Assa Abloy

Biała Księga reprywatyzacji

Panorama Warszawy (fot. Ghelamco Poland - materiały prasowe)
Panorama Warszawy (fot. Ghelamco Poland - materiały prasowe)
Na stronie urzędu miasta Warszawy opublikowana została „Biała Księga”. W dokumencie znajdują się kluczowe informacje związane z procesami reprywatyzacyjnymi.

Biała Księga dotyczy dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (potocznie określanego jako "dekret Bieruta" lub "dekret warszawski"). Dokument ten zawiera ponad 400 stron informacji dotyczących procesów reprywatyzacyjnych, wypłaty odszkodowań, a także umów międzynarodowych wpływających na postępowanie zwrotowe. Opublikowane są także dane dotyczące dotychczasowych decyzji zwrotowych, linii orzecznictwa sądów, proponowanych zmian w przepisach, a także działań na rzecz lokatorów zwracanych nieruchomości. Dokument ten nie jest katalogiem zamkniętym, zatem na bieżąco będzie on uaktualniany o następne  informacje i zestawienia. Można się z nim zapoznać na stronie internetowej urzędu miasta. 

Obszar określany jako teren „dekretowy” ma powierzchnię ponad 14 000 ha. Stanowi on ok. 27 proc. Warszawy i znajduje się w granicach Śródmieścia, Mokotowa, Żoliborza, Ochoty, Woli, Pragi-Płd., Pragi-Płn., Bielan, Targówka, Białołęki oraz Ursynowa.

Jak wynika z danych podanych przez urząd stołecznego miasta w latach 1947-1949 dawni właściciele nieruchomości lub ich następcy prawni złożyli około 17 tys. wniosków. Większość z nich w latach 50, 60 i 70-tych została rozpatrzona negatywnie. Z kolei od 1990 r. złożono już ponad 7 tys. wniosków, z czego dokonano ponad 4 tys. zwrotów. Obecnie w Warszawie toczy się ponad 3,5 tys. postępowań o zwrot nieruchomości oraz około 3,8 tys. postępowań o odszkodowania. Wynikające z nich zobowiązania są szacowane na miliardy złotych.

Wśród zobowiązań prezydenta m. st. Warszawy jest rozpatrzenie składanych przez dawnych właścicieli wniosków o przyznanie prawa własności czasowej. Rolą miasta jest także ustalanie i wypłacanie odszkodowania za nieruchomości, które zostały przejęte na mocy tzw. dekretu warszawskiego (w trybie art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami). 

 


0.0
Tagi: Warszawa
Napisz pierwszy komentarz