Giant

Czy niepokoje na rynkach finansowych oddziałują na rynek nieruchomości?

Z globalnego badania RICS dotyczącego nieruchomości komercyjnych (Global Commercial Property Monitor) wynika, że w czwartym kwartale 2014 roku, na większości rynków europejskich zaobserwowano poprawę nastrojów w sektorze nieruchomości.

 

Rynek polski

 

Raport RICS pokazuje, że w ostatnim kwartale 2014 roku nastroje dotyczące rynku najmu w Polsce niewiele się zmieniły w stosunku do okresów poprzednich, wciąż pozostając negatywnymi, czego najlepszym dowodem jest nadal pozostający na wysokim poziomie współczynnik pustostanów. Mimo to u części inwestorów nastroje poprawiają się, choć większość ankietowanych niepokoją przewidywania, co do zmian stawek czynszu dla nieruchomości biurowych zarówno w lokalizacjach najlepszych jak i tych drugorzędnych. Znacząco negatywna jest również prognoza dla słabszych nieruchomości biurowych.

 

Rynek pozostał obojętny na poprawę nastrojów konsumentów, wywołaną stałą poprawą sytuacji na rynku pracy. Szybsze tempo wzrostu podaży nad popytem przekłada się na zwiększenie oczekiwań, dotyczących obniżania stawek czynszów. Zainteresowanie inwestycjami i poprawiające się warunki udzielania kredytów sprzyjają natomiast oczekiwaniom niewielkiego wzrostu cen nieruchomości typu prime, co przy malejących stawkach czynszów można interpretować jako oczekiwaną, nieznaczną kompresję stóp kapitalizacji. Na rynkach drugorzędnych spodziewać można się presji na obniżenie wartości nieruchomości, która to wynikać może z niższych stawek czynszu, jakie prognozują badani. Zdaniem ankietowanych stopa kapitalizacji nieruchomości biurowych typu prime wynosi 6,1 proc.

 

Rok 2014 był dobrym okresem na polskim rynku transakcji inwestycyjnych w sektorze nieruchomości komercyjnych, a całkowita wartość zawartych transakcji osiągnęła ponad 3 mld euro, podobnie jak w roku 2013. Wysoka aktywność inwestorów odzwierciedlała pozytywne postrzeganie fundamentów polskiej gospodarki, potwierdzone dobrymi, na tle Europy, wynikami ekonomicznymi za 2014 rok. Pięć największych akwizycji biurowych w roku 2014 (Rondo 1, Lipowy Office Park, Metropolitan, Quattro Business Park i portfel budynków Ghelamco) dało kwotę 902 mln euro, stanowiąc 51 proc. wartości transakcji tego sektora. Po wyprzedaniu w ostatnim okresie na rynku najlepszych obiektów biurowych oraz przy wysokich wskaźnikach pustostanów i negatywnej percepcji rynków drugorzędnych (zarówno dotyczącej perspektyw spadków czynszów, jak i wartości nieruchomości) wzrostu zainteresowania inwestorów w sektorze biurowym należy obecnie szukać głównie w inwestycjach śródmiejskich centralnych - komentuje Łukasz Maciak MRICS Chartered Valuation Surveyor, Dyrektor w Zespole Rynków Kapitałowych DTZ Polska.

 

Polska na tle Europy

 

Dla Europy wyniki wzrostu nie są jednolite. Według wskaźników nastrojów nieruchomości komercyjne w Hiszpanii, Portugalii, Niemczech i Wielkiej Brytanii powinny w ciągu najbliższego roku osiągnąć znaczną wartość kapitałową i wzrost czynszów. Największy wzrost popytu wśród inwestorów w ostatnim kwartale 2014 roku dało się zaobserwować w Hiszpanii i Portugalii – krajach mocno dotkniętych przez kryzys finansowy z 2008 roku.

 

W nie najlepszej sytuacji pozostają rynki najmu we Francji i Włoszech, charakteryzujące się niskim popytem wśród najemców, słabnącym wraz z rosnącą podażą wolnej i budowanej powierzchni. W obu krajach zwiększyło się w ostatnim roku bezrobocie, co tłumaczy do pewnego stopnia negatywne nastroje na tych rynkach – oczekuje się na nich dalszego spadku czynszów krótkoterminowych. Na rynkach inwestycyjnych z kolei obserwować można wczesne oznaki poprawy – zainteresowanie inwestycjami rośnie zdecydowanie przede wszystkim we Francji, we Włoszech w bardziej umiarkowanym tempie.

 

W ujęciu globalnym

 

Sytuacja w wybranych częściach świata również ulega polepszeniu, mimo iż poszczególne uwarunkowania lokalne są bardzo zróżnicowane. Raport RICS pokazuje, że sektor nieruchomości komercyjnych w Japonii wciąż, mimo recesji, pnie się w górę, choć pozostaje w tyle za USA, w których tempo wzrostu wciąż jest największe. Nieustannie pogarszają się nastroje w Brazylii i Rosji, w której rynek nieruchomości odczuwa efekty silnej ekonomicznej presji. Optymistyczne są perspektywy wzrostu dla Indii.

 

RICS Global Commercial Property Monitor jest kwartalnie publikowanym przewodnikiem po trendach na rynku nieruchomości komercyjnych w segmencie inwestycyjnym oraz najmu. Powstaje w oparciu o odpowiedzi udzielane przez członków RICS w ramach przeprowadzonej wśród nich ankiety dotyczącej porównania warunków z ostatnich 3 miesięcy z poprzednim kwartałem. Kwestionariusze aktualnego badania zostały wysłane 16 września 2014 roku, a odpowiedzi zebrano do 10 października 2014 roku. Pozyskano łącznie 1002 odpowiedzi, dotyczące trzech sektorów: biur, centrów handlowych oraz powierzchni magazynowych.

 

The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) to międzynarodowa organizacja zrzeszająca profesjonalistów związanych z branżą nieruchomości i budownictwem. Instytucja promuje rozwój kwalifikacji zawodowych, utrzymywanie najwyższych standardów oraz rygorystyczne przestrzeganie kodeksu etycznego. Przynależność do RICS jest uznawana za gwarancję profesjonalizmu w branży nieruchomości i budownictwa. Na świecie RICS zrzesza blisko 100 000 specjalistów, którzy czuwają nad ulepszaniem i przestrzeganiem standardów na lokalnych rynkach.

 

RICS jako niezależna, międzynarodowa organizacja zawodowa powstało w 1868 roku w Wielkiej Brytanii. Obecnie funkcjonuje w oparciu o podział na następujące oddziały: Wielka Brytania, Europa (kontynentalna), MENEA (Środkowy i Bliski Wschód oraz Afryka), Ameryki, Azja, Oceania, i Indie.

 

W 1991 roku zostało powołane RICS Polska. Obecnie organizacja zrzesza ponad 250 członków, spośród czołowych firm i organizacji działających na szeroko pojętym rynku nieruchomości w Polsce.


0.0
Tagi: RICS Polska
Napisz pierwszy komentarz