Nadchodzą zmiany na rynku pracy?

Posłowie pracują nad projektem rządowym, którego celem jest poprawa skuteczności urzędów pracy.

Poziom bezrobocia w lutym br. nie obniżył się, można natomiast zauważyć wzrost liczby ofert pracy. Najtrudniejszym wyzwaniem na obecnym rynku pracy jest poprawa sytuacji wśród osób młodych i w wieku 50+. Posłowie kontynuują prace nad projektem rządowym, który ma polepszyć skuteczność urzędów pracy.

 

Jesteśmy w przededniu przyjęcia przez parlament zmian w polityce rynku pracy. Reforma służb zatrudnienia przewiduje szereg nowych instrumentów dedykowanych ludziom młodym i osobom 50+. Te instrumenty przygotowywaliśmy w dialogu z pracodawcami, wiec jesteśmy pewni, że będą skuteczne – mówi Jacek Męcina, wiceminister pracy i polityki społecznej.

 

Wśród założeń rządowego projektu wymienić można m.in. wprowadzenie profilowania bezrobotnych, uruchomienie specjalnych programów dla młodych i osób 50+ oraz opracowanie systemu premiowania urzędników za efekty pracy. Celem jest przywrócenie aktywności zawodowej osobom pozostającym długotrwale bez pracy. Sprzyjać ma w tym również polepszająca się sytuacja na rynku pracy.

 

To może być rok, w którym okaże się, że w pewnych branżach zaczyna brakować pracowników. Zmiana sytuacji demograficznej też wskazuje na to, że tego kapitału ludzkiego mamy coraz mniej. Dlatego dobrze, że powstają nowe miejsca pracy, bo one także zmienią postawy polskich pracowników, zwłaszcza tych młodych, którzy mogą znaleźć zatrudnienie w kraju i nie muszą szukać go za granicą – twierdzi Jacek Męcina.

 

Według Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia, w drugim kwartale 2014 r. prognoza zatrudnienia po korekcie sezonowej (czyli różnica między pracodawcami deklarującymi wzrost zatrudnienia, a tymi, którzy planują jego obniżenie) wyniosła 7 proc.

 

Gdzie powstają nowe miejsca pracy? Najwięcej przybywa ich w transporcie, logistyce, komunikacji oraz produkcji przemysłowej. Coraz mniej etatów jest natomiast w przemyśle wydobywczym, energetyce, gazownictwie i wodociągach. Dla młodych ludzi to bardzo optymistyczne informacje, bo nie zapominajmy, że to właśnie młodzież w latach 2012–2013, kiedy nie powstawały nowe miejsca pracy, miała największe trudności ze startem zawodowym. Tworzą się inwestycje i powstają nowe oferty pracy, szczególnie dla absolwentów. Gorzej jest trochę z sytuacją osób 50+, bo one bardzo często, oprócz ofert pracy, potrzebują wsparcia, np. podniesienia kwalifikacji, i pomocy w przekonaniu pracodawców do ich zatrudnienia – zauważa Jacek Męcina.

 

Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej bezrobocie w lutym br. wyniosło 14 proc., czyli tyle samo co w styczniu. Warto zauważyć jednak, że z powodu czynników sezonowych w lutym bezrobocie zazwyczaj rosło. Trend roku 2014, jak pokazały nasze dane, jest dobry. Ożywienie na rynku pracy i w gospodarce jest widoczne. Oczywiście, że beneficjentami tego wzrostu gospodarczego będą te regiony, w których się więcej inwestuje. W regionach wschodniej i północno-wschodniej Polski tych inwestycji jest mniej, ale na pewno będą tam także powstawać nowe miejsca pracy i będzie spadać bezrobocie – komentuje Jacek Męcina.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz