Giant

Jak namówić pracowników do powrotu do biur? Większość firm nie ma pomysłu

|
Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield opublikowała raport, z którego wynika, że zdanie pracowników dotyczące powrotu do biur jest podzielone. Połowa zapytanych pracodawców nie ma jeszcze pomysłu na to, jak zachęcić zatrudnionych do powrotu do biur.

Jak zmotywować pracowników do powrotu do biur?

Nieskonkretyzowane nastawienie co do powrotu do biur ma ok. 77 proc. pracowników. W ankiecie na pytanie o stosunek do powrotu do biur większość z nich opowiedziała się za „raczej pozytywne”, „neutralne” oraz „raczej negatywne”.

Okazało się również, że ponad 50 proc. pracodawców nie ma jeszcze strategii, która pomogłaby zmotywować pracowników do powrotu do biur. Najprawdopodobniej ma to związek z utrzymującą się sytuacją pandemiczną w kraju i wizją kolejnej fali koronawirusa.

Niektórzy pracodawcy podjęli pewne kroki, aby zachęcić pracowników do powrotu. Są to m.in. zarządzanie zmianą i kampanie informacyjne (21 proc.), nowe aranżacje biur (19 proc.), a także dodatkowe miejsca parkingowe (11 proc.). Wskazywane są również inne pomysły, które mogłyby zachęcić do powrotu do biur. Mowa m.in. o wspólnych śniadaniach czy akcjach aranżujących pracowników.

Najważniejsze jest jednak jasne wskazanie korzyści oraz stworzenie przestrzeni, która umożliwi efektywną wymianę wiedzy czy współpracę. A te ostatnie są łatwiejsze i bardziej satysfakcjonujące, gdy odbywają się z biura. Ważne, aby pracownicy zostali włączeni do projektu i w jakiś sposób czuli odpowiedzialność za jego powodzenie. Jednym ze sposobów, które mogą pomóc w osiągnięciu tego celu, jest powołanie grupy ambasadorów – promujących dany model pracy i służących do wymiany informacji pomiędzy zespołem zarządzającym a pracownikami.


 


0.0
Napisz pierwszy komentarz