bcb wrzesień 2020

Metamorfoza Polimeksu-Mostostalu

W październiku rozpoczną działalność dwie nowe spółki wydzielone z Polimeksu-Mostostalu S.A. Będą odpowiedzialne za pozyskiwanie i realizowanie ważnych kontraktów.

W wyniku przebudowy spółki Polimex-Mostostal powstanie struktura holdingowa, a jej głównymi komponentami stanie się wyspecjalizowana działalność inżynieryjno-projektowa w energetyce i petrochemii, a także działalność serwisowa. Do nowych spółek – Naftoremont-Naftobudowa i Polimex Energetyka – zostaną przeniesieni pracownicy, którzy dotychczas pracowali w segmentach Petrochemia i Energetyka. Nowe spółki skorzystają z linii gwarancyjnej wynoszącej 60 mln złotych.

 

Nasze spółki-córki będą miały zapewnione idealne warunki do rozwoju. Będą kontynuowały realizację kontraktów, które obecnie są prowadzone w segmentach Petrochemia i Energetyka. Zapewniamy im kapitał, a także gwarancje bankowe – wyjaśnia Maciej Stańczuk, p.o. Prezesa Zarządu Polimex-Mostostal S.A. – Nowe spółki będą miały zadanie zbudować stabilną i mocną pozycję na rynku wykorzystując doświadczenie i wiedzę pracowników.

 

Spółka Polimex Energetyka zajmie się pozyskiwaniem nowych projektów energetycznych, zamówień na nowoczesne instalacje z zakresu ochrony środowiska oraz usług montażowych, a także będzie uczestniczyła w realizacji Elektrowni Kozienice i Opole. Prezesem Polimexu Energetyki został Jacek Czerwonka.

 

Naftoremont-Naftobudowa będzie odpowiedzialna za instalacje rafineryjne i i petrochemiczne, budowę pieców przemysłowych, instalacje biodiesel, prefebrykację konstrukcji stalowych płaszcza pieców. Spółką kieruje Maciej Barycki. Obie spółki zostaną dokapitalizowane ze środków pozyskanych z emisji obligacji. Na ich dokapitalizowanie zostanie przeznaczone 80 mln zł.

 

Grupa Polimex-Mostostal będzie miała nowe oblicze. Chcemy w Grupie skoncentrować się na biznesie, na pozyskiwaniu nowych kontraktów oraz terminowej realizacji trwających projektów – komentuje Joanna Makowiecka-Gaca, Wiceprezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A. – Jest to możliwe dzięki sfinalizowaniu umów z wierzycielami i zaangażowaniu inwestora strategicznego, czyli ARP S.A.

 

Wierzyciele skonwertowali na akcje spółki zobowiązania o wartości 501 mln zł. Polimex-Mostostal S.A. wyemitował łączenie 2 mld 863 mln akcji serii R, których średnia cena wyniosła 17,5 gr. Rozpoczęliśmy prace nad prospektem emisyjnym, celem jest wprowadzenie akcji serii R do obrotu publicznego. Stanie się to najpewniej na początku przyszłego roku – mówi Krzysztof Cetnar, Wiceprezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A. Po konwersji wierzytelności na akcje i objęciu obligacji wśród akcjonariuszy Polimeksu-Mostostalu pojawią się obligatariusze i wierzyciele.

 


0.0
Napisz pierwszy komentarz