Giant

Nowi sygnatariusze Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Do grona zrzeszenia generalnych wykonawców, które za cel postawiło sobie wyeliminowanie wypadków śmiertelnych na polskich budowach dołączyły dwa kolejne przedsiębiorstwa – Erbud SA i Unibep SA.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest nieformalnym zrzeszeniem wiodących na polskim rynku firm generalnego wykonawstwa, zawiązanym w 2010 roku. Dotychczas organizacja skupiała osiem firm: Bilfinger Berger, Budimex, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Mota-Engil Central Europe, Polimex Mostostal, Skanska oraz Warbud. 5 lutego 2015 roku do grona sygnatariuszy dołączyły firmy budowlane Erbud SA i Unibep SA, które wesprą Porozumienie w działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w branży budowlanej.

 

Powody przystąpienia do Porozumienia podaje Zarząd Erbudu: Erbud SA jest jedną z największych firm budowlanych w Polsce, osiągnięcie tej pozycji było możliwe dzięki stabilnemu rozwojowi, jakości i terminowości realizacji projektów a także wdrażaniu i utrzymywaniu najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa pracy. Zostając sygnatariuszem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie liczymy na wymianę doświadczeń między Partnerami oraz wypracowanie dla całej branży budowlanej wspólnych, jak najwyższych standardów bezpieczeństwa.

 

Przez wiele lat staraliśmy się, aby bezpieczeństwo pracy na naszych budowach było wizytówką całej Grupy Unibep S.A. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to priorytet nie tylko naszej, ale i całej branży. Przystępując do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie chcemy wypracować wspólnie dobre praktyki. W naszej pracy życie jest wartością nadrzędną. Za sukcesem każdej firmy stoi człowiek. I niezależnie, w której z nich pracuje, ma być bezpieczny. Każde potencjalnie uratowane życie na budowie będzie sukcesem nas wszystkich. Wypracujmy więc razem najwyższe standardy bezpieczeństwa na budowach. Razem możemy więcej! - wyjaśnia w oświadczeniu Zarząd spółki Unibep.

 

Bardzo się cieszymy z przystąpienia do Porozumienia Erbudu i Unibepu. Jesteśmy otwarci na inne firmy, które będą wdrażały wysokie standardy bezpieczeństwa w budownictwie propagowane przez Porozumienie – komentuje Dariusz Blocher, prezes Zarządu Budimeksu SA, pełniącego obecnie prezydencję w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. - Każdy nowy członek zwiększa zakres wprowadzanych na rynku budowlanym zmian - dodaje.

 

Działalność Porozumienia koncentruje się nie tylko na grupie sygnatariuszy, którzy zatrudniają ponad 20 tys. pracowników i realizują kilka tysięcy kontraktów na terenie całego kraju, ale także na licznej grupie podwykonawców, stanowiących do 70 proc. sił realizujących daną inwestycję.

 

Istotne w dążeniu do podniesienia bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej jest również wsparcie organizacji, związanych z branżą, takich jak: Główny Inspektor Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Związek Zawodowy „Budowlani”, Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ “Solidarność”, a także Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Jesienią 2014 roku do grona wspierających Porozumienie dołączyły instytucje: Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP.

 


0.0
Napisz pierwszy komentarz