Life science zawita do Nowej Huty

9 marca br. spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości SA oraz Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w ramach projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”.

9 marca br. prezes zarządu spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości SA Artur Paszko oraz prezes Jagiellońskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. Paweł Błachno podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w ramach projektu Kraków – Nowa Huta Przyszłości. Jej celem jest stworzenie specjalistycznej infrastruktury badawczej Life Science Park II, a także przygotowanie przestrzeni przeznaczonej dla inwestycji infrastrukturalnych (typu greenfield) firm działających w sektorze life science.

 

Kraków Nowa Huta Przyszłości SA pozyska oraz powierzy Jagiellońskiemu Centrum Innowacji Sp. z o.o. uzbrojone tereny, na których docelowo powstanie Life Science Park II. Według planów, w celu realizacji I etapu projektu do końca br. Kraków Nowa Huta Przyszłości SA przekaże swojemu partnerowi obszar o powierzchni co najmniej 2 ha z możliwością poszerzenia tego terenu do 20 ha. Z kolei Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. podejmie się zadania mającego na celu stworzenie na tym obszarze zaplecza laboratoryjno-biurowego, konferencyjnego oraz infrastruktury społecznej Life Science Parku II, który zostanie skomercjalizowany. W ramach inwestycji w ciągu kolejnych lat mogą powstać kolejne budynki, których łączna powierzchnia laboratoryjno-biurowa wyniesie ok. 20 000 mkw.

 

Efektem realizowanych działań będzie rozwój krakowskiej dzielnicy Nowa Huta, a także stworzenie nowych miejsc pracy. Projekt Kraków – Nowa Huta Przyszłości to obecnie jeden z najważniejszych projektów dla miasta Krakowa jak i województwa małopolskiego, a Life Science Park II ma być jego częścią. Mamy ambitne plany i szczytne cele, z których najważniejszym jest oczywiście rewitalizacja, na niespotykaną do tej pory skalę, terenów poprzemysłowych i stworzenie nowych miejsc pracy. Wybór Jagiellońskiego Centrum Innowacji, jako partnera do inwestycji z obszaru life science, był wyborem naturalnym. JCI, z racji prowadzonej działalności, posiada unikalną wiedzę i doświadczenie z zakresu budowy i zarządzania tego typu infrastrukturą – mówi Artur Paszko, Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości SA.

 

Jesteśmy otwarci na dodatkową lokalizację i cieszy nas perspektywa współpracy z Miastem i Województwem, zwłaszcza przy tak spektakularnym przedsięwzięciu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze w tym roku planujemy rozpocząć działania zmierzające do pozyskania potencjalnych partnerów i lokatorów Life Science Parku II. Już teraz zapraszam firmy z branży life science do śledzenia postępów tej inwestycji – mówi Paweł Błachno, Prezes Jagiellońskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. Ale jednocześnie jesteśmy także ostrożni. Oczywiście, że chcielibyśmy powtórzyć sukces Life Science Parku przy uniwersyteckim kampusie. Ale przede wszystkim będziemy patrzeć na realia i możliwości, jakie daje rynek – dodaje.

 

Life Science Park II zostanie stworzony na obszarze Parku Naukowo-Technologicznego Branice, jednego z zadań realizowanych w ramach projektu Kraków – Nowa Huta Przyszłości.

 


0.0
Tagi: Kraków
Napisz pierwszy komentarz