Giant

Less waste w biurze? Czemu nie!

|
Okazuje się, że o środowisko chętnie dbamy nie tylko w życiu prywatnym, lecz również zawodowym. Zdecydowana większość najemców biur zadeklarowała pozytywne nastawienie do idei less waste oraz chęć wprowadzenia w swoich firmach proekologicznych rozwiązań.

Świadomość ekologiczna w biurze

Firma Knight Frank przeprowadziła badanie, w którym udział wzięło 116 najemców powierzchni biurowych. Jej wyniki pokazują, że w biurach stosuje się coraz więcej rozwiązań pozwalających na ochronę środowiska. Do najważniejszych z nich należą:

Analizowanie zużycia materiałów biurowych oraz innych zasobów w celu dokonywania tylko niezbędnych zakupów (deklaracja 86 proc. ankietowanych);

  • Przechowywanie dokumentacji w formie cyfrowej (prawie 75 proc.)
  • Rezygnacja z wody butelkowanej na rzecz zakupu filtrów (71 proc.);
  • Ustawienie drukarki na tryb druku dwustronnego (70 proc. firm);
  • Naprawa uszkodzonych mebli i sprzętów zamiast wymiany na nowe (71 proc.).


Ponadto aż 95 proc. ankietowanych uważa produkty pochodzące z recyklingu za pełnowartościowe i nadające się do wykorzystania w biurze. W tej kwestii dziwi jednak fakt, że tylko 35 proc. zadeklarowało używanie certyfikowanego papieru z recyklingu.

Dodatkowo 82 proc. najemców jest gotowych na rezygnację z telefonów znajdujących się na biurkach, a 81 proc. zgodziłoby się na ograniczenie elementów dekoracyjnych w przestrzeni biurowej. Większość z nich zgadza się również, że zamiana drukowanych materiałów reklamowych na rzecz broszur rozsyłanych np. mailowo, pozytywnie wpłynie na środowisko, nie ograniczając możliwości marketingowych firmy. Z raportu wynika, że promowanie proekologicznych postulatów w środowisku pracy to niejednokrotnie inicjatywy oddolne, zapoczątkowane przez samych pracowników”.
 

Od idei do działania

Często jednak okazuje się, że oprócz dobrych intencji brakuje nam pomysłu na ich realizację. Oprócz wspomnianych wcześniej sposobów na tworzenie ekologicznej przestrzeni biurowej można wykorzystać również inne pomysły w nurcie less waste.

Jakie? Knight Frank oraz Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego proponują np. montaż paneli fotowoltaicznych, umożliwiających wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, systemu BMS, czyli technologii inteligentnych budynków, pozwalającej na regulację wielu funkcji biura i dopasowanie ich do aktualnych potrzeb pracowników (np. ogrzewanie i oświetlanie tylko tych pomieszczeń, w których aktualnie ktoś korzysta itp.). Sposobem na ochronę środowiska może być również stosowanie ekologicznych środków czystości, zachęcanie pracowników do jazdy rowerem lub korzystanie z jednego środka transportu przez kilka osób (tzw. mobilność współdzielona).

Olbrzymie znacznie ma też odpowiednie zaprojektowanie przestrzeni, tak by właściwie wykorzystać potencjał budynku, a jednocześnie zapewnić pracownikom komfort i wygodę. Zasady te zamykają się w coraz popularniejszej koncepcji 3R (reduce, reuse, recycle). W ich myśl stawia się m.in. na jak największą przestrzeń pozbawioną zbędnej zabudowy i elementów dekoracyjnych, zapewnienie odpowiedniego dostępu do światła dziennego oraz wykorzystywanie materiałów pochodzących lub nadających się do późniejszego przetworzenia.

 

Zrównoważone budownictwo kluczem do sukcesu

Nie tylko przestrzenie biurowe projektuje się tak, by były ekologiczne. Coraz większą wagę przywiązuje się również do samych biurowców. Z roku na rok deweloperzy chętniej decydują się na wprowadzanie ekologicznych rozwiązań już na początkowym etapie budowy. Wpływ na to z pewnością ma docenianie takich działań podczas oceny klasy budynków, a zielone certyfikaty cieszą się coraz większym zainteresowaniem inwestorów. Dzięki temu wiele biurowców powstaje w myśl zasady zrównoważonego budownictwa, posiada duże tereny zielone lub zielne ściany i dachy, zbiorniki do odzysku wody deszczowej, system BMS czy czujniki jakości powietrza wewnątrz budynku.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz