Giant

Wyniki finansowe Cavatina Holding po trzech kwartałach 2021 roku

Global Office Park w Katowicach, źródło: materiały prasowe partnera
Global Office Park w Katowicach, źródło: materiały prasowe partnera
Cavatina Holding S.A. – największy polski deweloper powierzchni biurowych – od 1 stycznia do 30 września br. znacznie poprawił swoje wyniki finansowe.
  •   Skonsolidowany zysk z nieruchomości inwestycyjnych: 188,5 mln zł, wzrost o 60 proc. r/r
  •   Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej: 165,8 mln zł, wzrost o 60% r/r
  •   Skonsolidowany zysk netto: 118,4 mln zł, wzrost o 203 proc. r/r

Trzeci kwartał 2021 roku potwierdza, że nasza strategia, której fundamentem jest budowa komplementarnego łańcucha kompetencji, przynosi wymierne i oczekiwane efekty finansowe. Rosnący zysk z nieruchomości inwestycyjnych, który wzrósł o 60 proc. r/r  jest wynikiem szybkiego postępu prac budowalnych i komercjalizacji kolejnych projektów. Największy wpływ na prezentowane dzisiaj wyniki miały projekty Global Office Park A1 i A2 w Katowicach, Palio Office Park A w Gdańsku, Ocean Office Park A w Krakowie – mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Spółki Cavatina Holding S.A., która jest jednostką dominującą w Grupie.

 

Najważniejsze skonsolidowane dane finansowe 

Narastająco po trzech kwartałach [dane w mln zł]

1-3 kw. 2021 r.

1-3 kw. 2020 r.

Zmiana %

Zysk/strata z nieruchomości inwestycyjnych

188,5

117,8

+61%

Zysk/strata z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych

177,6

93,2

+91%

Zysk z działalności operacyjnej

165,8

103,7

+60%

Zysk netto

118,4

39,0

+203%

 

Wyniki kwartalne [dane w mln zł]

3 kw. 2021 r.

3 kw. 2020 r.

Zmiana%

Zysk/strata z nieruchomości inwestycyjnych

70,9

59,6

+19%

Zysk/strata z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych

69,0

58,4

+18%

Zysk z działalności operacyjnej

59,2

56,8

+4%

Zysk netto

29,8

25,4

+18%

 

Stan na dzień [dane w mln zł]

30 września 2021 r.

31 grudnia 2020 r.

Zmiana%

Kapitał własny

981,9

669,5

+46,7

Suma aktywów

2 135,1

1 404,9

+52%

 

Grupa Cavatina Holding S.A. wypracowała po trzech kwartałach 2021 roku 118,4 mln zł zysku netto, który był wyższy o 203 proc. r/r. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 165,8 mln zł, co oznacza wzrost o 60 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Kluczowy wpływ na wyniki osiągane przez Grupę miał zysk z wyceny nieruchomości inwestycyjnych, który wzrósł o blisko 91 proc. r/r do poziomu 177,6 mln zł. Jest to efekt dalszego postępu prac i komercjalizacji realizowanych przez Grupę projektów inwestycyjnych.

Poziom najmu zakończonych projektów wynosił na dzień zatwierdzenia sprawozdania za 3 kw. 2021 roku: Carbon Tower – 93 proc., Tischnera Office – 77 proc., Global Office Park C – 100 proc., Equal Business Park D – 50 proc., Ocean Office Park A – 34 proc., Global Office Park C – 100 proc., Palio Office Park A – 43 proc. Z kolei poziom przed-najmu Global Office Park A1 i A2, najbardziej zaawansowanych projektów będących w budowie, wynosi odpowiednio 60 proc. i 40 proc. 

Deweloper podpisał w ostatnich tygodniach umowę z trzema podmiotami z Grupy Budimex na wynajem prawie 2 tys. mkw. w Equal Business Park D w Krakowie. Z kolei Murapol będzie głównym najemcą Cavatina Hall B w Bielsko-Białej zajmując w tej lokalizacji ponad 2,5 tys. mkw. W październiku br. podpisana została także umową z firmą z branży gamingowej, która zajmie ponad 1 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni w budynku Quorum D. W tym samym budynku w połowie 2022 roku, swój wrocławski oddział otworzy Imagination, międzynarodowa firma z branży IT, która zajmie ponad 660 mkw powierzchni biurowej.

Kolejne podpisane przez nas umowy najmu pokazują, że nasz model biznesowy i przyjęta strategia sprawdzają się również w post-pandemicznej rzeczywistości. Trafia do nas coraz więcej zapytań od klientów zainteresowanych nie tylko wysoką jakością powierzchni biurowych, ale także aspektami środowiskowymi. Wszystkie nasze budynki certyfikowane są w standardzie BREEAM na poziomie Excellent lub Very Good, a cały aktualny portfel ukończonych inwestycji otrzymał  dodatkowo certyfikację WELL Health-Safety Rating, co potwierdza, że nasze biurowce spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i środowiska pracy.  Spełniamy w ten sposób rosnące wymagania rynku – mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A. – Sytuacja finansowa Grupy pozostaje stabilna, a pozyskane przez nas finansowania bankowe oraz środki pozyskane z emisji akcji i obligacji, pozwalają nam na realizowanie projektów zgodnie z przyjętą strategią. Pracujemy też nad kolejnymi emisjami obligacji – dodaje. 

W lipcu 2021 roku Cavatina Holding S.A. przeprowadziła pierwszą ofertę publiczną i weszła na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wartość oferty wyniosła 187,5 mln zł, a pozyskane z emisji środki są przeznaczane na dalszy rozwój działalności Grupy. W sierpniu br. deweloper sfinalizował transakcję zakupu nieruchomości we Wrocławiu za 95 mln zł netto. Transakcja stanowi realizację  jednego z celów emisji, a kompleks budynków Quorum, który powstaje między innymi na zakupionych gruntach będzie największym obiektem typu mixed-use w tym mieście. 

We wrześniu 2021 roku Cavatina Holding S.A. ustanowiła program publicznej emisji obligacji, który pozwala na emitowanie w jednej lub wielu seriach obligacji o wartości do 200 mln zł. Prospekt emisyjny, na podstawie którego będą emitowane obligacje, jest na etapie weryfikacji przez KNF.

Niezależnie od programu publicznej emisji obligacji, w listopadzie 2021 roku Spółka wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 56,1 mln zł w celu dalszego finansowania planowanych i realizowanych inwestycji przez Grupę. 


0.0
Napisz pierwszy komentarz