Park Project II

Wytyczne Zarządzania Nieruchomościami

13 marca 2013 roku, podczas targów MIPIM w Cannes, RICS ogłosił wprowadzenie Wytycznych Zarządzania Nieruchomościami.

Z przyjemnością przedstawiam Wytyczne Zarządzania Nieruchomościami RICS – najnowszy element zestawu najlepszych praktyk światowych wytycznych dotyczących nieruchomości.  Wierzymy, że jasne wyznaczenie najlepszych praktyk sektora zarządzania nieruchomościami dostarczy profesjonalistom z całego świata przewodnika i rozjaśni zasady postępowania, zwiększając jednocześnie zaufanie klientów i przyczyni się do wypełniania przez nas zakresu naszych obowiązków w służeniu interesowi publicznemu – powiedział Ken Creighton, RICS, dyrektor ds. profesjonalnych standardów.

Wytyczne przedstawione przez RICS omawiają najlepsze praktyki dotyczące zarządzania nieruchomościami. Celem wytycznych jest podniesienie jakości świadczonych w tym sektorze usług oraz ujednolicenie światowych wzorców. Dostarczają klientom i konsumentom profesjonalne  i obiektywne doradztwo, zgodne z międzynarodowymi standardami.

Rynek nieruchomości także w Polsce, a szczególnie w okresie spowolnienia gospodarczego, wystawia swoich uczestników, w tym zarządców nieruchomości, na próbę. Spiętrzone trudności prowadzenia biznesu, zwiększona konkurencja na rynku oraz nieustająca rywalizacja o klienta mogą potęgować tendencje do zachowań nieetycznych, braku stosowania procedur dotyczących zarządzania lub niejasnego ustalania wynagrodzenia. Wprowadzenie wytycznych RICS dotyczących zarządzania przyczyni się do większej przejrzystości na rynku zarządzania nieruchomościami, w tym w szczególności w zakresie ustalania wynagrodzenia za zarządzanie i źródeł jego pochodzenia oraz spowoduje osiągnięcie wyższego poziomu etyki zawodowej zarządców nieruchomości - zauważa Łukasz Maciak, MRICS Chartered Valuation Surveyor, Licencjonowany Zarządca Nieruchomości (nr licencji 16320).

Tworząc jeden zestaw zasad będących podstawą dla zróżnicowanych prawnie i komercyjnie rynków krajowych, RICS wykonał pozytywny krok naprzód. W miarę jak rozwijamy się idąc w stronę globalnego rynku, to właśnie doradztwo oparte na tych zasadach jest w stanie wyznaczyć standardy – stwierdził Paul Harding, dyrektor międzynarodowy, DTZ.

Wytyczne Zarządzania Nieruchomościami powstały w kooperacji ekspertów z całego świata. Zawierają 12 podstawowych zasad tworzących Kodeks Zarządzania Nieruchomościami.

Podążając za globalnymi regulacjami dotyczącymi praktyki w zarządzaniu nieruchomościami polski rynek nieruchomości będzie bardziej transparentny, przez co zwiększy tym samym swoją atrakcyjność dla inwestorów zarówno polskich, jak i zagranicznych. Jako, że regulacja powstała przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczeń międzynarodowego i wielokulturowego zespołu profesjonalistów odzwierciedla kluczowe wewnętrzne procedury zarządzania nieruchomościami stanowiące fundament dostarczania profesjonalnych usług – mówi Łukasz Maciak.


0.0
Tagi: RICS Polska
Napisz pierwszy komentarz
Park Project II
mantra