Giant

Najemcy biurowców przygotowują się do powrotu pracowników do biur

|
Wiodącym modelem pracy w biurach pozostanie model hybrydowy łączący pracę zdalną i stacjonarną. Firma Cushman & Wakefield opublikowała wyniki autorskich badań, w których eksperci przeanalizowali sposoby, jakie pracodawcy wykorzystują przygotowując się do powrotu pracowników do biur.

Eksperci firmy doradczej Cushman & Wakefield w czerwcu br. przeprowadzili badanie realizowane za pośrednictwem ankiet w formie elektronicznej (metoda CAWI). Respondentów zapytano, na ile dni docelowo pracownicy wrócą do biura po wygaszeniu pandemii. Ankietę przeprowadzono wśród 132 osób decyzyjnych w zakresie zarządzania przestrzenią biurową (CEO, Dyr. Administracyjny, Dyr. Operacyjny, Office Manager).

 

Najczęściej wskazywano wdrożenie hybrydowego modelu pracy, który zakłada dzielenie pracy z biura z pracą z domu – aż 45 proc. ankietowanych opowiedziało się za takim rozwiązaniem. Najczęściej wskazywano model zakładający 3 dni pracy zdalnej (38 proc. ankietowanych) oraz całkowitą elastyczność pracy hybrydowej (27 proc.). Z kolei 63 proc. spośród wszystkich respondentów zakłada pracę w formie zdalnej wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.

 

Łączenie pracy z domu i z biura to bezpieczna alternatywa, która pozwala utrzymywać więzi i kontakty wewnątrz organizacji oraz czerpać to, co najlepsze z pracy zdalnej. Wiele osób nie wyobraża sobie już powrotu do biura 5 dni w tygodniu. 2-3 dni pracy z biura są optymalne, ponieważ pozwalają wszystkim pracownikom przynajmniej raz w tygodniu spotkać się z członkami swoich zespołów. Pozostały czas można spokojnie wykorzystać, by nadgonić pracę w skupieniu czy odbyć spotkania wirtualne – zauważyła Dominika Kowalska, Associate, Workplace Strategy, Office Department, Cushman & Wakefield.

 

Niepewna przyszłość determinuje brak decyzji

11 proc. spośród wszystkich respondentów wprowadziło zmiany w funkcjonowaniu przestrzeni biurowej jeszcze w trakcie pandemii. Z kolei 20 proc. ankietowanych zamierza wprowadzić je w przeciągu najbliższych 12 miesięcy.

Jednak ponad 30 proc. wszystkich przebadanych osób nie podjęło jeszcze decyzji odnośnie tego, w jakim modelu ich organizacja wróci do biura. To z kolei oznacza brak konkretnych działań, które określiłyby sposób dalszego wykorzystania przestrzeni biurowej. Ma to związek z brakiem jednoznacznego terminu zakończenia pandemii oraz wynikającą z tego niepewnością na rynku, która powstrzymuje firmy przed podjęciem konkretnych działań zmierzających do dostosowania biur do nowych realiów. Część firm zdecydowała się na działanie wg strategii „wait & see” w kontekście dalszego wykorzystania powierzchni biurowej.

Z kolei niespełna 30 proc. spośród ankietowanych osób zadeklarowało, że nie wprowadzi żadnych zmian. Takie decyzje zdaniem ekspertów Cushman & Wakefield mogą wynikać z etapu trwania umowy najmu lub braku nakładów kapitałowych udzielanych zwyczajowo przez właściciela na wykończenie lub modernizację powierzchni.

 

Zainteresowanie przestrzeniami konferencyjnymi nadal jest niewielkie

Niemal 75 proc. spośród respondentów nie interesuje wynajem u zewnętrznych operatorów przestrzeni konferencyjnych, oferujących miejsce na spotkania branżowe, eventy, szkolenia i konferencje – zamiast tego decydują się na organizację wydarzeń z wykorzystaniem własnej powierzchni biurowej. Nadal popularne pozostają także konferencje online.

 

O ile widzimy już wzrost liczby spotkań i eventów biznesowych, powrót do aktywności sprzed pandemii będzie procesem rozciągniętym w czasie. W kolejnych miesiącach spodziewamy się stopniowego wzrostu popytu na tego typu powierzchnie – wskazał Jan Szulborski, Senior Consultant, Consulting & Research, Cushman & Wakefield.

 

Z kolei na rozgęszczenie stanowisk pracy, a także zwiększenie liczby małych salek lub budek do spotkań zdecydowało się w ramach działań podejmowanych po powrocie do biur 16 proc. respondentów.

 

Rezerwacja Sali zdigitalizowana

Częstym elementem nowej rzeczywistości ma być aplikacja wspierająca proces rezerwacji sali, biurek oraz miejsc parkingowych – wskazało ją bowiem 25 proc. ankietowanych.

 

Wprowadzenie aplikacji do obsługi biur to jedna z najpopularniejszych zmian planowanych do wprowadzenia w obsłudze przestrzeni pracy. Jasno obrazuje to, że czasy rezerwowania sal poprzez zawieszenie kartki na drzwiach mamy już za sobą. Aplikacje mają ułatwiać nam funkcjonowanie, dlatego dobrze, że coraz więcej firm chce w nie inwestować. Osobiście uważam, że jedną z najlepszych możliwości, jakie daje aplikacja to współdzielenie miejsc parkingowych przez pracowników, którzy standardowo nie maja do nich dostępu. Wydaje się to być niewielkim udogodnieniem, jednak dla licznej grupy pracowników ma ogromne znaczenie – zaznaczyła Dominika Kowalska, Associate, Workplace Strategy, Office Department, Cushman & Wakefield.

 

Bardzo często wśród usług przydatnych w biurowcach wskazywano także bankomat i sklep spożywczy. Ponadto, ok. 60 proc. spośród wszystkich pytanych osób uważa restaurację lub kantynę jako najważniejszą usługę spośród wszystkich oferowanych w biurowcach. Zaraz za gastronomią wśród najważniejszych elementów w budynkach biurowych oraz wokół nich znalazła się infrastruktura rowerowa. Uważa się również, że biurowiec powinien także zapewniać dostęp do kawiarni, siłowni oraz biura coworkingowego. Ponadto, 28 proc. spośród ankietowanych wskazało na zwiększone w stosunku do czasów sprzed pandemii zapotrzebowanie na miejsca parkingowe. Co ciekawe, 12 proc. respondentów deklaruje z kolei, że potrzeba ta zmalała.

 

Wszystkie powyższe wybory są wskazaniem kierunku, w jakim powinni podążać właściciele obiektów biurowych, aby uzyskać przewagę konkurencyjną i mieć tętniący życiem obiekt pełen najemców – podkreśliła Agnieszka Małysa-Bartos, Key Account Manager, Asset Services, Cushman & Wakefield.

 

Nadal brakuje konkretnych planów

Wciąż jednak ponad 50 proc. pracodawców nie sformułowała strategii powrotu pracowników do biur. Nadal brakuje też planu motywacyjnego dla pracowników. Wśród najczęściej wskazywanych aktywności podejmowanych przez respondentów eksperci Cushman & Wakefield wskazują zarządzanie zmianą i kampanię informacyjną (21 proc.), nową aranżację biura (19 proc.) oraz możliwość korzystania z dodatkowych miejsc parkingowych (11 proc.). Do pracy stacjonarnej mają zachęcać np. wspólne śniadania czy projekty grupowe.

 

Moim zdaniem kluczowe jest wskazanie pracownikom korzyści i stworzenie odpowiedniej przestrzeni ułatwiającej wymianę wiedzy i współpracę. Jest to z pewnością dużo łatwiejsze i przynosi więcej satysfakcji w przypadku pracy z biura – podsumowała Aleksandra Tomaszewska, HR Manager, Cushman & Wakefield.


0.0
Napisz pierwszy komentarz