Giant

„Zawodowe Standardy Wyceny RICS” w języku polskim

RICS zaprezentował aktualną polskojęzyczną wersję dokumentu „Zawodowe Standardy Wyceny RICS”, który porusza kwestie związane ze standardami czy konfliktami etycznymi.

Aktualne polskojęzyczne wydanie „RICS Valuation – Professional Standards” (ang. potocznie Red Book) to już drugie tłumaczenie, dedykowane polskim profesjonalistom. W nowej wersji uwzględniono m.in. zmiany wprowadzone po roku 2012, odnosząc się do Międzynarodowych Standardów Wyceny (IVSC), które przyjmuje jako obowiązkowe.

 

Przetłumaczyliśmy Red Booka z zamiarem wsparcia polskich rzeczoznawców, których klienci wymagają wycen wykonywanych zgodnie ze standardami RICS. Naszym celem było również upowszechnienie zawartych w dokumencie wskazówek, które nie są uwzględnione w polskich uregulowaniach, dotyczących w szczególności zawierania umów na wykonanie wyceny czy konfliktu interesów, a także kodeksu etycznego. RICS wprowadza nadto warte rozważenia w praktyce polskiej pojęcia nie występujące w aktualnie obowiązujących przepisach, np. firmy podlegające regulacjom RICS - mówi Agnieszka Jachowicz, MRICS, członek zarządu RICS Polska.

 

Obecnie zespół weryfikujący tłumaczenie Red Booka porównuje zapisy zawarte w dokumencie z regulacjami, obowiązującymi w polskim systemie prawnym. Efektem ich prac będzie opracowanie kompendium, które ułatwi zastosowanie Red Booka w praktyce. Pokaże ono m.in. wymogi, jakie powinni spełniać polscy rzeczoznawcy, aby wykonać wycenę zgodnie z przepisami RICS. Dokument porównujący regulacje będzie również wskazówką dla rzeczoznawców zagranicznych, pracujących na polskim rynku. Ponadto część opracowania zostanie poświęcona na porównanie definicji, występujących w regulacjach polskich i RICS.

 

Pracując nad polskim tłumaczeniem Red Booka bardzo uważaliśmy, aby respektować dotychczasowe osiągnięcia polskich organizacji rzeczoznawców, które wkładają olbrzymią pracę w uregulowanie kluczowych dla tej profesji zagadnień. RICS ma natomiast o wiele dłuższą historię w zakresie takich kwestii jak zawieranie umów czy konflikt interesów i tutaj może być dla nich ogromnym wsparciem - wyjaśnia Agnieszka Jachowicz.

 

Red Book RICS jest podstawowym dokumentem regulującym kwestie współpracy i zawierania umów z klientami. To zbiór zasad, przede wszystkim etycznych, którymi powinien się kierować rzeczoznawca, aby w należyty sposób wykonać wycenę - komentuje Maciej Wójcikiewicz, starszy dyrektor działu wycen CBRE, który uczestniczył w pracach nad tłumaczeniem.

 

W odpowiedzi na globalny kryzys finansowy, pojawiła się nowa regulacyjna inicjatywa – Valuer Registration (VR), monitorująca wszystkich zarejestrowanych członków, którzy kierują się w wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy zasadami opisanymi w Red Booku.

 

Polska wersja dokumentu została przygotowana przez firmę tłumaczeniową, a pod względem merytorycznym, została zweryfikowana przez zespół rzeczoznawców majątkowych z tytułem MRICS w składzie: Agnieszka Jachowicz, BZ WBK; Krzysztof Jarocki, JLL; Kamil Kowa, Ernst and Young; Grzegorz Chmielak, Knight Frank; Arek Bielecki, DTZ; Maciej Wójcikiewicz, CBRE; Kamila Szafrańska, Savills; Marta Jurek-Maciak, Polish Properties. Dostępna jest na stronie RICS Polska.

 

The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) to światowa organizacja zrzeszająca profesjonalistów związanych z branżą nieruchomości i budownictwa, powołana w Wielkiej Brytanii w 1868 r. w celu promowania rozwoju kwalifikacji zawodowych, utrzymywania najwyższych standardów oraz rygorystycznego przestrzeganie kodeksu etycznego. RICS funkcjonuje w oparciu o podział na następujące oddziały: Wielka Brytania, Europa (kontynentalna), MENEA (Środkowy i Bliski Wschód oraz Afryka), Ameryka, Azja, Oceania i Indie, zrzeszając na świecie blisko 100 000 specjalistów.

 

RICS Polska zostało powołane w 1991 roku przez grupę rzeczoznawców, którzy dostrzegli potrzebę wprowadzenia regulacji na rynku nieruchomości po transformacji ustrojowej. Obecnie zrzesza ponad 200 członków, spośród czołowych firm i organizacji działających na szeroko pojętym rynku nieruchomości.


2.0
Tagi: RICS Polska
Dodaj nowy komentarz
Komentarze 1
rzeczoznawca majątkowy :
Kamil Kowa nie jest rzeczoznawca majątkowym nie figuruje w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych
7 listopada 2014 08:59