Assa Abloy

Świąteczne prezenty bez podatku

Prezent świąteczny wręczany pracownikowi jest uważany jako przychód, a więc należy zapłacić za niego podatek. Od tej reguły są jednak wyjątki.

Prezent świąteczny wręczany pracownikowi jest uważany jako przychód, a więc należy zapłacić za niego podatek. Opodatkowanie prezentów czy upominków dla pracowników jest różne w zależności od tego, jakie jest źródło finansowania tego rodzaju prezentów – mówi Kalina Figurska-Rudnicka z Kancelarii MDDP.

Prezenty, za które zapłacono ze środków obrotowych przedsiębiorstwa, będą zwykle traktowane jako przychód uzyskany przez pracownika. W rezultacie wartość podarunku powinna być doliczona do podstawy opodatkowania zatrudnionego i zwiększyć odpowiednio należny podatek. Wyjątek mogą stanowić prezenty używane podczas wykonywania obowiązków służbowych przez pracownika, np. akcesoria biurowe. Wówczas, według interpretacji organów podatkowych, nie występuje korzyść majątkowa po stronie zatrudnionego.  

Jeżeli środki na zakup prezentów zostaną pobrane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a regulamin ZFSŚ będzie przewidywał taką możliwość, jeżeli wartość tych prezentów zostanie zróżnicowana zgodnie z materialną sytuacją pracowników i w ciągu roku nie przekroczy ona 380 zł na pracownika, to nie dojdzie do powstania przychodu opodatkowanego po stronie pracownika – wyjaśnia Figurska-Rudnicka.

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych obejmuje nie tylko prezenty, ale także gotówkę i karty przedpłacone. Sytuacja ta nie dotyczy natomiast talonów, bonów i voucherów, które nie podlegają zwolnieniu (bez względu na źródło finansowania). Karty pełnią funkcję zbliżoną do gotówki lub karty płatniczej, a bony zakupowe służą wymianie na towar. Karty są korzystne również dla pracodawcy z punktu widzenia podatku VAT, ich sprzedaż przez podmiot zewnętrzny nie będzie podlegała podatkowi VAT – mówi ekspertka MDDP.

Zakup prezentów wiąże się także z obowiązkami podatkowymi dla pracodawcy. Środki wydane na ten cel przedsiębiorstwo może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i zmniejszyć odpowiednio zobowiązanie wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego.

Prezenty to budowanie relacji, motywowanie pracowników do dalszej współpracy i to ma związek pośredni z zabezpieczeniem źródła przychodu. W związku z czym tego rodzaju wydatki mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. Wyjątkiem są towary wymienione w katalogu w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli np. alkohol. Alkohol nie może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli jest kupowany przez pracodawcę i przekazywany pracownikom – mówi Kalina Figurska-Rudnicka.

 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz