PGE Narodowy

EKO Zdrowie i produktywność pracowników biurowych

W tym tygodniu odbyła się premiera książki pt. „Zdrowie i produktywność w zrównoważonych budynkach”. Dokument ma zwiększyć świadomość korzyści płynących z budownictwa ekologicznego.

Autorem Białej Księgi jest międzynarodowe biuro projektowe BuroHappold Engineering, w ramach Construction Marketing Group, inicjatywy firm z branży budowlanej i nieruchomości komercyjnych. Projekt został objęty patronatem Ministerstwa Gospodarki, World Green Building Council i Polish Green Building Council. Jego celem jest zachęcenie firm do zbadania rzeczywistego oddziaływania budynków biurowych na pracujących w nim osób. W książce przedstawiono globalną metodologię pomiaru, która z powodzeniem może być stosowania także w Polsce.

 

BuroHappold Engineering powołało techniczną grupę roboczą, składającą się z przedstawicieli Colliers International, Philips Lighting, Halton Oy, Ecophon Saint-Gobain oraz Skanska Property Poland. W skład grupy roboczej weszli eksperci z takich obszarów, jak kadry, marketing, inżynieria, architektura, akustyka oraz certyfikacja BREEAM i LEED.

 

To przełomowy moment dla rynku. Po raz pierwszy w Polsce tak szeroka grupa ekspertów, z tak wielu różnych organizacji, podjęła się weryfikacji globalnej metodologii pomiaru wpływu budynków na ich użytkowników. Członkowie technicznej grupy roboczej zanalizowali i opisali zagadnienie oraz wskazali, że istnieje globalne rozwiązanie, które można z powodzeniem zastosować na polskim rynku – uważa Katarzyna Chwalbińska-Kusek, Marketing and Business Development Manager w BuroHappold Engineering, założycielka Construction Marketing Group. – Naszym celem jest zachęcenie rynku do przeprowadzenia zintegrowanych pomiarów, które pozwolą zobrazować rzeczywisty wpływ zrównoważonych budynków na zdrowie i produktywność pracowników – dodaje.

 

W ramach przedsięwzięcia odbył się cykl czterech spotkań warsztatowych. Techniczna grupa robocza oparła swoje dyskusje na raporcie pt. „Health, Wellbeing and Productivity in Offices” wydanym w 2014 r. przez World Green Business Council – globalną organizację zajmującą się zagadnieniem zrównoważonego budownictwa. Raport był pierwszym na świecie dokumentem, który zaproponował kompletną metodologię pomiarów wpływu powierzchni biurowej na pracowników. Inicjatywa przeprowadzona w Polsce ma na celu dostosowanie wniosków WGBC do tutejszych realiów. Wnioski z warsztatów zostały zebrane w jednym dokumencie – Białej Księdze zatytułowanej Zdrowie i Produktywność w Zrównoważonych Budynkach.

 

Odbiorcami Białej Księgi są przede wszystkim inwestorzy, liderzy biznesu, najemcy i agenci nieruchomości. Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że 54 proc. firm nie jest jeszcze gotowych zainwestować w zielone powierzchnie biurowe. Dlatego głównym celem naszych działań jest zwiększenie świadomości biznesowej na temat wpływu zrównoważonych budynków na ludzi, a także możliwych korzyści finansowych dla firm, które wiążą się z wprowadzeniem zrównoważonych rozwiązań. Podczas warsztatów zaadaptowano do lokalnych warunków konkretne narzędzia umożliwiające dokonanie pomiarów, m.in. za pomocą danych o nieobecności czy rotacji pracowników, jakości powietrza lub dostępu do światła dziennego – mówi Chwalbińska-Kusek.

 

Inwestorzy projektujący powierzchnię biurową szczególną uwagę powinni zwrócić na znajdującą się na końcu Białej Księgi listę kluczowych czynników inżynieryjnych. Wśród nich są dokładnie określone czynniki, takie jak komfort cieplny, hałas i akustyka czy układ wewnętrzny budynku.

 

Idea zrównoważonego budownictwa polega na projektowaniu, budowaniu i użytkowaniu budynków z myślą o poszanowaniu środowiska naturalnego i dbaniu o zdrowie pracowników. Ważną rolę w tym procesie odgrywają nowe technologie,  pomagające tworzyć budynki w znacznym stopniu zmniejszające emisję zanieczyszczeń i wszelkiego rodzaju odpadów. Z badań wynika, że w zapewnieniu optymalnych i sprzyjających warunków pracy kluczową rolę odgrywają: odpowiednia temperatura powietrza (22–24°C), dostosowana do potrzeb wentylacja, właściwe oświetlenie stanowisk pracy oraz odpowiednia ilość świeżego powietrza przypadająca na każdą osobę (IAQ – Indoor Air Quality). Wszystkie te warunki spełniają „zielone” biurowce.

 

Biała Księga dostępna jest pod linkiem:
http://issuu.com/constructionmarketinggroup/docs/zdrowie_i_produktywnosc


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz