Giant

Colliers International podbija giełdę

Od 2 czerwca Colliers International jest niezależną spółką giełdową. Akcje organizacji zostały wprowadzone na giełdę NASDAQ z symbolem CIGI oraz na giełdę w Toronto („TSX") z symbolem CIG.

Colliers International Group Inc. (Nasdaq:CIGI) (TSX:CIG) oraz FirstService Corporation (NASDAQ:FSV) i (TSX:FSV) zakończyły proces podziału organizacji na dwie niezależne spółki. Tym samym akcje Colliers International Group Inc. oraz nowej spółki FirstService Corporation („FirstService") trafiły do obrotu publicznego – zostały wprowadzone na giełdę NASDAQ z symbolem CIGI oraz na giełdę w Toronto („TSX") z symbolem CIG 2 czerwca 2015 roku. W wyniku podziału FirstService Colliers stał się jedną z wiodących na świecie spółek z sektora nieruchomości komercyjnych, której akcje są notowane na giełdzie.

 

Podział spółek ma bardzo duże znaczenie. Został dokładnie przemyślany i jest częścią strategii rozwoju, która zakłada zwiększenie naszej rozpoznawalności wśród inwestorów i klientów oraz przyspieszenie dalszego rozwoju Colliers na głównych rynkach i w obszarach, na których świadczymy usługi na całym świecie – komentuje Jay Hennick, prezes zarządzający i największy akcjonariusz Colliers. – Firma Colliers funkcjonowała dotychczas jako część FirstService. Jej przychody wzrosły z poziomu około 200 milionów dolarów w 2004 roku do poziomu 1,6 miliarda dolarów w 2014 roku. Było to możliwe dzięki wyjątkowemu zespołowi zarządzającemu, przemyślanej strategii rozwoju oraz zdyscyplinowanemu podejściu do kreowania wartości dla akcjonariuszy. Większa rozpoznawalność i elastyczność wynikająca z podziału dodatkowo wzmocni renomę Colliers, pozycjonując spółkę w gronie wiodących firm doradczych świadczących usługi na rynku  nieruchomości komercyjnych na całym świecie – dodaje Jay Hennick.

 

Dzięki podjęciu tak istotnej decyzji Colliers zyskał większą elastyczność w zakresie realizacji strategii rozwoju, w tym przejęć oraz dywersyfikacji świadczonych usług. Działania te mają zwiększyć globalną obsługę klientów oraz wartości dla akcjonariuszy. Colliers będzie miało odtąd skoncentrowaną strukturę kapitałową ze znacznym udziałem akcjonariuszy własnych.

 

Naszą misją jest uczynienie spółki Colliers globalną firmą, która w najlepszy sposób zaspokaja potrzeby klientów w sektorze nieruchomości – mówi Doug Frye, globalny prezes i główny dyrektor wykonawczy Colliers. – Aby z powodzeniem wspierać kolejną fazę tej misji, musimy rozbudowywać naszą globalną platformę profesjonalnych usług i szukać możliwości dywersyfikowania strumieni przychodów, dbając jednocześnie o wysoką jakość obsługi klientów. Konsolidacja to rzeczywistość sektora nieruchomości komercyjnych. Colliers pozostanie wyróżniającym się pionierem, kontynuując rozwój oparty na silnym bilansie i ukierunkowany na stworzenie przedsiębiorczej oraz dynamicznej organizacji. W dłuższej perspektywie przyniesie to korzyści klientom, doradcom oraz akcjonariuszom – dodaje Doug Frye.

 

Dzięki dużej płynności, niewielkiej dźwigni finansowej oraz pozyskanemu ostatnio pięcioletniemu kredytowi odnawialnemu na 525 milionów dolarów, Colliers posiada środki finansowe na dalsze inwestycje dokonywane w ramach strategii zrównoważonego rozwoju. Koncentruje się na wzroście wewnętrznym, zatrudnianiu najlepszych profesjonalistów oraz dokonywaniu rozważnych przejęć – uważą John Friedrichsen, główny dyrektor finansowy Colliers. – Obecnie, po zakończeniu operacji rozdzielenia, możemy skoncentrować się na realizacji wytyczonej strategii rozwoju oraz – przy wsparciu naszego doświadczonego zarządu – na spełnieniu najwyższych standardów, których oczekuje się od spółek publicznych – dodaje John Friedrichsen.

 

Dla akcjonariuszy korzystne będzie zachowanie dużej liczby akcji przez osoby zatrudnione w spółce oraz kontynuacja zarządzania do którego przywykli. Największy akcjonariusz – Jay Hennick – nadal pełni funkcję prezesa wykonawczego, John Friedrichsen, głównego dyrektora finansowego, a Elias Mulamoottil globalnego dyrektora ds. fuzji i przejęć. Doug Frye, globalny prezes i główny dyrektor wykonawczy Colliers International zachowa swoje stanowisko, które piastuje od 13 lat, współpracując z Dylanem Taylorem, głównym dyrektorem ds. operacyjnych, nadzorującym kadrę kierowniczą odpowiedzialną za działalność operacyjną Colliers.

 

W dniu 21 kwietnia 2015 roku zdecydowana większość akcjonariuszy FirstService zagłosowała za przeprowadzeniem transakcji rozdzielenia. Sąd Najwyższy w Ontario (Wydział Gospodarczy) zatwierdził ją w dniu 28 maja 2015 roku.

 

Zgodnie z postanowieniami porozumienia: każdy właściciel akcji podporządkowanej z prawem głosu byłej spółki FirstService będzie nadal posiadał jedną akcję podporządkowaną z prawem głosu w spółce Colliers (będzie ona nadal reprezentowana przez dokumenty wydane przez dawną spółkę FirstService, do czasu, gdy zostaną za nie wydane nowe akcje) i otrzyma jedną akcję podporządkowaną z prawem głosu w spółce New FirstService za każdą akcję podporządkowaną z prawem głosu w byłej spółce FirstService, jaką posiadał na koniec dnia 29 maja 2015 roku. Każdy posiadacz odcinka zbiorowego akcji z prawem głosu w byłej spółce FirstService będzie nadal posiadać zbiorowy odcinek akcji z prawem głosu w Colliers (dotychczasowe zbiorowe odcinki akcji będą nadal reprezentowane przez dokumenty akcji byłej spółki FirstService, do czasu gdy zostaną za nie wydane nowe akcje) oraz otrzyma jeden zbiorowy odcinek akcji z prawem głosu w nowej spółce FirstService za każdy zbiorowy odcinek akcji z prawem głosu w byłej spółce FirstService, jaki posiadał na koniec dnia 29 maja 2015 roku.


0.0
Napisz pierwszy komentarz