bcb wrzesień 2020

Jakie są główne bariery inwestycyjne w Polsce?

Zdaniem inwestorów zagranicznych, obszarami, które wymagają poprawy są system kształcenia zawodowego, prawa podatkowego, a także prawo zamówień publicznych – wynika z najnowszego raportu PAIiIZ.

Według raportu PAIiIZ „Bariery w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski”, do obszarów najczęściej wskazywanych przez inwestorów, które wymagają poprawy, należą system kształcenia zawodowego, prawa podatkowego oraz prawo zamówień publicznych.  

Zdaniem inwestorów bariery w polskim systemie podatkowym, nie są wynikiem wysokości opodatkowania, ale zbyt skomplikowanych i często niejednoznacznych przepisów. Wskazali on także na problemy związane z m.in. niejasnościami w zakresie korzystania przez pracowników z samochodów służbowych, rozliczaniem strat, a także nieprawidłowym uregulowaniem definicji budowli zawartej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Barierę dla przedsiębiorców stanowi również brak możliwości tworzenia grup VAT oraz zbyt długi termin na zwrot VAT. Innymi kwestiami, w opinii inwestorów, wymagającymi poprawy są: brak jednolitej interpretacji podatkowej w różnych urzędu, czasochłonne procedury oraz liczne kontrole podatkowe. W czasie spotkania, którego celem była prezentacja raportu nt. barier inwestycyjnych prezes PAIiIZ Sławomir Majman zwrócił uwagę na kwestię podwójnego opodatkowania. Kolejny rok próbujemy doprowadzić do podpisania umowy unikania podwójnego opodatkowania z Tajwanem. Jej brak praktycznie uniemożliwia tajwańskie inwestycje w Polsce – powiedział.

Zastrzeżenia inwestorów dotyczą również barier w obszarze prawa zamówień publicznych. Należą do nich: problemy związane z sposobem komunikacji na linii zamawiający-wykonawca, brak możliwości wglądu do ofert konkurencji oraz dotycząca wielu aspektów nadmierna biurokracja.

Według raportu, problematyczną kwestią jest również kształcenie zawodowe pracowników ze względu na niejednoznaczne przepisy. Przedsiębiorcy chcą zwiększenia efektywności kształcenia zawodowego poprzez wprowadzenie dualnej nauki zawodu. Inwestorzy zwracają także uwagę na m.in. długotrwałe postępowania sądowe, liczne kontrole administracji publicznej czy skomplikowaną procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę. Równocześnie znaczna większość zagranicznych przedsiębiorców uważa, iż Polska stanowi dobre miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej, a także dostrzega poprawę w wielu obszarach.

Raport „Bariery w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski” został przygotowany na podstawie m.in. ankiet i badań przeprowadzonych wśród inwestorów zagranicznych, informacji gromadzonych i analizowanych przez izby bilateralne oraz wydziały handlowo-gospodarcze zagranicznych ambasad. Opracowanie ma na celu wsparcie procesu tworzenia w kraju jak najlepszych warunków dla inwestycji krajowych i zagranicznych. Raport powstał we współpracy z: British-Polish Chaber of Commerce, Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową w Polsce, United Kingdom Trade and Invest, Bankiem HSBC, Grant Thorton i Bankiem Światowym.


0.0
Tagi: PAIiIZ
Napisz pierwszy komentarz