Interbiuro - duży

Fuzje i przejęcia coraz popularniejsze na rynku

Coraz więcej polskich firm decyduje się na fuzje i przejęcia, bazując na prognozowanym wzroście gospodarczym i polepszającej się sytuacji na rynkach.

Prognozy dotyczące poprawy sytuacji na rynku i wzrostu gospodarczego sprzyjają fuzjom i przejęciom mniejszych firm przez większe podmioty.

 

Według ekspertów, kwestia ta dotyczy przede wszystkim sektorów, w których istnieje rozdrobnienie rynku, czyli znaczna liczna podmiotów oraz duża konkurencja. Dobrym przykładem jest sektor telewizji kablowej, bankowości czy ubezpieczeń, gdzie istnieje bardzo duża liczba podmiotów, które w tej chwili konkurują ze sobą. Biorąc pod uwagę perspektywy rozwojowe rynku, należy się spodziewać, że będą następowały przejęcia mniejszych przez większych – mówi Jerzy Kalinowski, partner w firmie doradczej KPMG.

 

Istnje również prawdopodobnieństwo, iż część zagranicznych inwestorów podejmie decyzję o wycofaniu się z Polski i sprzedaniu swoich udziałów innym firmom. Według analityków, równie możliwe są przejęcia, których za granicą dokonywałyby polskie podmioty, które poszukują nowych możliwości zbytu produktów oraz pozyskania surowców. W szczególności dotyczy to największych firm, tzw. narodowych czempionów, czyli bardzo dużych spółek. Przykładem jest KGHM, który już zrobił taką akwizycję w Kanadzie – komentuje Jerzy Kalinowski.

 

Przejęcia zagranicznych spółek wiążą się z uprzednią analizą tamtejszych rynków. Mogą to być kraje Europy Wschodniej i Centralnej, bo to w naturalny sposób może odpowiadać potrzebom tamtych rynków, jeśli chodzi np. o usługi finansowe. W przypadku spółek surowcowych będzie to poszukiwanie miejsc, gdzie jest surowiec – ropa naftowa czy kopaliny - wyjaśnia Jerzy Kalinowski.


0.0
Tagi: KPMG
Napisz pierwszy komentarz