Giant

Biura elastyczne coraz popularniejsze

Jarosław Bator – dyrektor zarządzający CitySpace
Jarosław Bator – dyrektor zarządzający CitySpace
Zaistniała sytuacja pandemiczna wymusiła zmianę strategii projektowania biur. Jak nigdy dotąd zdrowie i bezpieczeństwo pracowników stały się priorytetami, a popyt na powierzchnie biurowe skoncentrował się wokół tych najbardziej elastycznych.

O tym, jakie wymagania stawiają dziś firmy rozmawiamy z Jarosławem Batorem, dyrektorem zarządzającym CitySpace

Jak zmienia się rynek biurowy w odpowiedzi na nowe wymagania firm?

Od kilkudziesięciu miesięcy obserwujemy rosnącą popularność biur elastycznych, które stały się bardzo ważną częścią rynku biurowego w Polsce, z dużym potencjałem do dalszego wzrostu. Nowoczesna przestrzeń biurowa ewoluuje w stronę dopasowania do dominującej w danym czasie grupy jej użytkowników. Mając na uwadze preferencje pracy pokoleń Y i Z, rola elastyczności jest coraz większa.

Zachodzące od dłuższego czasu zamiany przyspieszyła obecna sytuacja związana z pandemią, która stała się źródłem nowych wymagań firm. Dotyczą one de facto bezpieczeństwa, zarówno biznesowego, jak i osobistego. Biura elastyczne oferują jednocześnie bezpieczeństwo finansowe dzięki elastycznym terminom zawierania umów najmu oraz możliwość dopasowania liczby stanowisk pracy do realnej liczebności użytkowników, a także możliwość reagowania na zmieniające się warunki na rynku. Bardzo ważna stała się troska o zdrowie pracowników. W biurach pojawiły się m.in. środki dezynfekujące, zastosowano kontrolę przepływu gości, wprowadzono możliwość instalacji dodatkowego wyposażenia. Nowe warunki pociągnęły za sobą konieczność zaktualizowania strategii tworzenia biur. Powierzchnia biurowa ulega decentralizacji, co oznacza, że biura otwierane są w różnych lokalizacjach na terenie jednego miasta. Dzięki temu poszczególne zespoły mogą pracować w różnych miejscach, co przekłada się na bezpieczeństwo oraz wygodę w rozumieniu krótszych dojazdów do pracy. Pracownicy zyskują tym samym lepszą możliwość łączenia pracy biurowej ze zdalną. Bardzo ważny jest także podział na strefy ze względu na funkcje – staramy się oddzielać przestrzeń pracy od tej służącej do przyjmowania gości czy odpoczynku.

Dlaczego biura elastyczne cieszą się coraz większą popularnością, co jest bardzo widoczne także na rynku krakowskim?

Wzrost popularności biur elastycznych to globalny trend, na który składają się: uelastycznienie form pracy, potrzeba pracy w pobliżu miejsca zamieszkania, rozwój tzw. sharing economy, czy traktowanie biur elastycznych jako miejsca do budowania relacji biznesowych. Odpowiedzi na pytanie o powody rosnącej popularności biur elastycznych można poszukać w specyficznych uwarunkowaniach, którymi charakteryzuje się rynek krakowski.

Po pierwsze Kraków jest największym biurowym rynkiem regionalnym w Polsce. Miarą jego sukcesu jest skuteczność w przyciąganiu największych globalnych korporacji, za którymi podążają mniejsze firmy. Sprzyjające jest także ukształtowanie się w Krakowie rynku pracownika oraz szybki rozwój sektora nowoczesnych usług. Jednym z najskuteczniejszych pozapłacowych sposobów walki o pracownika była dobrze zlokalizowana, nowoczesna przestrzeń biurowa. To się nie zmieniło, lecz z powodu pandemii zaczęła się liczyć również elastyczność, rozumiana jako: możliwość pracy rotacyjnej, zwinne podejmowanie decyzji dotyczące zapotrzebowania na stanowiska, zróżnicowany format pomieszczeń biurowych, umożliwiający, w zależności od potrzeb, separację lub wspólną pracę.

Firmy korzystające z biur elastycznych mają dostęp do gęstszej siatki lokalizacji, dzięki temu mogą zapewnić swoim pracownikom możliwość pracy tam, gdzie jest to dla nich najwygodniejsze i najbezpieczniejsze.

Jak wygląda ekspansja CitySpace w Krakowie?

Zmieniające się potrzeby firm, które w ostatnim czasie spowodowały duży wzrost popularności powierzchni elastycznych, skłoniły nas do uruchomienia nowej przestrzeni w kolejnym budynku kompleksu O3 Business Campus. Zarządzana przez nas powierzchnia powiększyła się o 1 731 mkw. i 255 stanowisk pracy. Aktualnie w Krakowie dysponujemy 4 343 mkw. i 611 stanowiskami pracy w dwóch budynkach O3 Business Campus.

W naszej najnowszej przestrzeni dostępne są gabinety i biura typu open space na wyłączność. Mogą w nich pracować zespoły od kilku do kilkudziesięciu osób. Niektóre biura z niezależnymi wejściami można ze sobą połączyć. Oprócz tego są sale konferencyjne do wynajęcia na życzenie, sale spotkań, pokoje relaksu, budki telefoniczne, recepcja i kilka kuchni. To nasze największe biuro. Jest dostosowane do potrzeb firm, które oczekują elastyczności wyrażonej w atrybutach takich jak: wielofunkcyjność, pełen serwis, nieograniczona dostępność i możliwość przystosowania do indywidualnych potrzeb.

Na czym polega elastyczność biur CitySpace w Krakowie?

Elastyczność biur wyraża się w dwóch aspektach: produktowym i ofertowym. Elastyczność produktowa polega na dywersyfikacji przestrzeni i usług poprzez dopasowane do potrzeb klientów. Dzięki temu tworzymy przestrzeń typu all-in-one, natomiast elastyczność ofertowa to możliwość zawarcia umowy krótkoterminowej, nawet na jeden miesiąc. Podpisując tego typu umowę firma ma możliwość szybkiego reagowania na niespodziewane sytuacje, zmieniające się wyzwania i potrzeby. Podpisywane umowy uwzględniają szczegółowe plany ekspansji firmy i przewidują przyrost liczby wynajmowanych miejsc pracy w przyszłości.

Jakie są dalsze plany operatora na rozwój w Krakowie?

W nowym biurze w Krakowie pracują m.in. doświadczone firmy oraz start-upy z branży IT i budowlanej. W ostatnim czasie podpisaliśmy umowę z perspektywą rozwoju do prawie 300 stanowisk pracy. To dowód na to, że firmy wciąż chcą pracować w biurach. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników działalności w Krakowie i tempa rozwoju w mieście, które przoduje wśród rynków regionalnych. Mamy tu renomę. Analizujemy nowe możliwości, ale na razie jest za wcześnie na szczegóły. W przyszłym roku skoncentrujemy się na uruchomieniu nowych centrów biznesowych we Wrocławiu i Katowicach.

 

 

CitySpace to operator elastycznych przestrzeni biurowych o powierzchni ponad 18 tys. mkw., w których pracuje się wygodniej, przyjaźniej i nowocześniej. CitySpace dysponuje jedną z największych w kraju sieci produktów skrojonych na miarę. Zarządza biurami serwisowanymi, hybrydowymi, wirtualnymi oraz salami spotkań. CitySpace należy do grupy kapitałowej Echo Investment, dzięki czemu tworząc swoje usługi może wybierać biurowce, które spełniają najwyższe standardy techniczne. W wyjątkowych lokalizacjach tworzy ergonomiczne i inteligentne miejsca pracy, blisko wszystkiego, czym żyje miasto: restauracji, kawiarni, centrów handlowych, sklepów i instytucji kultury.


3.0
Napisz pierwszy komentarz