Real Estate Management Congress

Kielecki Inkubator

W stolicy województwa świętokrzyskiego powstaje Inkubator Technologiczny, będący częścią Kieleckiego Parku Technologicznego.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest prezydent Kielc – Wojciech Lubawski, który chce, by młodzi ludzie realizowali swoje marzenia poprzez zakładanie firm w kieleckim parku. Tworzenie KPT następowało w oparciu o doświadczenia najlepszych parków i inkubatorów technologicznych w Europie, np. Manchester Science Park czy Technopolis.

Ten nowoczesny kompleks technologiczny mieścić się przy ul. Olszewskiego. Wyróżnia go atrakcyjna infrastruktura oraz tereny inwestycyjne. W ramach KPT wyodrębnione są dwie sfery: Centrum Technologiczne i Inkubator Technologiczny. Działalność skupiać będzie obszar nieruchomości, usług rozwojowych i biznesowych. Przyszli lokatorzy parku otrzymają kompleksowy system wsparcia.

Budynek Inkubatora Technologicznego posiada powierzchnię przekraczającą 4500 m kw. Obiekt dzieli się na części: biurową, magazynową, produkcyjno-laboratoryjną, sale szkoleniowe i konferencyjne oraz moduły typu open-space. Budynek przygotowany będzie na funkcjonowanie około 70 firm. Inkubator Technologiczny rozpocznie działalność we wrześniu tego roku.


0.0
Napisz pierwszy komentarz