BCB

Dzielnica biznesu przy Skotnickiej?

|
Na temat Capital High pojawiają się różne opinie.
Kraków przyciąga inwestorów. Skorzystać z tego trendu chcą pomysłodawcy idei utworzenia w stolicy Małopolski centrum biznesowego Capital High.

Problem z widokiem i... miastem

Inwestycja jednak  może zakłócić widok z zabytkowego kompleksu szpitala specjalistycznego w Kobierzynie i tym samym wpłynąć na panoramę miasta. Pomysłodawcy jednak uspokajają.

- Idea Capital High nie przybrała jeszcze kształtu konkretnych rozwiązań projektowych, stąd naszym zdaniem na tym etapie trudno mówić o potencjalnym zakłóceniu widoku z kompleksu zabytkowego szpitala w Kobierzynie. Sam teren szpitala będzie przechodził rewitalizację, został przekazany spółce Małopolskie Parki Przemysłowe. Liczę na to, że podjęcie dialogu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przyniesie satysfakcjonujące rozwiązania. Według naszej koncepcji w bezpośrednim i też dalszym sąsiedztwie będą jedynie niskie budynki mieszkalne oraz duże przestrzenie zieleni publicznej, co będzie doskonale komponować się z terenami zabytkowymi. Zabudowa wyższa zostanie zlokalizowana w okolicach węzłów i wzdłuż A4. Przewidujemy gospodarkę przestrzenną z uwzględnieniem takich rozwiązań, które będą bezkolizyjne – tłumaczy Arkadiusz Nakięć.

Pytany jednak o Capital High Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków rozkłada ręce i przyznaje, że trudno na obecnym etapie cokolwiek wyrokować.

- Niestety, nie mogę w przedmiotowej sprawie zająć stanowiska bez profesjonalnie wykonanego studium widokowego. Oprócz relacji z centrum miasta, konieczne będzie sprawdzenie wpływu na pobliski zespół zabytkowej zabudowy szpitala w Kobierzynie. Jest to zabytek wysokiej klasy, mający szanse – po rewitalizacji – stać się jednym z ciekawszych produktów turystycznych Krakowa. Zatem kwestie krajobrazowe a zarówno ekspozycji czynnej, jak i biernej, będą tu niezwykle istotne – mówi Jan Janczykowski, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Z kolei krakowski magistrat popiera Centrum, ale budynki nie mogą przekraczać 25 metrów wysokości.

- Rejon węzła Sidzina, przy ul.Skotnickiej objęty jest obowiązującym miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego „Skotnicka–Działowskiego”. Plan ten przewiduje w tym obszarze zabudowę usługową i mieszkaniowo - usługową. Nie jest to zabudowa wysokiej intensywności (wysokościowa). Ze względu na istniejące zagospodarowanie (sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na północ ul. Skotnickiej) oraz na zasady zachowania ładu przestrzennego, nie przewiduje się również w sporządzanej zmianie studium umożliwienia tam lokalizacji budynków wysokościowych. Proponowana zabudowa o przeważającej funkcji usługowej umożliwi lokalizację „centrum biznesu”, ale o parametrach nie przekraczających 25 m wysokości. Taka propozycja zabudowy jest wynikiem analizy wysokości przeważającej zabudowy na tym terenie, kontynuacji zmian przestrzennych nie poprzez wprowadzanie dysonansu, a harmonijne i zrównoważone przekształcenia w strukturze miasta – podkreśla Elżbieta Koterba – Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa.
 

  • 1
  • 2

0.0
Tagi: Kraków
Napisz pierwszy komentarz
mantra