Giant

Biura powinny być dziś elastyczne

|
Kadra powinna być więc angażowana w proces współtworzenia biur.
Kadra powinna być więc angażowana w proces współtworzenia biur.
Zmiany, będące efektem pandemii koronawirusa, przejawiają się w nowych potrzebach względem biur. Ich spełnianie może być kluczowe dla motywacji pracowników i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Temat elastyczności w pracy poruszony został w najnowszym raporcie przygotowanym i zaprezentowanym przez Cushman & Wakefield oraz Antal pt. Elastyczność specjalistów i menedżerów na rynku pracy. Jak podkreślają eksperci, elastyczność to podstawowa potrzeba komunikowana przez pracowników i jedno z ich głównych oczekiwań wobec pracodawców. Pracownicy elastyczności wypatrują zarówno w trybie pracy, jak i relacjach z przełożonymi.

 

W biurach skrojonych na miarę lepiej się pracuje

Jak wskazano w analizie, obecnie zamiast różnych przestrzeni do wyboru preferowane są przestrzenie multifunkcjonalne, tzw. multi-purpose, które zapewniają przestrzenie, w których zastosowano rozwiązania dobrane odpowiednio do potrzeb danej firmy i zatrudnionej w niej kadry pracowniczej. To właśnie elastyczność i zdolność do przystosowania biura do zmieniających się warunków otoczenia oraz preferencji i potrzeb użytkowników, charakteryzują idealną przestrzeń biurową. Jednak, jak wskazują eksperci, by stworzyć taką przestrzeń, konieczne jest zrozumienie sposobu działania danej firmy, stylu pracy, potrzeb i oczekiwań jej pracowników. Kadra powinna być więc angażowana w proces współtworzenia biur. Zaangażowanie w proces współprojektowania przestrzeni zwiększy motywację do spędzania w niej czasu.

 

Pracownicy, których firmy pozwalają im decydować, kiedy, gdzie i jak pracują, byli bardziej zadowoleni ze swojej pracy, osiągali lepsze wyniki i postrzegali swoją firmę jako bardziej innowacyjną niż konkurenci, którzy nie oferowali takiego wyboru – zauważyła Magdalena Stańczuk, Senior Workplace Strategy Consultant, Cushman & Wakefield.

 

Przestrzenie biurowe powinny służyć integracji

Jak wskazano w analizie, z ankiety wynika, że większość zapytanych przedstawicieli pracowników od miejsca pracy oczekuje także przestrzeni, w których można organizować spotkania służbowe, ale i prywatne, służące integracji.

 

Planowanemu ograniczeniu liczby stałych stanowisk pracy towarzyszy potrzeba zwiększenia liczby salek do spotkań, miejsc do samodzielnej pracy, a także powiększenia przestrzeni przeznaczonych na nieformalne spotkania – podkreślił Kacper Remiśko, Associate, Office Department, Cushman & Wakefield.

 

Pandemia, która przez pewien czas narzuciła konieczność wykonywania pracy w modelu zdalnym, dowiodła, jak dużą rolę w rozwoju przedsiębiorstw odgrywają biura. Eksperci wskazują, że praca stacjonarna, w biurze, poprawia skuteczność zarządzania organizacją, a także polepsza relacje pomiędzy pracownikami. Ponadto praca z biura ma pozytywny wpływ na odzwierciedlenie kultury organizacyjnej firmy, a co za tym idzie – pomaga lepiej utożsamiać się z przedsiębiorstwem. Niezaprzeczalną zaletą modelu pracy zdalnej jest natomiast możliwość pogodzenia pracy zawodowej z innymi obowiązkami.

 


0.0
Napisz pierwszy komentarz