jakość. W konkursie liczy się udział pracowników w szkoleniach czy dodatkowy system wynagradzania – dodaje minister Kosiniak-Kamysz.

 

Aby zgłosić się do konkursu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mpips.gov.pl/konkurs i przesłać go na adres konkurs@mpips.gov.pl, wysłać pocztą lub składać osobiście w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa z dopiskiem KONKURS KREATOR). Udział w konkursie jest bezpłatny.   

 

Konkurs to okazja do pokazania dobrych praktyk w relacjach pracowniczych, budowaniu kultury organizacyjnej firmy oraz systemu wartości, którymi się kierujemy. Udział w nim to cenne doświadczenie dla przedsiębiorstwa i dowód troski o aspekty pozabiznesowe i społecznie odpowiedzialne – mówi Zbigniew Stopa, prezes zarządu firmy Lubelski Węgiel „Bogdanka“. Firma zwyciężyła w ubiegłorocznej edycji konkursu w kategorii duże przedsiębiorstwa przemysłowo-produkcyjne.

 

To bardzo cenne wyróżnienie, tym bardziej, że przyznane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ta prestiżowa nagroda motywuje do dalszych działań. Nie pracujemy dla nagród i laurów, ale każde wyróżnienie sprawia, że każdego kolejnego dnia chcemy być lepsi – komentuje Paweł Lachowicz, prezes zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo. Firma zdobyła nagrodę Kreator miejsc pracy w 2014 roku w kategorii mikro i małe przedsiębiorstwa.

 

Nagrody pracodawcom wręczy minister pracy i polityki społecznej podczas uroczystej gali w czerwcu. Zwycięzcy konkursu otrzymają przez rok prawo posługiwania się tytułem „Kreator miejsc pracy” i logiem konkursu. W skład kapituły konkursowej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz