bcb wrzesień 2020

Pierwsze w historii światowe standardy w sektorze nieruchomości coraz bliżej

Wybrano ekspertów, którzy będą odpowiedzialni za stworzenie światowych standardów pomiarów nieruchomości.

IPMSC - International Property Measurement Standards Coalition, czyli międzynarodowa koalicja na rzecz standardów pomiaru nieruchomości, wybrała 19 ekspertów z całego świata związanych z sektorem nieruchomości. Utworzyli oni Komitet Ustanawiający Standardy (Standards Setting Comittee). Jego głównym celem będzie stworzenie globalnych standardów metodologii pomiaru nieruchomości.

Nieruchomości to globalny biznes dla międzynarodowych inwestorów, korporacyjnych najemców i ich doradców, jednak praktyki pomiaru powierzchni różnią się w poszczególnych krajach, a nawet pomiędzy rynkami w jednym państwie – powiedział Max Crofts, przewodniczący Komitetu Ustanawiającego Standardy. Zachęceni naszym pierwszym spotkaniem w siedzibie Banku Światowego, chcemy stworzyć standardy pomiaru, które nie tylko uzupełnią międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej i wyceny, ale także umożliwią zbieranie i wykorzystywanie wiarygodnych danych ze światowych rynków – dodał.

Aktualnie sposoby pomiaru nieruchomości mogą się między sobą różnić w zależności od kraju. Powoduje to powstanie potencjalnych problemów dla inwestorów i najemców, związanych z dokładnym porównaniem inwestycji. Dzięki uniwersalnym standardom rynek nieruchomości stanie się bardziej przejrzysty, zwiększy się również pewność inwestorów. W konsekwencji może pojawić się większa jednolitość wycen oraz sprawozdawczości finansowej na międzynarodowych rynkach.

Członkami Komitetu zostali wykładowcy akademiccy, managerowie funduszy nieruchomości i zarządzający aktywami, eksperci z branży mieszkaniowej, rzeczoznawcy oraz specjaliści z zakresu rozwoju i budowy. Komitet ma zacząć prace natychmiastowo, a projekt ma być gotowy do konsultacji na początku 2014 roku.

Komitetowi powierzono trudne zadanie zebrania metod wykorzystywanych w ostatnich dekadach na całym świecie, a następnie stworzenia czegoś, co musi zostać uznane za najlepsze światowe praktyki pomiaru budynków. Na świecie istnieje wiele standardów, które są w dużej mierze niespójne. Członkowie komitetu koncentrują się na zapewnieniu, by standardy były najlepszymi światowymi praktykami. Będziemy wiedzieli, że odnieśliśmy sukces, gdy nowe standardy zostaną przyjęte na świecie przez sektor nieruchomości – stwierdził Allen Crawford, wiceprzewodniczący Komitetu Ustanawiającego Standardy.


0.0
Tagi: RICS Polska
Napisz pierwszy komentarz