Nowoczesne biura w Elektrowni Powiśle

Copernicus Square w Warszawie
Budynek D1 w kompleksie Copernicus Square
Kompleks biurowo-handlowo-mieszkaniowy Copernicus Square powstaje na terenie zabytkowej Elektrowni Powiśle w Warszawie.

Miesiąc temu ruszył projekt rewitalizacji zabytkowych budynków Elektrowni Powiśle w ramach kompleksu Copernicus Square. Po 24 miesiącach od rozpoczęcia prac budowlanych obiekt zostanie oddany do użytku, a najemcy, klienci i mieszkańcy będą mogli zapoznać się z historią miejsca poprzez wyeksponowane elementy związane z XX-wiecznymi budynkami. Inwestycja przeprowadzana jest we współpracy ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków.

 

Uruchomiona w 1904 r. Elektrownia Powiśle o mocy 83 MW była jednym z większych tego typu obiektów, funkcjonowała z przerwami przez 97 lat i odegrała istotną rolę w historii stolicy, choćby w Powstaniu Warszawskim, gdy dostarczała energię powstańczym szpitalom, drukarniom czy warsztatom. Cieszymy się, że realizując współczesny kompleks biurowo-handlowo-mieszkaniowy, możemy przybliżać przeszłość tego miejsca – mówi Piotr Stark, Członek Zarządu HOCHTIEF Development Poland.

 

Inwestor oraz pracownia odpowiedzialna za projekt, APA Wojciechowski, zdecydowali przypominać o historii miejsca już od samego wejścia. W ladach recepcyjnych rozważana jest prezentacja detali z najlepszych czasach Elektrowni Powiśle. Przykładowo, w adaptowanym biurowcu Elektrowni z 1920 roku w całości zostanie wyeksponowana suwnica z łańcuchem i hakiem z dawnej rozdzielni. W holach windowych natomiast zostaną przedstawione pionowe moduły zewnętrznego pierścienia urządzeń nastawni w sześciennych obudowach i z rzędami okrągłych przycisków. Projekt zakłada również nawiązanie do historii w ogólnodostępnych toaletach, między innymi poprzez tabliczki w gablotach (o treści np. SUWNICA. WEJŚCIE NIEUPOWAŻNIONYM SUROWO WZBRONIONE” czy „PAMIĘTAJ! ROZLANE PALIWO I SMARY MOGĄ SPOWODOWAĆ POŻAR!”).

 

Kilka z zachowanych elementów znajdzie nowe zastosowanie technologiczne. W podziemiach kesonu ulokowane zostaną zbiorniki na wodę deszczową oraz pojemniki systemu tryskaczy dla kompleksu budynków biurowych, co nawiązuje do dawnego kesonu, którego wnętrze działało jako konstrukcja sięgająca 10 metrów w głąb ziemi, zasysając wodę z dna Wisły. Co więcej, odbudowywane kominy kotłowni numer III będą pełnić rolę wyrzutni powierza.

 

Historyczne elementy znajdą się również na terenie otwartym dla mieszkańców. Na placu między dawną maszynownią a nowym biurowcem odwzorowane zostaną tory kolejowe, kształt komina oraz zabytkowa lokomotywa. Interesująca jest również tzw. „droga węgla” czyli zachowanie kierunku przyszłych użytkowników kompleksu zgodnego z kierunkiem procesu technologicznego zamiany węgla w energię w kotłowni i maszynowni. Ponadto, słupy konstrukcyjne lokalu gastronomicznego będą odzyskanymi elementami z rozbiórki kotłowni numer III.

 

Copernicus Square powstaje między ulicami Dobrą, Leszczyńską, Wybrzeżem Kościuszkowskim i Zajęczą. Zrewitalizowane budynki i pięć nowych obiektów będą oferować ponad 41 000 mkw. powierzchni, z czego 26 295 mkw. stanowić będą biura, 8 359 mkw. powierzchnie handlowe i usługowe, a 5912 mkw – mieszkania i parking podziemny. W ramach kompleksu powstaną ogólnodostępne place miejskie: Plac Wiślany, Plac Przyrody, Plac Techniki i Plac Historii.


0.0
Napisz pierwszy komentarz