Giant

Międzynarodowa norma pomiaru dla budynków biurowych

Międzynarodowa koalicja organizacji działających na rzecz ujednolicenia standardów pomiaru nieruchomości na świecie opracowała jedną normę pomiaru dla budynków biurowych - IPMS.

Międzynarodowa norma pomiaru dla budynków biurowych (ang. The International Property Measurement Standard for Offices - IPMS for Office Buildings) to efekt zakrojonych na skalę globalną działań 57 organizacji, stawiających sobie za cel ujednolicenie metodologii pomiaru nieruchomości na całym świecie. Opracowana norma IPMS ma zastąpić dotychczas stosowane zróżnicowane standardy i tym samym wpłynąć na zwiększenie spójności i przejrzystości na globalnym rynku nieruchomości.

 

Jednym z członków założycieli koalicji jest RICS, The Royal Institution of Chartered Surveyors. Opracowanie IPMS to znaczący krok w przód dla branży nieruchomości i cieszę się, że mogliśmy w tym od samego początku uczestniczyć. Dyplomowani rzeczoznawcy RICS odgrywają krytyczną rolę w dostarczeniu najlepszych praktyk i najwyższej jakości doradztwa w branży nieruchomościowej w ponad 140 krajach na całym świecie. IPMS zapewni, że zarówno oni, jak i ich klienci, otrzymają jednolite, przejrzyste i porównywalne informacje odnośnie do pomiaru nieruchomości. Norma IMPS dla budynków biurowych jest efektem pierwszego etapu prac międzynarodowej koalicji na rzecz ujednolicenia metodologii pomiaru. W nadchodzących miesiącach i latach wysiłek koalicji skierowany zostanie na opracowanie jednolitych norm dla rynku mieszkaniowego, magazynowego i nieruchomości komercyjnych. RICS będzie teraz pracował wraz z dyplomowanymi rzeczoznawcami i branżą nieruchomości nad aktualizacją naszych zawodowych standardów, uwzględniając w nich nową normę IPMS – mówi Sean Tompkins, Prezes Zarządu RICS.

 

Potrzeba opracowania spójnej, międzynarodowej normy zrodziła się z rozbieżności w stosowanych metodach pomiaru i klasyfikacji powierzchni w różnych państwach. Przykładowo, w Indiach w zakres mierzonej powierzchni biurowej mogą być włączone zewnętrzne miejsca parkingowe, natomiast w Hiszpanii mogą to być zewnętrzne obiekty sportowo-rekreacyjne. W niektórych regionach Bliskiego Wschodu w pomiarze powierzchni mogą być uwzględnione nie istniejące jeszcze piętra, podczas gdy w innych częściach świata lokalne standardy wymagają pomiaru tylko klimatyzowanych pomieszczeń, a nie całego obiektu. W zależności od stosowanej normy różnice w pomiarach tego samego budynku w różnych częściach świata mogą dochodzić aż do 24 proc.

 

Brak jednolitości pomiaru zmniejsza poczucie pewności i przejrzystości, co w konsekwencji wpływa na niepowodzenie transakcji na globalnym rynku nieruchomości. Światowe firmy zmuszone są opracowywać własne kosztowne procesy pomiaru i analizy porównawczej nieruchomości, a podejmując decyzje inwestycyjne muszą w nie wkalkulować ryzyko wynikające z różnic w pomiarach nieruchomości. IPMS zapewni spójną i przejrzystą bazę danych pomiarowych niezbędną do podejmowania właściwych decyzji biznesowych.

 

Wprowadzenie IPMS jako obowiązkowej normy zapowiedział już rząd w Dubaju, a zamiar wykorzystywania IPMS w ramach swoich organizacji potwierdziło także ponad 100 globalnych przedsiębiorstw, popierając w ten sposób proces ujednolicenia metodologii pomiaru nieruchomości zainicjowany przez RICS i inne międzynarodowe organizacje należące do koalicji IPMS.

 

Rynek pomiaru powierzchni komercyjnych w Polsce, w szczególności powierzchni biurowych, na przestrzeni ostatnich 20 lat poddawany był wielu zmianom. Do końca lat 90-tych korzystano z zapisów normy PN-70/B-02365, która następnie została zastąpiona normą PN-ISO 9836:1997. Jednakże brak regulacji prawnych obligujących do stosowania normy PN-ISO oraz zwiększający się udział zagranicznego kapitału na rynku nieruchomości, zdeterminował stosowanie zróżnicowanych norm, jak m.in. TEGOVA, BOMA, GIF itp. używanych w dotychczasowej działalności przez inwestorów zagranicznych i ich najemców. Problem ten został zauważony w szczególności przez instytucje finansujące o zasięgu globalnym - komentuje Artur Winnicki, MRICS, Członek Zarządu RICS Poland.

 

Naprzeciw pogłębiającemu się problemowi wyszła organizacja RICS, która wraz z innymi uczestnikami w dniach 1 - 2 maja 2013 roku w Waszyngtonie podjęła decyzję o zawiązaniu Koalicji Międzynarodowych Standardów Pomiaru Nieruchomości (ang. The International Property Measurement Standards Coalition) zrzeszającej obecnie 57 organizacji o charakterze non-profit. Pierwszym efektem prac przedmiotowej organizacji jest norma IMPS dla budynków biurowych (ang. IPMS Office Buildings), oficjalnie opublikowana w listopadzie 2014 roku, która to norma umożliwi ujednolicenie systemu pomiaru i klasyfikacji powierzchni na skalę globalną – dodaje Artur Winnicki.

 

Na początku 2015 ukażą się wytyczne RICS odnośnie do stosowania IPMS w praktyce. Uwaga koalicji skupi się w międzyczasie nad opracowaniem międzynarodowej normy pomiaru dla nieruchomości mieszkaniowych, której ogłoszenie planowane jest w 2015 roku.

 

The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) to światowa organizacja zrzeszająca profesjonalistów związanych z branżą nieruchomości i budownictwa, powołana w Wielkiej Brytanii w 1868 r. w celu promowania rozwoju kwalifikacji zawodowych, utrzymywania najwyższych standardów oraz rygorystycznego przestrzeganie kodeksu etycznego. RICS funkcjonuje w oparciu o podział na następujące oddziały: Wielka Brytania, Europa (kontynentalna), MENEA (Środkowy i Bliski Wschód oraz Afryka), Ameryka, Azja, Oceania i Indie, zrzeszając na świecie blisko 100 000 specjalistów.

 

RICS Polska zostało powołane w 1991 roku przez grupę rzeczoznawców, którzy dostrzegli potrzebę wprowadzenia regulacji na rynku nieruchomości po transformacji ustrojowej. Obecnie zrzesza ponad 200 członków, spośród czołowych firm i organizacji działających na szeroko pojętym rynku nieruchomości.


0.0
Tagi: RICS Polska
Napisz pierwszy komentarz