Giant

Sąd bez siedziby

|
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga zakupił siedzibę w 2010 r.. Do tej pory nie została ona dostosowana do wymaganych potrzeb, przez co wymiar sprawiedliwości nie może jej użytkować.

Budynek przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie kosztował Sąd Okręgowy Warszawa-Praga 154 mln zł. Zakupiony został w 2010 r., ale Sąd siedziby nie ma od momentu powstania – 2005 r. Obiekt wymaga dostosowania do potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Część powierzchni zajmuje Klinika Medicover.

Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego podkreśla, iż obiekt posiada prawomocne pozwolenie na użytkowanie związane z działalnością konferencyjno-biurową. Przed zakupem opracowane zostały opinie rzeczoznawców ppoż., bhp i ds. sanitarnych oraz stanowisko konstruktora . Opracowanie to zostało sfinansowane przez CNPEP Radwar S.A. Przed podpisaniem aktu notarialnego dokonano oglądu budynku, aby sprawdzić, czy nie występują istotne wady uniemożliwiające korzystanie z obiektu. Specjaliści, w tym rzeczoznawca budowlany, podpisali protokół zdawczo-odbiorczy.

Głównym wykonawcą budowy jest firma Skanska S.A. Po wykonaniu ekspertyzy technicznej firma  wyraziła wątpliwości co do stanu technicznego budynku, które następnie potwierdził szereg opinii wydanych m.in. przez Politechnikę Łódzką, Śląską i Wrocławską, jak podaje przedstawiciel Skanska S.A.

Rzecznik prasowy Sądu stwierdza, iż zagrożenia sygnalizowane przez wykonawcę zgłaszane były dwukrotnie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, który ich nie potwierdził. Nie cofnął również pozwolenia na użytkowanie. Sąd, będąc w posiadaniu ekspertyz i analiz wykonanych na zlecenie wykonawcy i sprzedawcy obiektu, zauważył sprzeczność we wnioskach i konkluzjach w nich wysuniętych. Rzecznik prasowy Sądu przyznaje, iż po kilku miesiącach firma Bumar Elektronika S.A. potwierdziła konieczność dokonania wzmocnień dwóch stref głowicowych w stropach. Firma ta dokona napraw w tym zakresie w ramach rękojmi.

Aby rozstrzygnąć wątpliwości powstałe w kwestii konstrukcji budynku, ustalona została Komisja Ekspertów, która przygotować ma bieżącą analizę. Skanska, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga i Bumar Elektronika S.A. zawarły ugodę w celu wiążącego wyjaśnienia stanu technicznego obiektu.  Ekspertyza powstać ma jeszcze w grudniu tego roku, oparta na wszystkich dotychczasowych badaniach oraz na dodatkowych opiniach i diagnozach.

W chwili obecnej Sąd Okręgowy Warszawa-Praga mieści się przy al. Solidarności 127, razem z Sądem Okręgowym w Warszawie oraz przy ul. Sapieżyńskiej 10a w Warszawie.


0.0
Tagi: SKANSKA
Napisz pierwszy komentarz