Nadchodzą zmiany w systemie podatkowym

Od 1 styczna 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne będą objęte podatkiem CIT. To początek ważnych zmian dotyczących podatków dochodowych firm.

Od 1 stycznia 2014 r. znacznie wzrosną obciążenia fiskalne spółek komandytowo-akcyjnych. Wszystko za sprawą tego, że staną się one podatnikami CIT. Wraz z nowym rokiem taki obowiązek podatkowy obejmie zarówno spółki na poziomie S.K.A., jak i na poziomie jej komplementariuszy i akcjonariuszy. Będą nim objęte wszystkie branże. Wymienione podmioty będą musiały odprowadzać podatek od faktycznie uzyskanego dochodu z uczestnictwa w zysku S.K.A.

 

Spółki komandytowo-akcyjne, których liczba od 2009 r. wzrosła o ponad 2,6 tys. czyli ponad 100 proc., już teraz zaczęły się masowo przekształcać w inne, bardziej opłacalne formy prawne. Trzeba jednak pamiętać, że styczniowe regulacje nie obejmą spółek, które mają inny rok obrotowy niż kalendarzowy. To pozwala na kontynuowanie przywilejów podatkowych jeszcze przez jakiś czas – mówi Robert Nowak, Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.

 

To jednak nie wszystkie zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2014 r. Od tego dnia bowiem obowiązywać będą przepisy, mające na celu udrożnienie kanału przeprowadzanych przez banki transakcji subpartycypacyjnych (czyli sprzedaży przez banki na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych wierzytelności kredytowych na podstawie umowy o subpartycypację).

 

Kolejne istotne modyfikacje na tej płaszczyźnie zostaną wprowadzone w roku 2015. Od tego momentu, zgodnie z planami, nie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (w odpowiedniej proporcji) odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez podmioty powiązane (w tym spółki babki), jeśli zadłużenie spółki otrzymującej pożyczkę wobec podmiotów powiązanych jest większe niż równowartość jej kapitału własnego. Zmiana ta, która dotknie wszystkich podatników uzyskujących finansowanie od podmiotów powiązanych, może stwarzać liczne problemy i wymuszać restrukturyzację dotychczasowego sposobu finansowania – wyjaśnia Dominika Ramírez-Wołkiewicz, Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.

 

Według ekspertów Deloitte najprawdopodobniej w styczniu 2015 r. zaczną obowiązywać również przepisy, zgodnie z którymi polscy przedsiębiorcy posiadający spółki zależne w innych krajach, będą zobowiązani do płacenia w Polsce podatku od dochodów właśnie tych zagranicznych spółek. Z tego obowiązku zwolnione będą jednak firmy, których CFC osiągają roczne przychody nie wyższe niż 250 tys. euro oraz takie, które zagranicą prowadzą rzeczywistą działalność gospodarczą. Takie rozwiązania w chwili obecnej obowiązują np. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA oraz Australii.

 

Kolejne zmiany, których należy się spodziewać w przyszłości, obejmą także Ordynację Podatkową. Jedną z ważnych, wymienianych przez ekspertów Deloitte, jest klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Poszerzony zostanie również zakres informacji przekazywanych przez instytucje finansowe urzędom skarbowym.

 

Omówione zmiany mają bardzo szeroki i rewolucyjny charakter. Jest ich tak dużo, że rodzi się pytanie czy Ordynacja Podatkowa nie powinna być napisana na nowo. Niewątpliwie wszystkie planowane zmiany mają jeden cel: istotne uszczelnienie, w ciągu najbliższych kilku lat, polskiego systemu podatkowego. Niemniej jednak niektóre z propozycji, jak choćby klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, muszą zostać jak najszybciej doprecyzowane jeżeli mają być prawidłowo stosowane w praktyce – podsumowuje Robert Nowak.

 

 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz